Gig 'Dolig Tyfu Nid Torri

21/12/2017 - 19:00

Yr Albert, Caernarfon 19:00 Nos Iau 21eg o Ragfyr

Efo credyd cynhwysol (universal credit) yn llwgu teuluoedd dros y ‘dolig a torriadau i wasanaethau pobl ifanc gan cyngor Gwynedd - dyma noson i godi arian a cwffio nol!

**Gofynnwn am gyfranniad ar y drws er mwyn talu costau'r noson ac i gasglu pres i'r ymgyrch, ond caiff neb eu troi iffwrdd am ddiffyg pres**

Pasta Hull

"Pasta Hull aba lid. Achw ziii, dani wech na pawb."

https://soundcloud.com/basda-ich

Lolfa Binc

"Trindod o fobl o Dolwyddelan, Cwm y Glo a Fethesda wedi eu uno yn eu casineb o dawelwch i ffurfio grwp o garedigion David Lynch gyda hoffter o: Lightning Bolt, Sonic Youth, NIN, Islet, Wendy Kurk &c &c"

https://www.facebook.com/pg/LolfaBinc/about/

Jamie Bevan

"Ymgyrchydd iaith a cherddor Cymraeg. Mae ei ganeuon werinol am fywyd Merthyr Tudful yn llawn hiwmor ac angerdd."

https://soundcloud.com/jamie-bevan