Hafan

Newyddion

17/07/2018 - 16:33
  Dim rhagor o hawliau iaith tan 2021 o achos y Bil, honna Cymdeithas yr Iaith Mae mudiad iaith wedi collfarnu cyhoeddiad gan y Prif Weinidog bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi Bil y Gymraeg y flwyddyn nesa, gan eu cyhuddo o ‘...
16/07/2018 - 16:35
Mae mudiad iaith wedi galw am her gyfreithiol i gynnig Cyngor Ynys Môn i gau Ysgol Talwrn.       Dywedodd Ffred Ffransis ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith   “Rydym wedi ein siomi, ond heb ein synnu, gan...
12/07/2018 - 15:15
Mae awdur adroddiad annibynnol ar S4C, Euryn Ogwen, wedi dweud bod ‘ei galon’ o blaid datganoli darlledu i Gymru gerbron pwyllgor yn y Cynulliad.  Wrth ymateb i gwestiwn gan Bethan Sayed AC, dywedodd bod ‘fy nghalon i yn dweud...
07/07/2018 - 15:07
Mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Llafur Cymru o amddiffyn cwmnïau fel Trago Mills drwy gynllunio i wanhau deddfwriaeth iaith, cyn protest ym Merthyr Tudful heddiw (11yb, dydd Sadwrn, 7fed Gorffennaf).   Yn y Senedd wythnos...
02/07/2018 - 10:46
Bydd cyn-arweinydd Cyngor Caerdydd yn dadlau dylid ystyried agor ysgolion newydd yn y brifddinas dim ond os ydyn nhw’n rhai cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, mewn araith heddiw (11:30yb, dydd Sul, 1af Gorffennaf).     Mewn...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

18/07/2018 - 19:30
Cwis Cymunedau Byw 
24/07/2018 - 19:00
Cyhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:  Nos Fawrth 24 Gorffennaf  19:00 Tafarn Y Cornwall  Mae croeso cynnes i bawb yn ein...
06/08/2018 - 14:00
Y Gymraeg a chynllunio yng Nghymru gyfan