Hafan

Newyddion

03/08/2020 - 12:31
Dylai Llywodraeth nesaf Cymru osod targed i greu mil o ofodau cyfrwng Cymraeg newydd - o glybiau chwaraeon i weithleoedd cyfrwng Cymraeg - o fewn y pum mlynedd nesaf, fel rhan o raglen ‘mwy na miliwn’, meddai mudiad iaith. Mae dogfen...
01/08/2020 - 12:16
Dylai sefydlu corff newydd i greu cynnwys Cymraeg ar-lein fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth nesaf Cymru er mwyn cynyddu defnydd y Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr. Mewn papur manwl am eu cynigion i sefydlu ‘Menter Ddigidol Gymraeg’ sydd...
30/06/2020 - 08:33
Mae ymhell dros gant o addysgwyr o Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Teifi wedi llofnodi llythyr, a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith, at y Gweinidog Addysg yn galw arni i dynnu allan o Fil y Cwricwlwm unrhyw gyfeiriad at orfodi ysgolion i ddysgu Saesneg i...
03/06/2020 - 08:57
Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm – sydd i’w gyhoeddi’n fuan – yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er...
01/06/2020 - 14:59
Am y tro cyntaf, daeth mudiadau ymgyrchu iaith o’r gwledydd Celtaidd at ei gilydd er mwyn galw am weithredu cadarn i sicrhau dyfodol ffyniannus i’n cymunedau. Heddiw mae Cymdeithas yr Iaith yn falch o gyhoeddi fod Siarter Tai...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

20/08/2020 - 19:00
Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.00yh, nos Iau, 20 Awst. Bydd y grŵp yn trafod y Siarter Tai...
24/08/2020 - 19:00
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn dros Zoom ar nos Lun, 24ain o Awst 7.00.
01/09/2020 - 20:00
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion dros Zoom ar nos Fawrth, 1 Medi am 8.00. Dyma'r cyfarfod ble fyddwn yn ethol Swyddogion ar gyfer...
12/09/2020 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 12 Medi 2020 Cyfarfod Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir...