Hafan

Newyddion

12/07/2024 - 09:09
Bydd arbenigwyr ym maes darlledu yn dod ynghyd yng Nghaernarfon ddiwedd y mis i drafod Corff Cyfathrebu newydd Cymru. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn sefydlu’r corff newydd er mwyn braenaru’r tir ar gyfer...
09/07/2024 - 14:10
Mae ymgyrchwyr iaith yn disgwyl i Gabinet Cyngor Gwynedd gymeradwyo cyflwyno Gorchymyn Erthygl 4 ar draws y sir fyddai’n cyfyngu ar ail dai a llety gwyliau a mynd i’r afael gyda’r argyfwng tai yn y sir. Mae galwadau hefyd...
21/06/2024 - 09:03
Bydd Cowbois Rhos Botwnnog, HMS Morris a Pedair ymysg rheiny fydd yn chwarae yn gigs Cymdeithas yr Iaith ym Mhontypridd yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Cyhoeddodd Dylan Jenkins, trefnydd gigs Cymdeithas yr Iaith eleni, rhai o...
19/06/2024 - 13:37
Mae ymgyrchwyr iaith wedi rhybuddio y gallai Llywodraeth Cymru droi ei chefn ar Fil Addysg Gymraeg radical yn sgil patrwm o ddiffyg ymrwymiad ac agwedd “llugoer” yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg tuag at y Gymraeg. Mae disgwyl i...
04/06/2024 - 09:13
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhyddhau testun e-bost gan Ysgrifennydd newydd Cabinet y Llywodraeth dros Addysg, Lynne Neagle, sy’n cadarnhau fod y rhagdyb o blaid ysgolion gwledig – sy'n ganolog i argraffiad 2018 y Cod Trefniadaeth...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

22/07/2024 - 19:00
7.00, nos Lun. 22 Gorffennaf 2024 Palas Print, Caernarfon ac ar-lein Dewch i gyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn i drafod ymgyrchoedd tai a hamdden...
24/07/2024 - 19:00
7yh, nos Fercher, 24 Gorffennaf Cyfarfod hybrid – Canolfan Merched y Wawr a dros Zoom Mae cyfarfodydd rhanbarth yn rhoi cyfle i...
29/07/2024 - 16:00
Galeri, Caernarfon Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn sefydlu’r corff newydd er mwyn braenaru’r tir ar gyfer...
14/09/2024 ()
Rali Fawr Nid yw Cymru ar Werth Dydd Sadwrn, 14 Medi, Machynlleth Nodwch y dyddiad! Manylion pellach i ddilyn.