S4C - Cynyddwch y gyllideb a datganolwch ddarlledu

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon ebost at Ysgifennydd Diwylliant Llywodraeth Prydain Karen Bradley AS, Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns AS, Gweinidog y Gymraeg Alun Davies AC ynghyd â'ch Aelod Seneddol lleol er mwyn sicrhau cynnydd yng nghyllideb S4C a datganoli darlledu i Gymru. 

Bydd copi o'ch ebost yn mynd at swyddfa Cymdeithas yr Iaith hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd.

Testun : Cynyddwch Cyllideb S4C a Datganolwch Ddarlledu
Neges :

Annwyl Ysgrifennydd Diwylliant ac Ysgrifennydd Cymru,

Galwaf arnoch chi i wneud datganiad yn fuan gan gadarnhau cynnydd yng nghyllideb S4C yn unol ag addewid clir ym maniffesto'r Ceidwadwyr yn 2015 i "ddiogelu arian ac annibyniaeth olygyddol S4C." Mae S4C, yr unig sianel deledu Cymraeg yn y byd, yn unigryw yng ngwledydd Prydain gan iddi gael ei sefydlu a'i diogelu o ganlyniad i ymgyrchoedd torfol gan bobl Cymru. Nid sianel gyffredin mohoni.

Nodaf fod cyllideb yr Adran Ddiwylliant yn codi o £65 miliwn dros y pedair blynedd nesaf o ganlyniad i Ddatganiad yr Hydref. Gwelais yn ogystal bod plasty yn swydd Efrog wedi elwa o grant werth £7.6 miliwn yn natganiad yr hydref, mwy na grant blynyddol S4C o’r Llywodraeth.

Rhwng 2010 a 2015, gwnaed toriadau o 40% i gyllideb S4C gan Lywodraeth Prydain, ac arbedoch chi 93% o’ch grant i’r unig sianel Gymraeg. Mae cynyddu’r gyllideb yr unig sianel deledu Gymraeg yn y byd ond yn deg gan ystyried ei bod wedi dioddef toriadau anferthol ac anghymesur dros y blynyddoedd sy’n dal i beryglu ei bodolaeth.

Ers sawl blwyddyn, mae Llywodraeth Prydain wedi bygwth S4C: gan gynnig yn gyntaf ei dileu drwy’r Mesur Cyrff Cyhoeddus, gadael iddi gael ei thraflyncu gan y BBC, a thorri ei chyllideb i’r graddau na fydd yn bosib ei gynnal fel darlledwr annibynnol. Rwy’n erfyn arnoch chi felly benderfynu datganoli darlledu yn ei gyfanrwydd i Gymru fel bod pobl Cymru yn gallu llunio cyfundrefn sy’n llesol i’r Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

Eich manylion