Hafan

Newyddion

17/07/2019 - 08:49
Mae mudiad iaith wedi ymateb i honiadau sydd wedi eu hadrodd yn y wasg bod siop KFC ym Mangor wedi atal gweithiwr rhag siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid.  Dywedodd Tamsin Davies o Gymdeithas yr Iaith: "Mae’n honiad difrifol iawn. Ac...
08/07/2019 - 09:41
Mae mudiad iaith wedi cyhuddo arweinyddiaeth cyngor Gwynedd o ‘fygwth’ cynghorwyr er mwyn osgoi trafodaeth ar ei gynlluniau i atal asesiadau effaith iaith ar y rhan helaeth o geisiadau cynllunio. Fis diwethaf, rhybuddiodd bargyfreithiwr...
01/07/2019 - 10:05
Mae Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gâr wedi croesawu'n fawr adroddiad a osodir gerbron Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin heddiw ar adfywio cymunedau gwledig y sir. Mewn ymateb, dywed Sioned Elin, Cadeirydd y Gymdeithas yn Sir...
25/06/2019 - 16:25
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw eto am ddiswyddo aelod cabinet Cyngor Wrecsam wrth i'r awdurdod cadarnhau bod cwsmeriaid Cymraeg yn cael gwasanaeth israddol mewn adroddiad newydd. Mewn adroddiad perfformiad gwasanaeth cwsmeriaid gerbron pwyllgor...
24/06/2019 - 12:53
Bydd corff newydd i reoleiddio darlledu yng Nghymru yn cael ei lansio, yn lle’r corff Prydeinig presennol, mewn cyfarfod yng ngerddi Hywel Dda yn Hendy-gwyn ar Daf heddiw (dydd Llun, 24ain Mehefin). Mae’r cyhoeddiad am y bwriad i greu...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

29/07/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent ar: Nos Lun 29 Gorffennaf 19:30 Tafarn Y Cornwall, Caerdydd  
05/08/2019 - 11:30
Cynllunio'r Gweithlu ar gyfer Miliwn o Siaradwyr Cymraeg 11:30yb, dydd Llun, 5ed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith Gweinidog y Gymraeg...
06/08/2019 - 15:30
Menter Iaith Ddigidol - trafodaeth 3:30yp, Dydd Mawrth, 6ed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith Iwan Hywel (Mentrau Iaith Cymru), Heledd Gwyndaf...
07/08/2019 - 14:00
Dyfodol Cymunedau Gwledig - Cefnogi ein Ffermwyr 2yp, dydd Mercher, 7fed Awst Pabell y Cymdeithasau 1 Alun Eildyr, Glyn Roberts, Non...