Hafan

Newyddion

21/09/2019 - 11:34
Daeth cynghorwyr o wahanol bleidiau a swyddogion o adran y Prif Weithredwr i fforwm cyhoeddus gan Gymdeithas yr Iaith yng Nghaerfyrddin heddiw, er mwyn trefnu defnydd y cyngor ei hun o'r Gymraeg Esboniodd Amy Jones, cadeirydd rhanbarth Sir G...
18/09/2019 - 09:49
Mae Gweinidog wedi ei beirniadu'n hallt gan ymgyrchwyr iaith am gyhoeddi ei bod yn gwrthod darparu gwersi Cymraeg i ffoaduriaid yn rhad ac am ddim. Mae ceiswyr lloches yn cael eu gwahardd rhag gweithio, ac yn byw ar £5.39 y diwrnod gan...
17/09/2019 - 11:52
Y penwythnos yma bydd arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ynghyd â chynghorwyr o wahanol bleidiau a swyddogion o adran y Prif Weithredwr, i fforwm cyhoeddus a drefnir gan ranbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith er mwyn trefnu defnydd y cyngor...
02/09/2019 - 14:36
Gwrthododd Comisiynydd newydd y Gymraeg ymchwilio i dros saith deg y cant o’r cwynion a dderbyniodd am ddiffyg gwasanaethau Cymraeg yn ei fis cyntaf yn y swydd - y ganran uchaf ers i’r Safonau ddod i rym - yn ôl gwybodaeth sydd...
23/08/2019 - 09:02
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryderon am gynlluniau Prifysgol Aberystwyth i gau cwmni cyhoeddi sy’n cynhyrchu adnoddau dysgu Cymraeg. Dywedodd Mabli Siriol, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: “Mae’r newyddion yma...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

23/09/2019 - 19:00
Dewch yn llu i gyfarfod Cell Penfro yn Nhafarn y Pembroke Yeoman, Hwlffordd am 7:00yh ar y 23ain o Fedi!  
23/09/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod cyntaf Cell Blaenau Ffestiniog yn Nhafarn Y Pengwern, Llan Ffestiniog ar nos Lun 23ain o Fedi am 7:00yh.  Byddwn yn penodi...
25/09/2019 - 19:00
Dewch i gyfarfod Cyhoeddus ar y 25ain o Fedi yng Nghlwb Rygbi Crymych am 7:00yh, i drafod y 56 o dai sy'n fod i gael ei hadeiladu yn y pentref....
12/10/2019 - 10:30
Cyfarfod Cyffredinol 2019 10:30yb, dydd Sadwrn, 12fed Hydref 2019 Canolfan y Morlan, Aberystwyth Gallwch enwebu eich hunan, neu rywun rydych yn ei...