Hafan

Newyddion

26/10/2020 - 12:12
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cynnydd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru parthed y Gymraeg. Dywedodd Gwerfyl Roberts, Cadeirydd ein grŵp iechyd:   “Rydym yn falch o weld bod Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi ymateb i bryderon a...
23/10/2020 - 14:37
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro Iwan Davies, yn galw arno i ail-ystyried cynlluniau presennol Prifysgol Bangor ar gyfer dyfodol Canolfan Bedwyr, ac am gyfarfod brys gydag yntau.   Rydym...
20/10/2020 - 10:25
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar bechnogion Tŷ’r Cymry yng Nghaerdydd i beidio gwerthu’r tŷ, yn dilyn penderfyniad gan aelodau presennol pwyllgor yr ymddiriedolwyr i gau’r ganolfan Gymraeg a gwerthu’r adeilad.  ...
07/10/2020 - 13:18
  CYMDEITHAS YR IAITH YN GALW AR Y GWEINIDOG ADDYSG I YMYRRYD YN SYTH Yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Powys i baratoi achos dros  ad-drefnu addysg a allai arwain at gau Ysgol Pennant (sy'n gwasanaethu cymuned bentrefol...
01/10/2020 - 16:23
Wrth ddanfon tystiolaeth atodol at yr ymgynghoriad ar Gynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin, mae Cymdeithas yr Iaith yn lleol wedi rhybuddio fod perfformiad yr economi a’r farchnad dai dros yr haf wedi dangos y byddai 8000 o dai newydd yn...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

03/11/2020 - 10:00
Byddwn yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom ar foreau Mawrth am 10 o'r gloch yn ystod cyfnod y pandemig. Mae croeso i bawb ymuno...
07/11/2020 - 10:00
10.00, dydd Sadwrn, 7 Tachwedd 2020 Cyfarfod Zoom Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y flwyddyn sydd i ddod....
10/11/2020 - 10:00
Byddwn yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom ar foreau Mawrth am 10 o'r gloch yn ystod y cyfnod hwn. Mae croeso i bawb ymuno am...
16/11/2020 - 19:00
Cynhelir cyfarfod y grŵp dros Zoom am 7pm, nos Lun, 16 Tachwedd.   Bydd hanner cynta'r cyfarfod yn gyfarfod o'r Is-grŵp...