Gofynnwch i'ch Aelod Seneddol gefnogi sylwebaeth Gymraeg ar gemau pêl-droed Cymru ar Sky Sports

Yn dilyn penderfyniad Sky Sports i beidio â chynnig sylwebaeth Gymraeg bellach ar gemau rhyngwladol tîm pêl-droed Cymru, tablwyd cynnig dydd cynnar gan Jonathan Edwards AS yn Nhŷ’r Cyffredin. Gofynnwch i'ch Aelod Seneddol chi ei lofnodi hefyd.

Er nad yw cynigion o'r fath yn mynd yn eu blaenau a chael eu dadlau yn y senedd, maen nhw yn gyfle i ASau dangos eu cefnogaeth at wahanol achosion drwy eu llofnodi. Mae dyletswydd ar ASau i ymateb at unrhyw lythyr neu e-bost gan eu hetholwyr, felly gan ofyn iddyn nhw gefnogi'r cynnig hwn, cewch wybod os yw eich Aelod Seneddol yn gefnogol o'r Gymraeg neu beidio.

Cynnig Dydd Cynnar 307 - Tîm Pêl-droed Cymru, Sky Sports a Sylwebaeth Cymraeg (Dolen allanol; Saesneg yn unig)

Cyn mynd ati i anfon yr ebost, cliciwch y ddolen uchod at y cynnig dydd cynnar a gwelwch yr Aelodau Seneddol sydd wedi ei llofnodi. Mae'r map yma yn dangos y rhai oedd wedi llofnodi erbyn 14 Hydref.

Testun : Cynnig Dydd Cynnar 307 - Tîm Pêl-droed Cymru, Sky Sports a Sylwebaeth Cymraeg
Neges :

Rwy'n ysgrifennu atoch, fel un o'ch etholwyr, i ofyn i chi lofnodi Cynnig Dydd Cynnar 307 - Tîm Pêl-droed Cymru, Sky Sports a Sylwebaeth Cymraeg (http://www.parliament.uk/edm/2014-15/307) Mae tegwch i'r Gymraeg a hawliau i siaradwyr yr iaith yn fater sy'n bwysig iawn i mi. Mae'n annerbyniol nad yw bellach yn bosib gwylio gemau tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru ar y teledu gyda sylwebaeth Gymraeg. Diolch i chi o flaen llaw.

Eich manylion