Hafan

Newyddion

06/12/2019 - 16:29
Derbyniodd Comisiynydd y Gymraeg gerdyn Nadolig dychanol oddi wrth ymgyrchwyr heddiw sy’n honni bod Llywodraeth Cymru wedi ei lwgrwobrwyo i wanhau hawliau iaith. Mae’r Comisiynydd, a ddechreuodd ei swydd ym mis Ebrill eleni, wedi bod yn...
05/12/2019 - 15:01
Mae siaradwr Cymraeg 82 mlwydd oed o Ynys Môn sy'n dioddef o dementia yn wynebu cael ei symud i ysbyty yn Stafford er nad oes gwasanaeth Cymraeg yno.  Mae Mr Thomas Griffith Jones yn briod ers 62 o flynyddoedd ac yn hen daid. Mae...
05/12/2019 - 12:57
Mae car dynes o Geredigion wedi cael ei gymryd gan feilïaid wedi iddi wrthod talu dirwy a gafodd am ei rhan yn yr ymgyrch i ennill pwerau darlledu i Gymru. Cafodd Eiris Llywelyn, sy’n 69 mlwydd oed o Ffostrasol yng Ngheredigion, ei...
11/11/2019 - 10:24
  Mae ymgyrchwyr wedi mynegi pryderon am yr oblygiadau i’r Gymraeg yn y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, os gwireddir y drafft a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.  Honnant y gall fod canlyniadau niweidiol iawn i sefyllfa’r...
09/11/2019 - 19:17
Cynhaliodd ymgyrchwyr  rali ym Mae Caerdydd dros y penwythnos o blaid enw uniaith Gymraeg i’r Senedd, cyn pleidlais ar y mater yr wythnos nesaf.  Bydd gwleidyddion yn pleidleisio am y tro olaf ar y Bil Senedd ac Etholiadau sy’n...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

07/12/2019 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 7 Rhagfyr Y Pengwern, Llan Ffestiniog (LL41 4PB) Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas...
09/12/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 9fed o Ragfyr yn Bar Bach, Caernarfon am 7:30yh. Dyma fydd cyfarfod ola'r...
14/12/2019 - 10:00
Dewch i gefnogi Stondin Stryd yn Sgwar Glyndŵr, Aberystwyth ar y 14eg o Ragfyr rhwng 10:00 y bore a 12:00 y prynhawn. Mi fyddwn ym mynd o gwmpas gyda...
14/12/2019 - 11:30
Rydym ni'n cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros bwerau darlledu i Gymru: