Hafan

Newyddion

15/04/2021 - 14:04
  Mae Cymdeithas yr Iaith yn honni fod Cymwysterau Cymru yn “cyfaddef eu bod yn bwriadu cadw ac ail-frandio cymhwyster TGAU Cymraeg ail iaith” er gwaethaf ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno un continwwm o ddysgu’r...
12/04/2021 - 09:22
Mae Cymwysterau Cymru – corff anetholedig – yn ymgynghori ar hyn o bryd ar ddyfodol cymwysterau TGAU yng Nghymru i gyd-fynd â'r Cwricwlwm newydd. Er gwaethaf ymrwymiad y Llywodraeth i gael gwared ar Gymraeg ail iaith a sefydlu...
08/04/2021 - 15:11
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cwyno wrth Gynghorwyr Sir Gâr fod swyddogion i'w gweld yn anwybyddu cyfarwyddyd i ddefnyddio'r 4 mis nesaf i drafod gyda chymunedau lleol ddyfodol eu hysgolion lleol. Penderfynodd Bwrdd Gweithredol Cyngor...
18/03/2021 - 14:52
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi lambastio ymateb Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, i ddeiseb Cymdeithas yr Iaith mewn dadl ddoe (17 Mawrth) yn y Senedd.   Mewn ymateb i alwadau’r ddeiseb, sy’n galw am roi grymoedd i Awdurdodau...
17/03/2021 - 10:21
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Aelodau o’r Senedd i “weithredu nawr i daclo’r argyfwng tai, cyn y bydd yn rhy hwyr i achub ein cymunedau.”  Bydd dadl yn digwydd yn y Senedd heddiw (17 Mawrth) i drafod deiseb...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

15/05/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 15 Mai 2021 Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir...
12/06/2021 - 10:30
10:30, dydd Sadwrn, 12 Mehefin 2021 Cyfarfod dros Zoom
03/07/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 3 Gorffennaf 2021 Lleoliad i'w gadarnhau Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr...
11/09/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 11 Medi 2021 Lleoliad i'w gadarnhau. Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr...