Hafan

Newyddion

22/01/2021 - 16:52
Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu bwriad Cyngor Ceredigion i weithredu ar yr argyfwng tai yn y sir.  Yng nghyfarfod llawn y Cyngor ddoe (21ain o Ionawr), gofynnodd arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn, i bwyllgor craffu drafod cynnig ar y mater...
21/01/2021 - 17:07
Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu’n hallt benderfyniad is-ganghellor Prifysgol Bangor i “osgoi sgriwtini” ar fater dyfodol Canolfan Bedwyr drwy ganslo cyfarfodydd gyda Chymdeithas yr Iaith deirgwaith yn olynol.    Yn...
13/01/2021 - 14:26
Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi dilyn ôl troed awdurdodau lleol eraill heddiw (Dydd Mercher 13/01) wrth dderbyn cynnig yn galw ar y Llywodraeth am ragor o rymoedd i reoli ail gartrefi. Derbyniwyd y cynnig sy'n gofyn i'r Llywodraeth...
11/01/2021 - 11:48
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cychwyn ymgynghoriad statudol chwe wythnos ar gynnig i gau Ysgol gyfrwng Cymraeg Mynydd-y-Garreg ger Cydweli tra bo'r ysgol ei hun ar gau oherwydd pandemig. Ar yr un pryd bydd gofyn i'r Cyngor Sir dderbyn...
04/01/2021 - 16:02
  Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i ollwng cynlluniau arfaethedig i drosglwyddo nifer o bwerau allweddol o gynghorau sir i bedwar Cyd-bwyllgor Corfforedig newydd gan y byddent yn “tanseilio democratiaeth leol ac yn...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

01/02/2021 - 19:30
Penderfynwyd yn y cyfarfod ddiwethaf i gynnal cyfarfod o'r Rhanbarth ar y dydd Llun gyntaf bob yn ail mis. Mae'r cyfarfod nesaf felly, ar nos...
02/02/2021 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar nos Fawrth 2il Chwefror dros Zoom am 7:00yh. Croeso i unrhyw un! Os hoffech ddolen cysylltwch â...
06/02/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 1 Chwefror Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir...
09/02/2021 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch –