Hafan

Newyddion

24/01/2020 - 21:43
Mae pennaeth y BBC yng Nghymru wedi cael ei feirniadu am awgrymu nad yw system darlledu Gwlad y Basg - lle mae’r llywodraeth ddatganoledig gyda pwerau dros y maes - gystal ag un Cymru, gerbron pwyllgor y Senedd heddiw. Yn siarad gerbron y...
24/01/2020 - 21:40
Mae ymgyrchwyr wedi torri ar draws cyfarfod cabinet Cyngor Caerdydd wrth iddynt benderfynu bwrw ymlaen gyda agor ffrwd Saesneg ar safle Plasdŵr heddiw. Ym mis Medi 2018, dywedodd Arweinydd y Cyngor Huw Thomas "i fod yn glir - bydd ysgolion...
21/01/2020 - 11:42
Mae Cymdeithas yr Iaith yn siomedig fod Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn wedi penderfynu heddiw cychwyn Ymgynghoriad Statudol ar gynnig negyddol unwaith eto i geisio cyllid ar gyfer addysg yn Llangefni trwy gau ysgolion gwledig. Yr oedd y...
20/01/2020 - 18:03
  Mae grŵp o wrthdystwyr wedi meddiannu swyddfeydd Cyngor Caerdydd heddiw er mwyn pwyso am ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y datblygiad ym Mhlasdwr yn y brifddinas. Ym mis Medi 2018, dywedodd Arweinydd y Cyngor Huw Thomas “i fod yn glir -...
17/01/2020 - 12:34
Dim ond 15 ymateb gefnogodd cynnig Cyngor Caerdydd i agor ysgol ddwyieithog ym Mhlasdŵr o gymharu â channoedd a alwodd am ysgol cyfrwng Cymraeg, yn ôl adroddiad swyddogion i gynghorwyr.  Ym mis Medi 2018, dywedodd Arweinydd y...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

28/01/2020 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr yn nhafarn y Plu yn Rhuthun ar nos Fawrth 28ain o Ionawr am 7:30yh. Croeso i bawb!
01/02/2020 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 1 Chwefror Y Ganolfan Gwrdaidd, 119-121 Ffordd Cas-gwent, Casnewydd NP19 8BZ Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am...
04/02/2020 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth, 4ydd Chwefror 2020 19:00 Tafarn Y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown), Caerdydd...
06/02/2020 - 19:00
Dewch i gyfarfod Cell Penfro ar y 6ed o Chwefror am 7yh yn y Pembroke Yeoman, Hwlffordd    Mi fyddwn ni'n drafod llawer iawn o...