Hafan

Newyddion

16/10/2019 - 16:36
  Mae Bethan Ruth Roberts, sy’n byw yn Aberystwyth, wedi’i hethol fel Cadeirydd Cenedlaethol newydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.  Cafodd Bethan ei geni yn Birmingham, cyn cael symud i Ddolgellau yn 5 mlwydd oed. Derbyniodd ei...
15/10/2019 - 10:46
Mae angen mynd i’r afael â’r argyfwng yn y farchnad dai sy’n ‘gwagio pentrefi Cymraeg’ - dyna fydd prif neges mudiad iaith mewn cynhadledd yn Aberystwyth heddiw (dydd Sadwrn, 12fed Hydref). Yn Ynys Môn,...
09/10/2019 - 18:26
Mae mudiad iaith wedi cyhuddo’r Prif Weinidog o fod yn anonest am safbwynt Llywodraeth Cymru ar enw’r Senedd, cyn pleidlais ar y mater heddiw.  Ym mis Gorffennaf eleni, holodd dirprwyaeth o’r Gymdeithas y Prif Weinidog am ei...
26/09/2019 - 13:22
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryder ynghylch y diffyg sylw a roddir i’r Gymraeg yn strategaeth newydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru, y corff sy’n cynllunio’r gweithlu iechyd yng Nghymru ac sy’n gyfrifol am gomisiynu...
25/09/2019 - 15:11
Mae menyw o Geredigion yn mynd i barhau i wrthod talu dirwy a gafodd am ei rhan yn yr ymgyrch i ennill pwerau darlledu i Gymru, er gwaethaf ymweliad gan feilïaid ychydig wythnosau yn ôl. Cafodd Eiris Llywelyn, sy’n 68 mlwydd oed o...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

21/10/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Ffestiniog yn Nhafarn Y Pengwern, Llan Ffestiniog ar nos Lun 21ain o Hydref am 7:00yh.  Croeso i bawb!
25/10/2019 - 17:00
Os ydych yn ddysgwr neu yn adnabod rhywun sydd eisiau ymarfer eu Cymraeg, dewch i benwythnos preswyl yn Nghanolfan Nanthirwen, Maldwyn.  Bydd...