Hafan

Newyddion

23/09/2021 - 09:54
O flaen eu cyfarfod Ddydd Mawrth nesaf (28/9), mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar aelodau Cabinet Cyngor Sir Gwynedd i beidio â chefnu ar y gymuned leol yn Abersoch trwy gau ysgol y pentref.  Mewn llythyr at bob aelod o'r Cabinet...
20/09/2021 - 19:05
Yn fforwm agored "Tynged yr Iaith Sir Gâr: Cyfraniad y Cyfryngau Digidol" ar ddydd Sadwrn y 25ain o Fedi bydd Cymdeithas yr Iaith yn tynnu ynghyd cynghorwyr etholedig a swyddogion y cyngor sir, prif swyddogion canolfan Yr Egin a'...
26/08/2021 - 13:22
Mae gan y Gymdeithas ddau gyfle cyffrous i unigolion angerddol a gweithgar ymuno â’n tîm staff fach ond effeithiol.  Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol: Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt...
25/08/2021 - 16:52
Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo’r Llywodraeth o “fychanu cymunedau Cymru” yn eu dogfen ymgynghorol newydd ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanddarpar. Mae ymgynghoriad y Llywodraeth, a gyhoeddwyd heddiw (25 Awst),...
16/08/2021 - 17:30
"Mae ein cymunedau Cymraeg mewn peryg oherwydd fod y farchnad dai agored yn atal pobl ifainc rhag cael cartrefi yn eu cymunedau." meddai Osian Jones, oedd yn un o griw o fynyddwyr profiadol fuodd yn dringo un o...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

25/09/2021 - 10:00
Taith gerdded o gwmpas Myddfai Dewch i gefnogi'r digwyddiad hwn i dynnu siaradwyr Cymraeg profiadol a siaradwyr newydd at ei gilydd. Taith...
25/09/2021 - 10:00
Taith gerdded o gwmpas Llansteffan gan ddechrau am 10.00 yn y bore yn y maes parcio. Manylion pellach: cat43@aber.ac.uk Dewch yn llu – yn...
25/09/2021 - 10:30
Taith gerdded (tua awr) o amgylch y dre' i ddysgu mwy am hanes enwau'r strydoedd Byddwn yn gorffen gyda phaned a sgwrs mewn caffi lleol...