Hafan

Newyddion

03/06/2020 - 08:57
Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm – sydd i’w gyhoeddi’n fuan – yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er...
01/06/2020 - 14:59
Am y tro cyntaf, daeth mudiadau ymgyrchu iaith o’r gwledydd Celtaidd at ei gilydd er mwyn galw am weithredu cadarn i sicrhau dyfodol ffyniannus i’n cymunedau. Heddiw mae Cymdeithas yr Iaith yn falch o gyhoeddi fod Siarter Tai...
07/05/2020 - 15:26
Mae datganoli darlledu yn un o brif ymgyrchoedd Grŵp Dyfodol Digidol y Gymdeithas, ac mae'r sefyllfa bresennol wedi amlygu – yn fwy nag erioed – bwysigrwydd yr ymgyrch hwn. Mae'n hanfodol fod gennym y grym yma yng...
03/04/2020 - 08:58
Yn ystod yr argyfwng Coronafeirws, mae staff y Gymdeithas yn gweithio o adref (heblaw'r Swyddogion Maes sydd ar gyfnod seibiant). Mae gwaith y Gymdeithas yn mynd yn ei flaen wrth gwrs ac mae croeso i chi gysylltu dros ebost neu gwblhau'r...
24/03/2020 - 13:56
Nodir yma gwrthwynebiad swyddogol Cymdeithas yr Iaith i hysbysiad statudol Cyngor Caerdydd o'r bwriad i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar datblygiad Plasdŵr. Gallwn grynhoi prif bwyntiau ein hymateb i'r...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

06/06/2020 - 10:30
10:30, dydd Sadwrn, 6 Mehefin 2020 Cyfarfod dros Skype Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith....
09/06/2020 - 18:00
Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Skype am 6.00yh, nos Fawrth, 9 Mehefin. Ymysg y materion bydd yn cael eu trafod y mae...
09/06/2020 - 19:00
Cynhelir cyfarfod o Ranbarth Morgannwg-Gwent dros Skype am 7.00yh, nos Fawrth, 9 Mehefin, pan fyddwn yn trafod amryw faterion sy'n berthnasol i...
10/06/2020 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Dyfodol Digidol dros Skype am 7pm, nos Fercher, 10 Mehefin. Dyma'r grŵp sy'n trafod yr ymgyrch datganoli...