Steddfod yr Urdd Llanelwedd 2018

Rhwng y 28ain Mai a'r 2il o Fehefin fe fydd Uned Cymdeithas yr Iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd!
 

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl   

2pm, dydd Mawrth, 29ain Mai  

Y Tipi, Maes Eisteddfod yr Urdd   

Toni Schiavone, Sel Williams ac eraill

Gweithdy Barcud Dim Drôns  

Gweithdy ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith a Chymdeithas y Cymod yn erbyn awyrennau di-beilot  

Brafiach o lawer hedfan barcud, siŵr! Ac eto mae Cymru yn rhan o'r diwydiant hybu awyrennau di-beilot gyda arfau. Dewch draw a dysgu mwy wrth greu barcud yn y Tipi ar faes Eisteddfod yr Urdd am 2 o'r gloch am 2pm, dydd Mercher, 30ain Mai.  

Gweithgaredd ar gyfer pob oed! (Os hoffech helpu gyda rhedeg y gweithdy, bydd hyfforddiant am 10 o'r gloch ar un dydd)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Awel ar awel.irene@gmail.com neu 07867 790971

Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith a Stonewall Cymru  

2pm, dydd Iau, 31ain Mai

Y Tipi, Maes Eisteddfod yr Urdd 

Gweithdy gyda Kizzy Crawford, Elfed Wyn (Cymdeithas), Iestyn Wyn (Stonewall) ac eraill
 

 

Trafodaeth ar iechyd meddwl   

2pm, dydd Gwener, 1af Mehefin  

Stondin Cymdeithas yr Iaith (Uned 9), Maes Eisteddfod yr Urdd   

Siaradwyr: Dai Lloyd AC, Gwen Goddard, David Williams a Siân Howys 

 

Eisiau Gwirfoddoli?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i wirfoddoli yn yr Eisteddfod ei hunan, cysylltwch â dyfed@cymdeithas.cymru neu ffoniwch 01970 624501 os gallwch chi gyfrannu.