Hafan

Newyddion

08/09/2020 - 13:32
          Rhaid i lywodraeth nesaf Cymru fuddsoddi £100m mewn hyfforddiant iaith i athrawon, a phasio Deddf Addysg Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr wrth ymateb i adroddiad Comisiynydd y Gymraeg am hyfforddiant...
03/08/2020 - 12:31
Dylai Llywodraeth nesaf Cymru osod targed i greu mil o ofodau cyfrwng Cymraeg newydd - o glybiau chwaraeon i weithleoedd cyfrwng Cymraeg - o fewn y pum mlynedd nesaf, fel rhan o raglen ‘mwy na miliwn’, meddai mudiad iaith. Mae dogfen...
01/08/2020 - 12:16
Dylai sefydlu corff newydd i greu cynnwys Cymraeg ar-lein fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth nesaf Cymru er mwyn cynyddu defnydd y Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr. Mewn papur manwl am eu cynigion i sefydlu ‘Menter Ddigidol Gymraeg’ sydd...
30/06/2020 - 08:33
Mae ymhell dros gant o addysgwyr o Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Teifi wedi llofnodi llythyr, a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith, at y Gweinidog Addysg yn galw arni i dynnu allan o Fil y Cwricwlwm unrhyw gyfeiriad at orfodi ysgolion i ddysgu Saesneg i...
03/06/2020 - 08:57
Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm – sydd i’w gyhoeddi’n fuan – yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

24/09/2020 - 19:00
Byddwn ni'n cwrdd (dros Zoom) fel rhanbarth ar nos Iau, 24 Medi am 7pm. 
03/10/2020 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 3 Hydref 2020 Cyfarfod Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir...
05/10/2020 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Dyfodol Digidol dros Zoom am 7.00, nos Lun, 5 Hydref. Dyma'r grŵp sy'n trafod yr ymgyrch datganoli darlledu,...
06/10/2020 - 20:00
Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 8.00, nos Fawrth, 6 Hydref. Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod...