Nwyddau

Croeso i bawb - addas ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac uwch (gallu cynnal sgwrs)
 
Cyfle i aros mewn hostel mewn llecyn hardd yn Llangollen, ymarfer eich Cymraeg, cael hwyl, a dysgu am hanes radical yr ardal. Bydd llawer y cwrs yn digwydd yn Wrecsam yn ogystal a Langollen.
 

Croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs neu fwy o wybodaeth: Heledd ar gogledd@cymdeithas.cymru / 01286 662905 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma:

Penwythnos gyfan yn cynnwys llety a brecwast am ddim ond £60

Pris: £60.00

 

Pris: £70.00
Croeso i bawb - addas ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac uwch (gallu cynnal sgwrs)
 
Cyfle i aros yn yr ardal hardd o Langollen gyda gweithgareddau yn ystod y dydd yn cael eu cynnal yn Saith Seren, Wrecsam a'r cyffuniau. Dewch i adnabod y gymuned leol sydd mor angerddol dros yr iaith, ymarfer eich Cymraeg, cael hwyl, a dysgu am hanes radical yr ardal.
 

Croeso i chi gysylltu â ni am fwy o wybodaeth: Heledd ar gogledd@cymdeithas.cymru / 01286 662905 neu  Robin ar post@cymdeithas.cymru / 01970 624501, neu ymunwch â'r digwyddiad facebook yma:

Gwener 26ed o Hydref - Sul 28fed. Ar gyfer lefelau canolradd ac uwch. Llety am y penwythnos a gweithgareddau am dim ond £70.

Gwithareddau heb lety a brecwast yn £40

Pris: £70.00