Hafan

Newyddion

21/02/2024 - 20:55
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Jeremy Miles, Gweinidog Addysg a’r Gymraeg Llywodraeth Cymru, i ddangos yr un uchelgais â phobl Cymru wedi iddo dderbyn ymatebion i ymgynghoriad cyhoeddus i Bapur Gwyn ar gyfer ei Fil Addysg...
04/02/2024 - 19:21
Bydd Beth Winter, Aelod Seneddol Llafur dros Gwm Cynon, a Mabon ap Gwynfor, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd dros Ddwyfor Meirionnydd, ymysg siaradwyr rali Nid yw Cymru ar Werth ym Mlaenau Ffestiniog ar 4 Mai. Bydd y rali, sy’n cymryd lle ar...
26/01/2024 - 15:26
Wedi i apêl ar sail technegol gan gwmni One Parking Solution gael ei ganiatáu mewn llys heddiw (dydd Gwener 26 Ionawr) gall y cwmni barhau i erlyn Toni Schiavone dros hysbysiad cosb parcio a dderbyniodd yn 2020. Er hynny, dywedodd y...
23/01/2024 - 21:40
Bydd yr ymgyrchydd iaith Toni Schiavone yn wynebu trydedd achos llys ddydd Gwener (26 Ionawr) oherwydd iddo wrthod talu rhybudd parcio uniaith Saesneg.  Yn ôl Cymdeithas yr Iaith byddai cyfieithu’r rhybudd, ac osgoi tair achos llys...
20/01/2024 - 15:13
Mae myfyrwyr wedi arwain ail biced Cymdeithas yr Iaith y tu allan i Swyddfa Bost Aberystwyth heddiw wrth i ragor o gwsmeriaid wynebu agwedd wrth-Gymraeg, er gwaetha addewidion na fyddai’n digwydd eto. Wrth ateb llythyr Cymdeithas yr Iaith o...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

21/02/2024 - 19:00
7.00, nos Fercher, 21 Chwefror Digwyddiad dros Zoom Dyma gyfle i ddysgu sut mae'r system cynllunio yn gweithio, sut i ddylanwadu ar y Cynllun...
28/02/2024 - 19:00
7.00, nos Fercher, 28 Chwefror 28 Llety Arall, Caernarfon ac arlein Dewch i gyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn i drafod Rali Nid yw Cymru ar Werth...
02/03/2024 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 2 Mawrth 2024 Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith....
04/03/2024 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Addysg dros Zoom am 7.00, nos Lun, 4 Mawrth 2024. Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod materion sy'n ymwneud...