Hafan

Newyddion

12/12/2018 - 15:50
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru yn dilyn y newyddion bod Ofcom wedi derbyn cais i ddod â Radio Ceredigion i ben, gyda'r donfedd yn cael ei rhoi i sianel uniaith Saesneg..    Meddai...
11/12/2018 - 15:00
Mewn ymateb i ddatganiad am ehangu cylch gwaith y Coleg Cymraeg er mwyn sicrhau addysg cyfrwng Cymraeg ôl-16, mae ymgyrchwyr yn gofyn ble mae’r arian i wireddu hynny, ac wedi galw ar y Llywodraeth i glustnodi arian ychwanegol ar...
10/12/2018 - 10:04
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Mark Drakeford i gymryd cyfrifoldeb dros y Gymraeg ei hun, ar ôl cael ei ethol yn Arweinydd Llafur Cymru.  Ar hyn o bryd, Gweinidog nad yw’n eistedd yn y cabinet sy’n gyfrifol am y Gymraeg....
05/12/2018 - 15:03
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at gynghorwyr Gwynedd yn rhybuddio bod toriadau arfaethedig i ganolfannau iaith yn y sir yn fygythiad i hyfywedd y Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol.  Mae’r canolfannau yn trochi plant sy...
27/11/2018 - 12:16
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i benodiad Aled Roberts yn Gomisiynydd newydd y Gymraeg, gan ddweud ei bod yn hollbwysig bod y rôl yn parhau.   Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Osian Rhys, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

06/01/2019 - 18:00
Cyflwyna Cell Caerdydd a'r Andrew Buchan:   Sesiwn Finyl Cymraeg gyda DJs gwadd -  Noson o gerddoriaeth Gymraeg, yn dechrau am 6yh...
07/01/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod cyntaf y flwyddyn newydd Cell Abertawe a Chastell-nedd ar: Nos Lun 7 o Ionawr 19:30 Tafarn Y Schooner, Abertawe Mae croeso cynnes...
08/01/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth 8 Ionawr 19:00 Tafarn Y Cornwall, Trelluest   Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i...
11/01/2019 - 19:00
Dewch yn llu i gyfarfod Cell Maldwyn ar ddydd Gwener yr 11eg o Ionawr am 7 yn y Cann Offis, Llangadfan! Fe fyddem yn penodi pobl i rôl benodol...