Hafan

Newyddion

18/06/2021 - 14:47
Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu cynnig a basiodd Cyngor Sir Ceredigion ddoe ar yr argyfwng tai yn y sir.   Yng nghyfarfod llawn y Cyngor ddoe (17 Mehefin), pleidleisiodd Cyngor Sir Ceredigion yn unfrydol o blaid cynnig gan y Cynghorydd Mark...
08/06/2021 - 09:43
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn "ddi-fflach" ac yn "rhagweladwy" yn eu cynnig a fydd gerbron y Cabinet wythnos i heddiw (Dydd Mawrth 15/6) i gau Ysgol Gynradd Abersoch yn dilyn ymgynghoriad yn Ionawr...
07/06/2021 - 16:28
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS, i gyflwyno “pecyn o gynigion” i daclo’r argyfwng tai ond yn pwylseisio y dylai’r pecyn hwnnw fod yn “radical a chynhwysfawr”. Yn...
28/05/2021 - 09:28
  Gyda Llywodraeth San Steffan yn y broses o benderfynu ar setliad ariannol S4C ar gyfer y cyfnod 2022-27, mae mudiad iaith wedi dweud taw dyma’r ‘tro olaf’ dylai’r cyfrifoldeb fod yn eu dwylo nhw. Mae Cymdeithas yr...
20/05/2021 - 13:13
Am 1pm Sadwrn 10ed o Orffennaf, disgwylir cannoedd o gefnogwyr Cymdeithas yr Iaith i ffurfio “argae dynol" ar draws argae Tryweryn ger Y Bala, yn arwydd o benderfyniad y Gymdeithas i atal chwalfa cymunedau Cymru yn sgîl yr argyfwng...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

22/06/2021 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle...
03/07/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 3 Gorffennaf 2021 Lleoliad i'w gadarnhau Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr...
10/07/2021 - 13:00
Rali Fawr ger argae Tryweryn. Dewch yn eich cannoedd i sefyll ar hyd yr argae yn symbol o'n penderfyniad i atal grym y farchnad rhag chwalu'n...
11/09/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 11 Medi 2021 Lleoliad i'w gadarnhau. Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr...