Nwyddau

Pris: £5.00
Crys T Cymru yn Ewrop, Crys Botwm Bol Cymru yn Ewrop, Het Cymdeithas, Bathodyn!

Crys-T deunydd cymysg du, gyda dyluniad "Cymru yn Ewrop" ar y blaen a thafod y ddraig ar yr ysgwydd

Pris: £15.00
Crys "botwm bol" Cymru yn Ewrop (du), het Tafod

Crys ffasiynol (yn ein barn ni) yn dod i'ch botwm bol, mae lliw glas neu ddu, gyda'r geiriau 'Cymru yn Ewrop'

Pris: £18.00

Het

Het gynnes
Dynes yn gwisgo het gynnes
Dyn yn gwisgo het gynnes
Delwedd Het

Newydd! Logo'r Gymdeithas - ar het

Ar gyfer rhagor o nwyddau, ewch i http://cymdeithas.cymru/siop

Pris: £11.00

Fel mudiad gwbl annibynnol, mae Cymdeithas yr Iaith yn llwyr ddibynnol ar gyfraniadau, a byddem yn ddiolchgar o faint bynnag gallech chi roi.

Os hoffech chi gyfrannu'n fisol, ewch yma; am ffyrdd eraill o dalu ewch yma yma; neu defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu nawr.

Pris: £0.00

Mae'r Gymdeithas yn gwerthfawrogi pob cyfraniad - diolch i chi!

Os ydych chi'n defnyddio'r dudalen i dalu am rywbeth penodol, anfonwch neges i post@cymdeithas.cymru i'n hysbysu os gwelwch yn dda.

Pris: £0.00

Defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu'n ariannol at y Gymdeithas - rhowch y swn hoffech ei gyfrannu (mewn punnoedd / GBP) yn y blwch "swm" isod. Os ydych chi'n defnyddio'r dudalen i dalu am rywbeth penodol, anfonwch neges i post@cymdeithas.cymru i'n hysbysu os gwelwch yn dda.

Use this page to donate money to Cymdeithas - enter the ammount you'd like to donate (in pounds / GBP) in the box labeled "swm" below. if you're using this page to pay for something specific, please send a message to post@cymdeithas.cymru to let us know.

Talu = pay

Enw cyntaf = first name

Cyfenw = surname

Cyfeiriad Stryd = street address
   
Tref/Dinas = Town / City

Côd Post = postcode
Rhif Ffôn = phone number

Gwirio'r archeb a thalu = Check the order and pay

anfon archeb = send order

Pris: £0.00

Gallwch ddefnyddio'r dudalen yma i dalu'r Gymdeithas am rywbeth.

Er mwyn i ni wybod am beth rydych yn talu, gallech roi manylion pellach yn y blwch testun isod (er enghraifft: "£10 nwyddau, £10 cyfraniad i'r achos")

Os ydych yn talu'r gweddill ar gyfer ein llety yn yr Eisteddfod, does dim angen manylion pellach arnom, rhowch y swm sy'n dyledus yn y blwch "swm".

Pris: £0.00

Defnyddiwch y dudalen yma i ymaelodi ar gyfer blwyddyn yn unig - os am dalu'n fisol, ewch i http://cymdeithas.cymru/ymaelodi. Efallai hoffech chi wneud cyfraniad hefyd.

Er mwyn ymaelodi am flwyddyn yn unig, dewiswch eich categori aelodaeth o'r blwch isod. 

Pris: £0.00
Mwg Hannercant
Mwg Hannercant
Llun: Mwg Hannercant

Mwg a gomisiynwyd yn arbennig i ddathlu hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith

Y gost bostio yw £3 ar yr eitem hon. 

Pris: £6.00