Hafan

Newyddion

09/12/2019 - 21:02
Mae mudiad iaith wedi galw am newidiadau mawr er mwyn cynyddu’n sylweddol nifer yr athrawon sy’n addysgu drwy’r Gymraeg, cyn i’r Llywodraeth gyhoeddi rheoliadau addysg newydd yr wythnos yma. Ers pedair blynedd, mae...
06/12/2019 - 16:29
Derbyniodd Comisiynydd y Gymraeg gerdyn Nadolig dychanol oddi wrth ymgyrchwyr heddiw sy’n honni bod Llywodraeth Cymru wedi ei lwgrwobrwyo i wanhau hawliau iaith. Mae’r Comisiynydd, a ddechreuodd ei swydd ym mis Ebrill eleni, wedi bod yn...
05/12/2019 - 15:01
Mae siaradwr Cymraeg 82 mlwydd oed o Ynys Môn sy'n dioddef o dementia yn wynebu cael ei symud i ysbyty yn Stafford er nad oes gwasanaeth Cymraeg yno.  Mae Mr Thomas Griffith Jones yn briod ers 62 o flynyddoedd ac yn hen daid. Mae...
05/12/2019 - 12:57
Mae car dynes o Geredigion wedi cael ei gymryd gan feilïaid wedi iddi wrthod talu dirwy a gafodd am ei rhan yn yr ymgyrch i ennill pwerau darlledu i Gymru. Cafodd Eiris Llywelyn, sy’n 69 mlwydd oed o Ffostrasol yng Ngheredigion, ei...
11/11/2019 - 10:24
  Mae ymgyrchwyr wedi mynegi pryderon am yr oblygiadau i’r Gymraeg yn y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, os gwireddir y drafft a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.  Honnant y gall fod canlyniadau niweidiol iawn i sefyllfa’r...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

17/12/2019 - 19:00
Dewch yn llu i fod yn rhan o gyfarfod Cell Maldwyn fydd yn cael ei gynnal yn y Cann Offis, Llangadfan ar y 17eg o Ragfyr am 7yh. Pwysig iawn i'n...
04/01/2020 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 4 Ionawr Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth (SY23 1JH)
06/01/2020 - 19:00
Dewch i gyfarfod Rhanbarth Sir Gâr er mwyn i ni drafod beth sydd angen ei wneud gyda'r Iaith yn y Rhanbarth, ac i glywed beth yw'...
09/01/2020 - 19:00
Dewch yn llu i gyfarfod Cell Cwm-Aman fydd yn cael ei gynnal yng Nghlwb yr Aman am 7yh ar y 9fed o Ionawr. Mi fydd hi'n allweddol i ni gael criw...