Nwyddau

Cwpan porslan pur: un mewn miliwn

Myg arbennig "un mewn miliwn", porslan / tsieina pur

Pris: £9.00

Simon Chandler - O Hiraeth i Saudade

Cerddoriaeth acwstig â dylanwad Brasil yn Gymraeg

Albwm (CD) 10 o ganeuon - £6 + £2 postio

Pris: £6.00

Teclyn defnyddiol er mwyn i'r gwleidyddion rhoi eu bil yn y bin ... neu i gadw eich desg yn daclus! Cost postio £3

Pris: £1.50

Modrwy arian "tafod y ddraig" unigryw - dau fodel ar gael mewn gwahanol feintiau

  • tafod mawr miniog
  • tafod bach taclus

Er mwyn cael y modrwy gorau i chi, ry'n ni'n awgrymu'n gryf eich bod yn cael mesur eich bys yn gyntaf, er enghraifft trwy fynd i siop gemwaith, ac yna'n anfon eich mesuriadau atom, a bydd modrwy yn cael ei greu ar eich cyfer. O ganlyniad, fydda archebion yn cymryd yn hirach i'ch cyrraedd nag eitemau eraill yn ein siop - diolch am eich amynedd!

Er gwybodaeth, mae 3 o'r modrwyon tafod bach mewn C ac un maint M ar gael yn syth, ynghyd â 2 o'r modrwyon tafod mawr mewn maint C a 2 maint M.

Cysylltwch â post@cymdeithas.cymru / 01970 624501 am ragor o wybodaeth neu i gadarnhau eich mesuriadau a manylion eich archeb.

Pris: £32.00
Potel gyda chaead diogel
Potel gyda chaead chwaraeon
Potel tu fewn
Potel mewn llaw

Potel ddŵr fetel 600ml

Dyluniad "un mewn miliwn" Cymdeithas

Daw gyda chaead diogel a chaead chwaraeon

Pris: £12.00

Fflur Dafydd a'r Barf
Eädyth

Rhys Dafis

Y Parot · Caerfyrddin
8pm · Nos Iau · Rhagfyr 27 · 16+

Trefnir gan Ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr Iaith. Lle i 100 yn unig.

£7 o flaen llaw / £8 ar y drws

https://www.facebook.com/events/1975081159455631/

Pris: £7.00

Mellt
Cpt. Smith

Spectol Haul

Y Parot · Caerfyrddin
8pm · Nos Sadwrn · Rhagfyr 29 · 16+
Trefnir gan Ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr Iaith. Lle i 100 yn unig.

£7 o flaen llaw / £8 ar y drws

https://www.facebook.com/events/1872698759517873/

Pris: £7.00
Poster ar gyfer noson y Welsh Whisperer

Clwb Rygbi Llandeilo

7.30, Nos Wener, 11 Ionawr

Trefnir gan Ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr Iaith i godi sylw at yr ymgyrch Datganoli Darlledu.

Cost: £7 i oedolion a £3 i blant

Elw'r noson i Gymdeithas yr Iaith.

Gellir prynu tocynnau oedolion yma. Rhaid prynu tocynnau plant ar wahân (cliciwch yma).

Pris: £7.00
Poster ar gyfer noson y Welsh Whisperer

Clwb Rygbi Llandeilo

7.30, Nos Wener, 11 Ionawr

Trefnir gan Ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr Iaith i godi sylw at yr ymgyrch Datganoli Darlledu.

Cost: £7 i oedolion a £3 i blant

Elw'r noson i Gymdeithas yr Iaith.

Gellir prynu tocynnau plant yma. Rhaid prynu tocynnau oedolion ar wahân (cliciwch yma).

Pris: £3.00
Crys T tafod - lliw newydd, glas tywyll
Crys T tafod llwyd oedolion
Crys T tafod llwyd oedolion
Crys T tafod - manylder

Clasur! Logo'r Gymdeithas - ar grys-T cotwm llwyd neu lliw glas tywyll newydd - ar gael ar gyfer plant hefyd, yma.

Pris: £10.00