Hafan

Newyddion

27/09/2021 - 10:58
Pleidleisiodd Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin yn unfrydol ddydd Llun y 27ain o Fedi dros ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles AS, i bwyntio allan nad oedd DIM UN ysgol fach yng Nghymru wedi derbyn arian gan Gronfa Ysgolion y 21ain ganrif i...
23/09/2021 - 09:54
O flaen eu cyfarfod Ddydd Mawrth nesaf (28/9), mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar aelodau Cabinet Cyngor Sir Gwynedd i beidio â chefnu ar y gymuned leol yn Abersoch trwy gau ysgol y pentref.  Mewn llythyr at bob aelod o'r Cabinet...
20/09/2021 - 19:05
Mae recordiad y digwyddiad bellach ar gael i'w weld yma Yn fforwm agored "Tynged yr Iaith Sir Gâr: Cyfraniad y Cyfryngau Digidol" ar ddydd Sadwrn y 25ain o Fedi bydd Cymdeithas yr Iaith yn tynnu ynghyd cynghorwyr etholedig a...
26/08/2021 - 13:22
Mae gan y Gymdeithas ddau gyfle cyffrous i unigolion angerddol a gweithgar ymuno â’n tîm staff fach ond effeithiol.  Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol: Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt...
25/08/2021 - 16:52
Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo’r Llywodraeth o “fychanu cymunedau Cymru” yn eu dogfen ymgynghorol newydd ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanddarpar. Mae ymgynghoriad y Llywodraeth, a gyhoeddwyd heddiw (25 Awst),...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

28/09/2021 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle...
02/10/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 2 Hydref 2021 Neuadd Goffa Talybont (SY24 5HD) Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas...
12/10/2021 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle...
13/11/2021 - 09:45
9:45, dydd Sadwrn, 13 Tachwedd 2021 Caerdydd (union leoliad i'w gadarnhau) Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y...