Hafan

Newyddion

07/05/2020 - 15:26
Mae datganoli darlledu yn un o brif ymgyrchoedd Grŵp Dyfodol Digidol y Gymdeithas, ac mae'r sefyllfa bresennol wedi amlygu – yn fwy nag erioed – bwysigrwydd yr ymgyrch hwn. Mae'n hanfodol fod gennym y grym yma yng...
03/04/2020 - 08:58
Yn ystod yr argyfwng Coronafeirws, mae staff y Gymdeithas yn gweithio o adref (heblaw'r Swyddogion Maes sydd ar gyfnod seibiant). Mae gwaith y Gymdeithas yn mynd yn ei flaen wrth gwrs ac mae croeso i chi gysylltu dros ebost neu gwblhau'r...
24/03/2020 - 13:56
Nodir yma gwrthwynebiad swyddogol Cymdeithas yr Iaith i hysbysiad statudol Cyngor Caerdydd o'r bwriad i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar datblygiad Plasdŵr. Gallwn grynhoi prif bwyntiau ein hymateb i'r...
20/03/2020 - 15:52
Y mae Cymdeithas yr Iaith yn gynyddol bryderus am iechyd un o Gyn-gadeiryddion y mudiad, Ffred Ffransis, sy’n gaeth ym Mheriw gyda'i wraig Meinir.  Mae Meinir a Ffred – y ddau yn eu saithdegau ac felly yn y categori risg uchel...
18/03/2020 - 10:02
Mae Cymdeithas yr Iaith yn condemnio'n hallt benderfyniad Cyngor Sir Penfro i werthu fferm hanesyddol Trecadwgan ger Solfach. Bellach, eiddo cwpwl o Gaerloyw yw'r fferm. Bu ymdrech lew gan ardalwyr i brynu'r fferm er mwyn creu menter...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

25/05/2020 - 19:30
Mae Grŵp Codi Arian y Gymdeithas yn y broses o lunio Strategaeth Codi Arian fydd yn arwain yr ymgyrch i greu mwy o incwm i'r mudiad. Rydym bob...
26/05/2020 - 10:00
Byddwn yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom ar foreau Mawrth am 10 o'r gloch yn ystod y cyfnod hwn. Mae croeso i bawb ymuno am...
27/05/2020 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Skype am 7.00, nos Fawrth, 27 Mai. Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion...
27/05/2020 - 19:00
Mae'r Grŵp Dyfodol Digidol wedi rhannu'n ddau.   Bydd un grŵp yn canolbwyntio ar yr ymgyrch datganoli darlledu a'r llall yn...