Hafan

Newyddion

28/11/2022 - 14:38
Mae aelodau a chefnogwyr Cymdeithas yr Iaith wedi gosod sticeri ar dai haf yn Rhosneigr ar Ynys Môn yn datgan "Nid yw Cymru ar Werth".  Mae Cymdeithas yr Iaith yn pwyso ar Gyngor Môn i chwarae rhan yn niogelu cymunedau...
22/11/2022 - 10:32
Rydyn ni'n croesawu cefnogaeth Undod, mudiad sosialaidd, gweriniaethol sy'n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru, i'r alwad ar Lywodraeth Cymru i osod nod bod pob plentyn yng Nghymru yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 2050....
21/11/2022 - 14:29
Yn dilyn rhywfaint o ail-strwythuro, mae gan y Gymdeithas gyfle cyffrous i unigolyn gweithgar ymuno â’n tîm staff bach ond effeithiol. Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol: Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Cyfathrebu a...
14/11/2022 - 10:18
Rydyn ni wedi beirniadu Cyngor Sir Wrecsam yn hallt ar ôl i dad aros tair blynedd am wersi nofio drwy’r Gymraeg i’w blant, a hynny er gwaethaf sawl ymchwiliad i’r mater gan Gomisiynydd y Gymraeg. Yn ôl Cymdeithas yr...
06/11/2022 - 09:42
Wedi i Carwyn Jones ddweud y byddai Llywodraeth Cymru wedi derbyn cyfrifoldeb dros S4C petai'r Adran Diwylliant Cyfryngau a Chwaraeon San Steffan yn darparu cyllid ar gyfer y sianel dywedodd Carl Morris, cadeirydd Grŵp Digidol Cymdeithas yr...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

03/12/2022 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 3 Rhagfyr 2022 Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith...
05/12/2022 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Addysg dros Zoom am 7.00, nos Lun, 5 Rhagfyr. Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod materion sy'n ymwneud...
06/12/2022 - 10:00
Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!...
17/12/2022 - 14:00
Cyfarfod ym Maes Parcio Glasdir cyn gorymdeithio o gwmpas y dref Siaradwyr - Cyng Nia Clwyd Owen Robat Idris - Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Eryl...