Senedd y Gymdeithas

Aelodau'r Senedd 2019-2020

Cadeirydd

Bethan Ruth

bethanruth@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am reoli'r Gymdeithas rhwng cyfarfodydd Senedd

Is-Gadeirydd Ymgyrchoedd

GWAG

Cyfrifol am sicrhau bod y Grwpiau Ymgyrchu'n weithredol
Is-Gadeirydd Gweinyddol

Mai Roberts

mai@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein gweinyddiaeth ac yn ateb i'r Senedd ar ran y Trysorydd, Swyddog Codi Arian, Swyddog Mentrau Masnachol

Is-Gadeirydd Cyfathrebu

Tamsin Davies

tamsin@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am beiriant cyfathrebu'r Gymdeithas ac yn ateb i'r Senedd ar ran y Swyddog Gwefan a Dylunio, a Golygydd y Tafod.

Swyddog Adloniant

Elan Elidyr

elan@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am greu bas-data o wybodaeth a chanllawiau ar gyfer Pwyllgorau Adloniant mewn rhanbarthau ac ar gyfer digwyddiadau arbennig
Swyddog y We

Talulah Thomas

talulah@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am hyrwyddo ein presenoldeb ar-lein
Swyddog Aelodaeth

Steffan Webb

steffan@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein system aelodaeth a'n hymgyrchoedd aelodaeth
Cadeirydd Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

Robat Idris

robat@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd grŵp Cymunedau Cynaliadwy a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â thai, cynllunio a materion eraill sydd yn effeithio ar gymunedau Cymraeg eu hiaith
Is-Gadeirydd Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

Jeff Smith

jeff@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd Grŵp Dyfodol Digidol

Aled Powell

aled.powell@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y grŵp Digidol a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â materion darlledu a phresenoldeb y Gymraeg arlein a materion eraill sydd yn effeithio ar y Gymraeg yn y byd digidol
Is-Gadeirydd Grŵp Dyfodol Digidol

GWAG

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd Grŵp Hawl i'r Gymraeg

Leena Sarah Farhat

sarah@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y grŵp Hawliau a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â mynediad at wasanaethau yn Gymraeg a statws yr iaith
Is-Gadeirydd Grŵp Hawl i'r Gymraeg

Marged Lois

marged@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd yr Is-grŵp Iechyd

Gwerfyl Roberts

gwerfyl@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd yr is-grŵp iechyd a llefaru ar ei ran
Cadeirydd Grŵp Addysg

Mabli Siriol

mabli@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y grŵp Addysg a llefaru ar ei ran ac arwain ar ymgyrchoedd addysg
Is-Gadeirydd Grŵp Addysg

Toni Schiavone

toni@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp
Swyddog Rhyngwladol

Joseff Oscar Gnagbo

joseff@cymdeithas.cymru

 

Cyfrifol am gadw llygaid ar ddatblygiadau polisi ac ymgyrchu ieithyddol ymysg cymunedau rhyngwladol gydag ieithoedd a'u lleiafrifwyd; am wahodd ymgyrchwyr iaith i Gymru; ac am drefnu teithiau astudiaeth i aelodaeth y Gymdeithas yn rhyngwladol
 
Swyddog Dysgwyr

Matt Spry

matt@cymdeithas.cymru

 

Cyfrifol am drefnu darpariaeth i bobl ddysgu’r iaith
Swyddog Mentrau Masnachol

GWAG

Cyfrifol am nwyddau a werthir gan y Gymdeithas
Golygydd y Tafod

Mared Llywelyn Williams

tafod@cymdeithas.cymru

Golygydd Cylchgrawn y Gymdeithas
Trysorydd

Danny Grehan

danny@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gyfrifon y Gymdeithas
Swyddog Codi Arian GWAG

 

Cyfrifol am strategaeth codi arian y Gymdeithas
Swyddog Dylunio

Dyfan Searell

dyfan@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am drefnu gwaith dylunio'r Gymdeithas, gan gynnwys y Tafod
Swyddog Hamdden GWAG Cyfrifol am gydlynu ymgyrch genedlaethol i gymreigio gweithgareddau hamdden

 

Mae swyddogion cyflogedig (4) a chadeiryddion/cynrychiolwyr pob rhanbarth (5) hefyd yn aelodau llawn o'r Senedd.

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith.

Bob blwyddyn, yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas ym mis Hydref, fe etholir swyddogion a fydd yn gwasanaethu fel aelodau o'r Senedd am gyfnod o flwyddyn. Mae'r Swyddogion hyn yn gyfrifol am wahanol agweddau o waith y Gymdeithas megis trefniadau'r ymgyrchoedd canolog, gwaith gweinyddol neu ddigwyddiadau Codi Arian ac Adloniant. Caiff y Swyddogion sy'n gyfrifol am ranbarthau'r Gymdeithas eu hethol yng Nghyfarfodydd blynyddol y rhanbarthau.

Mae hawl gan unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith i enwebu unrhyw aelod arall i wasanaethu fel aelod o'r Senedd.

Cynhelir cyfarfod Senedd ar ddydd Sadwrn cynta'r mis (fel arfer). Mae hawl gan unrhyw un o aelodau Cymdeithas yr Iaith i fynychu cyfarfodydd y Senedd fel 'sylwebydd'.

Dyddiadau cyfarfodydd a digwyddiadau 2019/20

Mae croeso i unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith ddod i'n cyfarfod Senedd, a chyfrannu atynt, ond dim ond swyddogion etholedig a chyflogedig sydd gyda'r hawl i bleidleisio.

6/6/20 - Cyfarfod Senedd Ranbarthau – 10.30yb, cyfarfod dros Skype

4/7/20 - Cyfarfod Senedd Weinyddol – 10:30yb, Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth (neu Skype)

12/9/20 - Cyfarfod Senedd Ymgyrchoedd – 10:30yb, Canolfan Gymunedol Tref-y-Clawdd (i'w gadarnhau)

3/10/20 - Cyfarfod Senedd Weinyddol – 10.30yb, lleoliad i'w gadarnhau

Cyfansoddiad Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Canllaw Cadeirio Cyfarfodydd