Hafan

Newyddion

12/01/2019 - 13:09
Bydd ymgyrchwyr yn cynnal cyfres o bicedi ledled y wlad heddiw (dydd Sadwrn, 12fed Ionawr) yn erbyn y gwasanaeth trên newydd, Trafnidiaeth Cymru, gan fod cyn lleied o wasanaethau ar gael yn Gymraeg. Mae Cymdeithas yr Iaith wedi derbyn degau o...
08/01/2019 - 09:22
Mae mudiad iaith wedi rhybuddio y byddai perygl gwirioneddol o fethu targed y miliwn o siaradwyr petai Llywodraeth Cymru yn dilyn awgrym panel i beidio â gosod targedau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion Saesneg.  Mae panel o...
31/12/2018 - 09:15
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar y Prif Weinidog i wneud adduned blwyddyn newydd i ollwng y cynlluniau i wanhau’r ddeddf iaith bresennol, ac i fynd ati yn lle hynny i gyflwyno Deddf Addysg Gymraeg fydd yn sicrhau bod pob person ifanc yn...
20/12/2018 - 13:31
Gall cynghorau anwybyddu canllawiau cynllunio sy’n dweud wrthynt am beidio asesu effaith ceisiadau cynllunio ar y Gymraeg, yn ôl datganiad cyfreithiol Llywodraeth Cymru sydd wedi ei ddatgelu heddiw (dydd Gwener, 21ain Rhagfyr). ...
18/12/2018 - 11:15
Swyddog Maes y Gogledd Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi ymgyrchoedd a fydd yn...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

16/01/2019 - 18:30
Ydych chi'n byw yn ardal Caerdydd? Diddordeb mewn trefnu gigs?  Dewch i rannu'ch syniadau gyda ni ar gyfer cyfres o gigs yn ystod...
16/01/2019 - 19:00
Dewch yn llu i gyfarfod Cell Maldwyn ar ddydd Gwener yr 16eg o Ionawr am 7 yn y Cann Offis, Llangadfan! Byddwn yn penodi pobl i rôl benodol yn...
17/01/2019 - 19:00
Cyfarfod Cell Penfro yn digwydd ar y 17eg o Ionawr am 7 yn y Pembroke Yeoman, Hwlffordd!  Dewch i ni gael adeiladu ar y drafodaeth wych cawsom...
23/01/2019 - 19:00
Dewch i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion i ni gael trafod yn bellach yr ymgyrchoedd sydd angen ei wneud i gefnogi'r Gymraeg yn y Rhanbarth! Dewch yn...