Hafan

Newyddion

21/03/2019 - 15:15
Roedd rhieni a phlant wedi ymgynnull y tu allan i swyddfeydd Cyngor Rhondda Cynon Taf heddiw mewn ymgais i atal cau ysgol Gymraeg yn ardal Pontypridd.   Mae’r ymgyrchwyr yn gwrthwynebu cynlluniau Cyngor Rhondda Cynon Taf ar gyfer ad...
20/03/2019 - 11:16
Mae un o Weinidogion Llywodraeth Cymru o dan y lach am geisio cael gwared ar amod y dylai’r Llyfrgellydd Cenedlaethol newydd fedru’r Gymraeg cyn i’r swydd gael ei hysbysebu ddiwedd y llynedd. Mae 90% o staff y Llyfrgell...
08/03/2019 - 11:05
Mae mudiad iaith wedi ymateb i drafodaeth cynghorwyr Gwynedd am y toriadau arfaethedig i ganolfannau trochi iaith y sir. Meddai Mabli Siriol, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: “Rydyn ni’n gynyddol obeithiol y gwnaiff cabinet y...
07/03/2019 - 13:23
Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymgynnull y tu allan i swyddfeydd Cyngor Gwynedd heddiw  mewn ymgais i atal toriadau i ganolfannau trochi iaith y sir.   Mae’r canolfannau yn trochi plant sy’n dod o’r tu allan i'r sir yn y...
05/03/2019 - 13:54
Mae mudiad iaith wedi mynegi pryder nad yw ymgyrch newydd i gyflogi ugain mil yn fwy o ofalwyr yn sôn am yr angen i recriwtio siaradwyr Cymraeg. Dywedodd Gwerfyl Wyn Roberts, Cadeirydd Grŵp Iechyd, Cymdeithas yr Iaith: “Mae cynllunio...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

25/03/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Mon ar: Nos Lun 25 Mawrth 19:30 Bar Bach, Caernarfon   Croeso cynnes i bawb. Am fwy o wybodaeth...
26/03/2019 - 19:00
Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion fydd yn cael ei gynnal yng Ngwesty'r Castell Aberaeron ar ddydd Mawrth, y 26ain o Fawrth am 7yh Mi...
29/03/2019 - 19:00
Datblygiad cyffrous newydd yn Rhydaman a Llanelli!! Trafodaeth i sefydlu cell newydd yn y rhan yma o Sir Gâr. Dewch yn llu! Lleoliad i'w...
30/03/2019 - 11:30
Ers 1984 mae canolfannau iaith Gwynedd wedi bod yn trochi plant mewnfudwyr yn y Gymraeg cyn mynd ymlaen i gael addysg Gymraeg, ac yna aros yn yr...