Hafan

Newyddion

17/02/2020 - 16:58
Yn dilyn adroddiadau bod Llywodraeth Prydain yn bygwth y ffi drwydded deledu, mae ymgyrchwyr wedi dweud bod datganoli pwerau dros ddarlledu i Gymru yn hanfodol er mwyn amddiffyn ac ehangu darlledu cyhoeddus. Yn ôl adroddiadau yn y Sunday Times...
04/02/2020 - 15:38
Mae targedau wedi eu gosod ar golegau sy’n hyfforddi athrawon i recriwtio siaradwyr Cymraeg am y tro cyntaf erioed, yn ôl gohebiaeth sydd wedi dod i law ymgyrchwyr iaith.  Mewn gohebiaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor y Gweithlu...
29/01/2020 - 13:03
Aeth dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith at Neuadd y Sir Caerfyrddin gyda chopi mawr o lythyr i’w lofnodi gan arweinwyr a swyddogion y Cyngor Sir yn gofyn i’r llywodraeth ganiatáu tri mis ychwanegol o amser i ddiwygio’r...
28/01/2020 - 11:10
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu Llywodraeth Cymru i fethu â chadw at ei hymrwymiad i ddisodli Cymraeg ail iaith gydag un continwwm o ddysgu'r iaith yn ein hysgolion. Yn ôl canllawiau diwygiedig Cwricwlwm Cymru a gyhoeddir...
24/01/2020 - 21:43
Mae pennaeth y BBC yng Nghymru wedi cael ei feirniadu am awgrymu nad yw system darlledu Gwlad y Basg - lle mae’r llywodraeth ddatganoledig gyda pwerau dros y maes - gystal ag un Cymru, gerbron pwyllgor y Senedd heddiw. Yn siarad gerbron y...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

22/02/2020 - 11:00
Cynhelir stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros bwerau darlledu i Gymru am: 11yb, dydd Sadwrn, 22ain Chwefror Tu allan i'r Co-op ar Stryd...
24/02/2020 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Bro Ffestiniog yn Nhafarn Y Tap, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog ar nos Lun 24ain o Chwefror am 7:30yh.  Croeso i...
03/03/2020 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth, 3ydd Mawrth 2020 19:00 Tafarn Y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown), Caerdydd...
07/03/2020 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 7 Mawrth Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth (SY23 1JH) Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith...