Hafan

Newyddion

15/06/2019 - 15:43
Mae Cyngor Gwynedd yn wynebu her gyfreithiol os yw’n bwrw ymlaen gyda newid polisi a fyddai’n atal cynghorwyr rhag comisiynu asesiadau effaith iaith ar y rhan helaeth o geisiadau cynllunio, yn ôl bargyfreithiwr. Mae pwyllgor o...
12/06/2019 - 06:22
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am ddiswyddiad aelod o gabinet Cyngor Wrecsam yn sgil diffygion cyson yn ei wasanaethau Cymraeg ac adroddiadau ffeithiol anghywir, cyn i gyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol drafod y mater heddiw (dydd Mawrth, 11eg...
07/06/2019 - 17:00
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ymddiheuriad gan gorff sy’n cynrychioli optegwyr ar ôl iddyn nhw ddweud na ddylai eu haelodau cynnig gwasanaeth Cymraeg i’w cleifion. Mewn tystiolaeth i Bwyllgor Diwylliant y Senedd, dywed...
01/06/2019 - 12:16
Mae grŵp o ddysgwyr a phobl ddi-Gymraeg wedi galw ar y Llywydd Elin Jones i ollwng ei chynlluniau i roi enw Saesneg ar y Senedd mewn llythyr agored ati heddiw (dydd Gwener, 31ain Mai). Mewn llythyr ar y cyd, dywed tua hanner cant o lofnodwyr, sy...
30/05/2019 - 18:34
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i lansiad ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar reoliadau addysg Gymraeg heddiw gan ddweud bod ‘gwir angen Deddf Addysg Gymraeg’.  Yn yr adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i adolygu’r...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

15/06/2019 - 10:30
Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Aberystwyth 10:30yb, dydd Sadwrn, 15fed Mehefin Cwrdd o flaen Siop y Pethau Cysylltwch â David ar david@...
15/06/2019 - 12:00
Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Llanelli 12pm, dydd Sadwrn, 15fed Mehefin   Cwrdd tu allan i stiwdios Tinopolis, Stryd y Parc Cysylltwch...
23/06/2019 - 12:00
70 mlynedd o addysg Gymraeg yng Nghaerdydd: beth yw'r dyfodol? 12pm, dydd Sul, 23ain Mehefin Pabell Byw yn y Ddinas, Tafwyl, Castell Caerdydd...
28/06/2019 - 18:30
Cynhelir penwythnos dysgwyr y Fenni rhwng 28-30 Mehefin. Mae croeso i bawb ar ein penwythnos, a chost y penwythnos yw: £80 Am fwy o...