Hafan

Newyddion

15/10/2021 - 13:00
Rydym yn croesawu'r ffaith fod penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Gwynedd i gau Ysgol Abersoch wedi cael ei alw i mewn am ystyriaeth gan Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi'r Cyngor Sir a fydd yn cyfarfod ddydd Iau nesaf (21 Hydref 2021)....
15/10/2021 - 12:57
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru heddiw am ddileu Cymraeg ail iaith, ac yn disgwyl bellach i’r corff greu un cymhwyster Cymraeg i bob plentyn. Wrth ymateb i’r newyddion dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd...
15/10/2021 - 12:54
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir Powys i ganiatáu i Ysgol Bro Hyddgen ddechrau addysgu drwy'r Gymraeg yn unig. Dywedodd Osian Rhys o Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: "Mae hyn yn newyddion...
14/10/2021 - 15:33
Wedi i Gyngor Sir Benfro bleidleisio dros 100% o dreth ar ail gartrefi mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod angen i'r Llywodraeth weithredu nawr. Dywedodd Bethan Williams, ysgrifennydd y Gymdeithas yn rhanbarth Caerfyrddin-Penfro: "Mae...
28/09/2021 - 15:51
Er gwaethaf derbyn 211 o wrthwynebiadau a dwy ddeiseb yn gwrthwynebu'r cynnig i gau Ysgol Abersoch ddiwedd eleni, pleidleisiodd Cabinet Cyngor Gwynedd heddiw (28/09/21) dros gau yr ysgol. Wrth ymateb i'r penderfyniad dywedodd Ffred Ffransis...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

20/10/2021 - 18:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg-Gwent ar nos Fercher, 20 Hydref dros Zoom. Dewch i drafod materion sy'n berthnasol i'r rhanbarth...
21/10/2021 - 10:00
Taith Gerdded Tyddewi i Dydrath i ymuno â Rali Sir Benfro: Nid yw Cymru ar Werth Mae criw o Sir Benfro yn cerdded ar hyd llwybr yr arfordir yn...
13/11/2021 - 09:45
9:45, dydd Sadwrn, 13 Tachwedd 2021 Caerdydd (union leoliad i'w gadarnhau) Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y...
13/11/2021 - 15:00
Yn dilyn llwyddiant rali Tryweryn ym mis Gorffennaf, byddwn yn mynd a'r neges 'Nid yw Cymru ar werth' yn syth at Senedd Cymru ym mis...