Nwyddau

Mae Croeso i Ffoaduriaid

Pecyn o 5 sticer sgwar 'Mae Croeso i Ffoaduriaid'

Pris: £1.50

 

Pris: £1.50
Cwpan porslan pur: un mewn miliwn

Myg arbennig "un mewn miliwn", porslan / tsieina pur

Pris: £9.00

Simon Chandler - O Hiraeth i Saudade

Cerddoriaeth acwstig â dylanwad Brasil yn Gymraeg

Albwm (CD) 10 o ganeuon - £6 + £2 postio

Pris: £6.00

Teclyn defnyddiol er mwyn i'r gwleidyddion rhoi eu bil yn y bin ... neu i gadw eich desg yn daclus! Cost postio £3

Pris: £1.50

Modrwy arian "tafod y ddraig" unigryw - dau fodel ar gael mewn gwahanol feintiau

  • tafod mawr miniog
  • tafod bach taclus

Er mwyn cael y modrwy gorau i chi, ry'n ni'n awgrymu'n gryf eich bod yn cael mesur eich bys yn gyntaf, er enghraifft trwy fynd i siop gemwaith, ac yna'n anfon eich mesuriadau atom, a bydd modrwy yn cael ei greu ar eich cyfer. O ganlyniad, fydda archebion yn cymryd yn hirach i'ch cyrraedd nag eitemau eraill yn ein siop - diolch am eich amynedd!

Cysylltwch â post@cymdeithas.cymru / 01970 624501 am ragor o wybodaeth neu i gadarnhau eich mesuriadau a manylion eich archeb.

Pris: £32.00
Potel gyda chaead diogel
Potel gyda chaead chwaraeon
Potel tu fewn
Potel mewn llaw

Potel ddŵr fetel 600ml

Dyluniad "un mewn miliwn" Cymdeithas

Daw gyda chaead diogel a chaead chwaraeon

Pris: £12.00
Penwythnos Dysgwyr Bethesda
07/09/2018 - 09/09/2018
 
Croeso i bawb - addas ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac uwch (gallu cynnal sgwrs)
 
Cyfle i aros mewn byncws cymunedol mewn pentref enwog Cymraeg ei iaith, ymarfer eich Cymraeg, cael hwyl, a dysgu am hanes radical yr ardal.
 

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Heledd ar gogledd@cymdeithas.cymru / 01286 662905 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma: https://www.facebook.com/events/1007638519407487/

Penwythnos gyfan yn cynnwys llety a brecwast am ddim ond £70

Pris: £70.00
BREICHIAU HIR • CADNO • HYLL • WIGWAM

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Sul, 5ed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 16+

Wedi i chi dalu, byddwn yn cadw eich tocynnau a byddent ar gael i chi eu casglu o stondin y Gymdeithas ger yr Eglwys Norwyaidd ar faes yr Eisteddfod, neu ar y drws. Dewch â rhif eich archeb neu gopi o'r ebost efo chi - diolch!

Os archeboch chi eich tocyn cyn Gorffennaf 31, byddwn wedi ei bostio at y cyfeiriad rhowsoch ar yr archeb.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00
YR EIRA • SEROL SEROL • LOS BLANCOS

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Fawrth, 7fed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 16+

Wedi i chi dalu, byddwn yn cadw eich tocynnau a byddent ar gael i chi eu casglu o stondin y Gymdeithas ger yr Eglwys Norwyaidd ar faes yr Eisteddfod, neu ar y drws. Dewch â rhif eich archeb neu gopi o'r ebost efo chi - diolch!

Os archeboch chi eich tocyn cyn Gorffennaf 31, byddwn wedi ei bostio at y cyfeiriad rhowsoch ar yr archeb.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00
LLWYBR LLAETHOG • TŶ GWYDR • ANI GLASS • PASTA HULL

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Iau, 9fed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 18+

Wedi i chi dalu, byddwn yn cadw eich tocynnau a byddent ar gael i chi eu casglu o stondin y Gymdeithas ger yr Eglwys Norwyaidd ar faes yr Eisteddfod, neu ar y drws. Dewch â rhif eich archeb neu gopi o'r ebost efo chi - diolch!

Os archeboch chi eich tocyn cyn Gorffennaf 31, byddwn wedi ei bostio at y cyfeiriad rhowsoch ar yr archeb.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £10.00