Morgannwg-Gwent

Cadeirydd: Wyn Williams
Swyddog Maes: Owen Howell
Rhif Ffôn: 02920 486469

Croeso i Ranbarth Morgannwg Gwent. Mae'r Rhanbarth yn ymestyn o Abertawe i Fynwy ac yn cynnwys 12 cyngor sir. Mae'n gartre i 3 dinas a thros hanner poblogaeth Cymru.

Mae'r Rhanbarth yn cyfarfod bob deufis mewn amryw o leoliadau. Cysyllta fan hyn i gadarnhau'r manylion ac i ychwanegu dy enw at ein rhestr ebost.

Mae celloedd gan y Gymdeithas yn cyfarfod ar hyd a lled y Rhanbarth, mewn ysgolion, colegau ac yn y gymuned. Cysyllta fan hyn am fanylion y cyfarfodydd nesaf yn dy ardal di. Os nad oes Cell yn agos atat ti beth am gychwyn un? Gallwn helpu gydag adnoddau, syniadau am weithgareddau ayb. Cysyllta - mae digon o waith i bawb!

Gweledigaeth Rhanbarth Morgannwg-Gwent yw sicrhau fod gan pob unigolyn yr hawl i fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg, a ble mae gweithgarwch cynyddol ym mhob un o’n cymunedau trwy gyfrwng yr iaith.

Amcanion (er mwyn cyflawni’r weledigaeth honno)

  • Sicrhau’r hawl i ddefnyddio’r Gymraeg (e.e. gyda busnesau, adrannau llywodraeth ayyb)
  • Cefnogi ardaloedd ble mae’r iaith yn gryf er mwyn adfer yr iaith fel y briod iaith yn y mannau hynny
  • Hybu dysgu Cymraeg ymysg plant ac oedolion
  • Gorfodi awdurdodau cyhoeddus i gydymffurfio â’u hymrwymiadau statudol
  • Annog o leiaf un busnes ym mhob cymuned i weithredu trwy’r Gymraeg
  • Cynorthwyo i sefydlu cell ym mhob Coleg ac ysgol gyfun Gymraeg yn y rhanbarth
  • Ehangu aelodaeth a chynyddu incwm y rhanbarth

Os alli di helpu trwy ffonio, llythyru, gosod posteri, gweithredu yna cysyllta, neu os wyt ti eisiau gwybod mwy...cysyllta!

A beth am ein dilyn ar Facebook neu Twitter?

Gallwch hefyd cynorthwyo'r gwaith lleol trwy gyfrannu'n ariannol. Rydym yn gwerthfawrogi eich bod eisoes, efallai, yn cyfranni’n canolog i’r Gymdeithas ond fe fydd y cronfa penodol yma yn mynd yn uniongyrchol at gwaith y Rhanbarth ac ehangu cyfleoedd o fewn ardaloedd Morgannwg Gwent.

Sefydlwch Debid Uniongyrchol trwy gysylltu a’ch banc gyda’r manylion isod:

Enw’r Cyfrif: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Rhanbarth Morgannwg Gwent

Rhif y Cyfrif: 61135287

Cod Didoli: 40-32-16

Cysylltwch a’r swyddfa os oes angen cymorth.

Byddem hefyd yn croesawu cyfraniadau ariannol unwaith ac am byth; boed hynny’n fawr neu fach. Bydd pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth.

Diolch o galon rhagblaen am eich cefnogaeth hollbwysig

Digwyddiadau Morgannwg-Gwent

Cyfarfod Cell Caerdydd

24/07/2018 - 19:00
Cyhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:  Nos Fawrth 24 Gorffennaf  19:00 Tafarn Y Cornwall  Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i...

Taith yr Iaith yn Nhrelluest

04/08/2018 - 15:00

Y Gymraeg a chynllunio yng Nghymru gyfan

06/08/2018 - 14:00
Y Gymraeg a chynllunio yng Nghymru gyfan

Croesawu Ffoaduriaid: Yr hawl i wersi Cymraeg

07/08/2018 - 14:00
Croesawu Ffoaduriaid: Yr hawl i wersi Cymraeg 

Datganoli Darlledu – ble mae Llywodraeth Cymru?

08/08/2018 - 15:00
Datganoli Darlledu – ble mae Llywodraeth Cymru? 

10 Ysgol Gymraeg Newydd i Gaerdydd

09/08/2018 - 14:00

Derbyniad Caws a Gwin

09/08/2018 - 16:00
Derbyniad Caws a Gwin  

Ymestyn y Gymraeg

10/08/2018 - 11:00
Ymestyn y Gymraeg 

Rali: Deddf Iaith Wannach? Dim Diolch

10/08/2018 - 14:00

Cyflwyno deiseb genedlaethol dros ddyfodol ysgolion gwledig

11/08/2018 - 12:00