Hafan

Newyddion

30/03/2023 - 13:58
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cynlluniau i godi treth twristiaeth ar ymwelwyr yng Nghymru. Bydd deddfwriaeth sy'n caniatáu i awdurdodau lleol gyflwyno treth twristiaeth yn cael ei chyflwyno i'r Senedd o fewn y ddwy flynedd...
28/03/2023 - 14:58
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi diolch i Gabinet Cyngor Gwynedd am wrando ar gymuned leol, a pheidio symud yn syth i gau Ysgol Felinwna. Does dim rheidrwydd ar Awdurdod Lleol i ymgynghori ar gau ysgol â llai na deg o blant felly roedd y Cabinet...
24/03/2023 - 13:04
Rydyn ni wedi cyhoeddi ein cynigion ar gyfer Deddf Addysg Gymraeg i Bawb heddiw - ar yr un diwrnod ag y mae disgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei Phapur Gwyn ar y Bil Addysg Gymraeg arfaethedig.  Mae'r Ddeddf Addysg i'w gweld yma Fe...
13/03/2023 - 13:47
  Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cwestiynu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r Gymraeg wedi iddi ddod i’r amlwg y bydd yn rhaid i famau yn y gogledd deithio i Loegr i gael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl arbenigol. Ar hyn o bryd...
07/03/2023 - 16:45
Mae Cymdeithas yr Iaith yn pryderu bod Cyngor Môn yn gweithredu’n groes i’r amcan o wneud y Gymraeg yn brif iaith weinyddol y Cyngor. Mae Polisi Iaith Gymraeg Cyngor Môn yn datgan yn glir mai “nod y Cyngor yw...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

31/03/2023 - 18:00
  Rydym yn cynnal penwythnos preswyl bob blwyddyn er mwyn cael cyfle i gymdeithasu, trafod a chynnal gweithdai. Mae'n gyfle arbennig...
01/04/2023 - 10:15
Cyfarfod cyhoeddus sy'n edrych ymlaen at y Gymru Rydd Werdd Gymraeg. 10.15-4.15, dydd Sadwrn, 1 Ebrill 2023 Neuadd Llanrhystud, Ceredigion Mae...
02/04/2023 - 10:00
10:00, dydd Sul, 2 Ebrill 2023 Cynhelir cyfarfod Ebrill o'r Senedd fel rhan o'r penwythnos preswyl yn y Byncws, Fferm Morfa, Llanrhystud.
04/04/2023 - 10:00
Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!...