Hafan

Newyddion

05/08/2022 - 10:09
Ar ddiwedd wythnos o ddathlu chwe deg mlynedd o ymgyrchu rydyn ni'n edrych o'r newydd ar yr heriau fydd yn wynebu'r Gymraeg dros y ddegawd i ddod wrth gyhoeddi maniffesto newydd: Cymru Rydd, Cymru Werdd, Cymru Gymraeg: Cymdeithasiaeth i...
31/07/2022 - 08:51
Lansiwyd cynllun Diogelwn yn 2021 er mwyn i berchnogion allu diogelu’r enwau Cymraeg ar eu tai, ond mae e bellach wedi ei ehangu i gynnwys enwau ar dir, a bydd y cynllun ar ei newydd wedd yn cael ei gyflwyno mewn digwyddiad ar stondin...
29/07/2022 - 17:20
Mae Cymdeithas yr Iaith yn dathlu chwedeg mlynedd o ymgyrchu ac enillion eleni, a bydd y mudiad yn cynnal wythnos o ddathlu ar faes yr Eisteddfod, fydd yn dechrau â thaith gerdded a beicio o Bont Trefechan i faes yr Eisteddfod. Pont...
27/07/2022 - 21:47
Rydyn ni'n galw ar y Llywodraeth i osod nod statudol mai’r Gymraeg fydd iaith cyfundrefn addysg Cymru erbyn 2050 wrth gyhoeddi ein Deddf Addysg Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Daw’r newyddion wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i...
23/07/2022 - 18:02
Mae gan y Gymdeithas gyfle cyffrous i unigolyn ymuno â’n tîm staff bach ond effeithiol. Swyddog Ymgyrchoedd: Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Ymgyrchoedd gweithgar a brwdfrydig i weithio gyda’n grwpiau ymgyrchu a'...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

10/09/2022 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 10 Medi 2022 Lleoliad i'w gadarnhau Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith...
08/10/2022 - 10:00
Cyfarfod Cyffredinol 2022 10:00yb, dydd Sadwrn, 8 Hydref 2022 Pontarddulais (lleoliad i'w gadarnhau) Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein...