Hafan

Newyddion

23/10/2020 - 14:37
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro Iwan Davies, yn galw arno i ail-ystyried cynlluniau presennol Prifysgol Bangor ar gyfer dyfodol Canolfan Bedwyr, ac am gyfarfod brys gydag yntau.   Rydym...
20/10/2020 - 10:25
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar bechnogion Tŷ’r Cymry yng Nghaerdydd i beidio gwerthu’r tŷ, yn dilyn penderfyniad gan aelodau presennol pwyllgor yr ymddiriedolwyr i gau’r ganolfan Gymraeg a gwerthu’r adeilad.  ...
07/10/2020 - 13:18
  CYMDEITHAS YR IAITH YN GALW AR Y GWEINIDOG ADDYSG I YMYRRYD YN SYTH Yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Powys i baratoi achos dros  ad-drefnu addysg a allai arwain at gau Ysgol Pennant (sy'n gwasanaethu cymuned bentrefol...
01/10/2020 - 16:23
Wrth ddanfon tystiolaeth atodol at yr ymgynghoriad ar Gynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin, mae Cymdeithas yr Iaith yn lleol wedi rhybuddio fod perfformiad yr economi a’r farchnad dai dros yr haf wedi dangos y byddai 8000 o dai newydd yn...
28/09/2020 - 09:38
Mae Rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y cannoedd o addysgwyr a gwynodd am Fil y Cwricwlwm i anfon ymateb erbyn 5pm fory (Dydd Mawrth 29ain Medi) i ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifainc ac Addysg y Senedd i'r Bil....

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

28/10/2020 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent ar nos Fercher 28ain o Hydref dros Zoom am 7yh.
07/11/2020 - 10:00
10.00, dydd Sadwrn, 7 Tachwedd 2020 Cyfarfod Zoom Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y flwyddyn sydd i ddod....