Hafan

Newyddion

22/02/2021 - 10:19
Mae Cymdeithas yr Iaith heddiw (22 Chwefror) yn lansio DIOGELWN, sef cynllun  newydd i warchod enwau tai Cymraeg.    Fel rhan o’r cynllun, rydym wedi cyhoeddi dogfennau cyfreithiol y mae modd eu lawrlwytho a’u...
15/02/2021 - 16:14
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi honni fod rhieni ysgolion pentrefol dan fygythiad yn cael eu trin fel darnau bach mewn gêm wleidyddol gan y pleidiau. Heddiw, wrth adnewyddu'r caniatâd i Awdurdodau Lleol gynnal ymgynghoriadau yn ystod...
08/02/2021 - 12:38
Mae'n cadeirydd cenedlaethol, Mabli Siriol, heddiw wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams er mwyn galw arni i gryfhau addysg Gymraeg ym mhob cornel o Gymru cyn diwedd y tymor Seneddol. Er mwyn cyflawni hyn, gofynnwn i'w...
08/02/2021 - 11:28
Mae ymgyrchwyr wedi dweud nad ydynt yn deall penderfyniad rheolwyr canolfan Gymraeg yng Nghaerdydd i wrthod cynlluniau i’w hadfer ac i’w gwerthu yn lle. Eiddo cymunedol yw Tŷ’r Cymry, sydd wedi ei leoli yn ardal y Rhath yn y...
04/02/2021 - 14:09
Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu ymateb y Gweinidog Tai, Julie James, i gwestiynau yn y Senedd ddoe gan Weinidog Cysgodol Tai Plaid Cymru, Delyth Jewell, ynghylch yr argyfwng ail dai.  Pan holodd Delyth Jewell AS a fyddai Llywodraeth Cymru...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

06/03/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 6 Mawrth 2021 Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith....
09/03/2021 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch –
16/03/2021 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd-Môn ar nos Fawrth, 16eg Mawrth, am 7:00yh dros Zoom. Os hoffech ddolen i'r cyfarfod,...
18/03/2021 - 14:00
Bydd grŵp bach yn cyfarfod dros Zoom am 2.00, pnawn Iau, 18 Mawrth, dan arweiniad Nia Llywelyn, Swyddog Dysgwyr Cymdeithas yr Iaith, i drafod...