Hafan

Newyddion

24/03/2020 - 13:56
Nodir yma gwrthwynebiad swyddogol Cymdeithas yr Iaith i hysbysiad statudol Cyngor Caerdydd o'r bwriad i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar datblygiad Plasdŵr. Gallwn grynhoi prif bwyntiau ein hymateb i'r...
20/03/2020 - 15:52
Y mae Cymdeithas yr Iaith yn gynyddol bryderus am iechyd un o Gyn-gadeiryddion y mudiad, Ffred Ffransis, sy’n gaeth ym Mheriw gyda'i wraig Meinir.  Mae Meinir a Ffred – y ddau yn eu saithdegau ac felly yn y categori risg uchel...
18/03/2020 - 10:02
Mae Cymdeithas yr Iaith yn condemnio'n hallt benderfyniad Cyngor Sir Penfro i werthu fferm hanesyddol Trecadwgan ger Solfach. Bellach, eiddo cwpwl o Gaerloyw yw'r fferm. Bu ymdrech lew gan ardalwyr i brynu'r fferm er mwyn creu menter...
17/03/2020 - 16:27
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd (sy'n cwrdd heddiw) i atal y penderfyniad i lansio ymgynghoriad ar addysg ôl-16 yn Arfon. Yn ei le, mae nhw eisiau'r Cyngor i ddechrau paratoi cynlluniau i gyflwyno e-ysgolion...
13/03/2020 - 15:37
Mae Gweinidogion wedi cyflwyno apêl gyfreithiol yn erbyn dyfarniad Comisiynydd y Gymraeg eu bod wedi torri’r gyfraith drwy beidio â sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg ar drenau. Mewn dyfarniad drafft y llynedd, daeth Comisiynydd y...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

02/04/2020 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Ymgyrchu hwn dros Skype. Rhowch wybod os hoffech ymuno – croeso cynnes iawn i bawb. Ceir mwy o wybodaeth am...
05/04/2020 - 13:30
13:30, dydd Sadwrn, 5 Ebrill Dros Skype Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion...
07/04/2020 - 19:00
Cynhelir sgwrs arlein Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth, 7fed Ebrill 19:00 Dros Skype - chwiliwch am 'cymdeithasyriaith' ar Skype Mae croeso...
20/04/2020 - 18:00
Mi fydd Rhanbarth Gwynedd a Môn yn cynnal sgwrs anffurfiol trwy gyfrwng cyfrif Skype 'cymdeithasyriaith' am 6pm nos Lun 20fed o Ebrill...