Hafan

Newyddion

06/06/2023 - 16:28
Rydyn ni wedi'n siomi ddybryd nad yw "Cais am dystiolaeth ar sicrhau llwybr tuag at Dai Digonol" y Llywodraeth yn mynd at wraidd y broblem dai yng Nghymru trwy reoleiddio'r farchnad dai gyda Deddf Eiddo. Dywedodd Jeff Smith,...
31/05/2023 - 20:01
Mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn Sir Gâr wedi cyflwyno "Galwad Sir Gâr" i Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanymddyfri. Yr un prynhawn, ag y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn lansio eu...
26/05/2023 - 10:11
Ar faes yr Eisteddfod ddydd Llun 29 Mai bydd Cymdeithas yr Iaith a’r elusen meddwl.org yn cynnal trafodaeth banel am bwysigrwydd darparu gwasanaethau iechyd a lles i blant a phobl ifanc Dywedodd Gwerfyl Roberts, Cadeirydd Grŵp Iechyd...
25/05/2023 - 08:52
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhyddhau cynnwys llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, sydd yn anwybyddu galwad y Gymdeithas am Ddeddf Eiddo i reoli'r farchnad dai. Ar ran y Gymdeithas dywed Jeff Smith, Cadeirydd Grŵp Cymunedau...
22/05/2023 - 17:42
Gyda deunaw mis ar ôl o gyfnod y Cytundeb Cydweithio rhwng y Llywodraeth a Phlaid Cymru mae Cymdeithas yr Iaith wedi pwysleisio bod angen prysuro os am gyflawni addewidion y cytundeb. Dywedodd Robat Idris, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

10/06/2023 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 10 Mehefin 2023 Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith....
20/06/2023 - 10:00
Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!
01/07/2023 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 1 Gorffennaf 2023 Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith...
01/07/2023 - 14:30
14:30, dydd Sadwrn, 1 Gorffennaf Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth Y Cyfarfod Cyffredinol yw prif gyfarfod Cymdeithas yr Iaith. Dyma ble fyddwn yn...