Hafan

Newyddion

18/05/2024 - 13:00
Mewn fforwm agored yn Llyfrgell Caerfyrddin heddiw (dydd Sadwrn 18/5) cynhaliodd rhanbarth Caerfyrddin drafodaeth ar sut y gallai rhwydwaith o Fentrau Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin fod yn rhan o strategaeth datblygu economaidd a fydd yn hyrwyddo'...
17/05/2024 - 17:36
Yn dilyn cwymp y Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Llywodraeth i gadw at ymrwymiadau oedd yn y cytundeb yn ymwneud â’r Gymraeg, gan rybuddio bod sawl maes polisi y cytunwyd...
13/05/2024 - 17:18
Dyfarnodd llys yn Aberystwyth yn erbyn yr ymgyrchydd iaith Toni Schiavone heddiw (13 Mai) a chaniatau i gwmni parcio One Parking Solution hawlio costau mewn ffrae gyfreithiol estynedig dros rybudd parcio uniaith Saesneg. Er hynny, bydd...
08/05/2024 - 14:25
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Ceredigion i drin ysgolion gwledig y sir gydag agwedd “cadarnhaol” yn lle eu trin fel “problemau” yn dilyn pryderon dros ddyfodol rhai ohonyn nhw. Mewn ymateb i gais am gefnogaeth...
04/05/2024 - 18:49
Mynychoedd gannoedd rali a gorymdaith Nid yw Cymru ar Werth ym Mlaenau Ffestiniog heddiw (4 Mai) i alw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno Deddf Eiddo fyddai’n mynd at wraidd yr argyfwng tai, a sicrhau bod tai yn cael eu trin yn bennaf oll fel...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

18/05/2024 - 10:00
Fforwm Tynged yr Iaith Sir Gâr - Mentrau Cymunedol Lleol i Yrru Economi Cymraeg 10.00, bore Sadwrn, 18 Mai Llyfrgell Caerfyrddin Mae angen...
21/05/2024 - 10:00
Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!...
21/05/2024 - 19:00
Dewch i fod yn rhan o ymgyrchoedd dros y Gymraeg a'n cymunedau yng Ngwynedd a Môn! Bydd rhanbarth Gwynedd-Môn yn cyfarfod nesaf am...
21/05/2024 - 19:00
7.00, nos Fawrth, 21 Mai - dros Zoom Cyfle i holi Angharad Tomos am ei llyfr am safiad y Beasleys a llawer mwy! Mae safiad y Beasleys yn rhan o gwrs...