Hafan

Newyddion

17/10/2019 - 13:39
Mae cynghorwyr yn Ynys Môn a Gwynedd wedi eu rhybuddio i beidio â chadw at gynllun i adeliadu miloedd o dai ar gyfer gweithwyr i Wylfa-B er bod y prosiect wedi eu canslo, wrth iddyn nhw ystyried diwygio eu Cynllun Datblygu Lleol. ...
16/10/2019 - 16:36
  Mae Bethan Ruth Roberts, sy’n byw yn Aberystwyth, wedi’i hethol fel Cadeirydd Cenedlaethol newydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.  Cafodd Bethan ei geni yn Birmingham, cyn cael symud i Ddolgellau yn 5 mlwydd oed. Derbyniodd ei...
15/10/2019 - 10:46
Mae angen mynd i’r afael â’r argyfwng yn y farchnad dai sy’n ‘gwagio pentrefi Cymraeg’ - dyna fydd prif neges mudiad iaith mewn cynhadledd yn Aberystwyth heddiw (dydd Sadwrn, 12fed Hydref). Yn Ynys Môn,...
09/10/2019 - 18:26
Mae mudiad iaith wedi cyhuddo’r Prif Weinidog o fod yn anonest am safbwynt Llywodraeth Cymru ar enw’r Senedd, cyn pleidlais ar y mater heddiw.  Ym mis Gorffennaf eleni, holodd dirprwyaeth o’r Gymdeithas y Prif Weinidog am ei...
26/09/2019 - 13:22
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryder ynghylch y diffyg sylw a roddir i’r Gymraeg yn strategaeth newydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru, y corff sy’n cynllunio’r gweithlu iechyd yng Nghymru ac sy’n gyfrifol am gomisiynu...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

18/10/2019 - 19:00
Dewch i gyfarfod Cell Cwm Aman yng Nghlwb yr Aman, Glanaman ar y 18fed o Hydref am 7yh! Mi fydd y Gell yn gwneud gwaith i hybu'r Gymraeg yn y Cwm...
21/10/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Ffestiniog yn Nhafarn Y Pengwern, Llan Ffestiniog ar nos Lun 21ain o Hydref am 7:00yh.  Croeso i bawb!
22/10/2019 - 19:00
Dewch i gyfarfod Cell Maldwyn ar Ddydd Mawrth y 22ain o Hydref, yn y Cann Offis, Maldwyn am 7yh Pwysig iawn fod ein haelodau ddod i gefnogi'r...
22/10/2019 - 19:00
Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr yn nhafarn Colomendy Arms yng Nghadole.  Nos Lun 22ain am 7:00yh. Croeso i bawb!