Gwynedd Mon

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

04/09/2018 - 19:00

Byddwn yn cwrdd ar y 4ydd o Fedi am 7yh yn 10 Stryd y Palas, Caernarfon. Rhowch alwad neu gyrrwch neges at Heledd am fwy o wybodaeth: 07547654966

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caernarfon

15/09/2018 - 19:30

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caernarfon  

“Tai a Gwaith i Adfywio Iaith”: Cyfarfod Cyffredinol - Blaenau Ffestiniog

13/10/2018 - 11:00

“Tai a Gwaith i Adfywio Iaith”: Cyfarfod Cyffredinol 2018

11yb, dydd Sadwrn, Hydref 13eg

Cell B, Blaenau Ffestiniog

Cyfarfod Trefnu Gig Mawr Roc Dros Datganoli Darlledu!

01/08/2018 - 13:00

Byddwn yn cwrdd yng Nghaffi Gisda yng Nghaernarfon am 1yh i drafod trefnu Gig Mawr Roc Dros Datganoli Darlledu ar y cyd efo Yes Cymru Caernarfon - bydd yn rhan o Annibynwyl 2018!

Croeso i bawb!

Ysgol arall ym Môn dan fygythiad – galw am her gyfreithiol

Mae mudiad iaith wedi galw am her gyfreithiol i gynnig Cyngor Ynys Môn i gau Ysgol Talwrn.      

Dywedodd Ffred Ffransis ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith  

Cyfarfod Trefnu Gig Mawr Roc Dros Datganoli Darlledu!

11/07/2018 - 13:00

Byddwn yn cwrdd ar y cyd gyda rhai o aelodau Yes Cymru ynglyn a trefnu gig dros datganoli darlledu.

Croeso i bawb! Byddwn yn Caffi Gisda am 1yh

Pobl Atal Wylfa B - mynd a'r frwydr i Siapan!

17/07/2018 - 19:00
Dewch i glywed am y frwydr yn erbyn atomfa newydd yn y Wylfa, Ynys Môn.
 

Cyfarfod ymgyrch Tai Penrhyndeudraeth

27/06/2018 - 19:00

Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth yn stafell Sbardun am 7yh. Ymunwch a'r ymgyrch yn erbyn tai di-angen ym Mhenrhyndeudraeth!

 

 

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

11/06/2018 - 19:00

Croeso cynnes i bawb!

Byddwn yn cwrdd am 7yh yn swyddfa'r Gymdeithas, 10 stryd y Palas, Caernarfon ar nos lun yr 11fed o Fehefiin.

Ffoniwch 01286 662908 am fwy o wybodaeth.

 

Cyfarfod Pwyllgor Trefnu: Roc Dros Ddatganoli Darlledu - Caernarfon

14/05/2018 - 18:30

Byddwn yn cwrdd yn Bar Bach Caernarfon am 6:30pm i drafod trefnu gigs i godi ymwybyddiaeth am yr ymgyrch dros ddatganoli darlledu i Gymru.