Hafan

Newyddion

01/03/2021 - 11:15
Wrth sylwi ar benderfyniad Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin i estyn cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol Ysgol Mynydd-y-Garreg tan ganol Gorffennaf, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Cyngor i ddefnyddio'r amser i roi sicrwydd i...
26/02/2021 - 17:09
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi lambastio grŵp o dri Aelod Senedd sydd yn arwain dadl Ddydd Mercher nesaf (3/3/21) ar gefnogi ysgolion pentrefol. Bydd Caroline Jones AS ar ran "Grŵp Annibynnol dros Ddiwygio" (sef cyn-aelodau UKIP a Phlaid...
22/02/2021 - 10:19
Mae Cymdeithas yr Iaith heddiw (22 Chwefror) yn lansio DIOGELWN, sef cynllun  newydd i warchod enwau tai Cymraeg.    Fel rhan o’r cynllun, rydym wedi cyhoeddi dogfennau cyfreithiol y mae modd eu lawrlwytho a’u...
15/02/2021 - 16:14
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi honni fod rhieni ysgolion pentrefol dan fygythiad yn cael eu trin fel darnau bach mewn gêm wleidyddol gan y pleidiau. Heddiw, wrth adnewyddu'r caniatâd i Awdurdodau Lleol gynnal ymgynghoriadau yn ystod...
08/02/2021 - 12:38
Mae'n cadeirydd cenedlaethol, Mabli Siriol, heddiw wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams er mwyn galw arni i gryfhau addysg Gymraeg ym mhob cornel o Gymru cyn diwedd y tymor Seneddol. Er mwyn cyflawni hyn, gofynnwn i'w...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

06/03/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 6 Mawrth 2021 Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith....
09/03/2021 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch –
16/03/2021 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd-Môn ar nos Fawrth, 16eg Mawrth, am 7:00yh dros Zoom. Os hoffech ddolen i'r cyfarfod,...
17/03/2021 - 17:00
Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 5.00yh, nos Fercher, 17 Mawrth Byddwn yn trafod yr hyn sy'n digwydd ar hyn o...