Hafan

Newyddion

30/06/2020 - 08:33
Mae ymhell dros gant o addysgwyr o Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Teifi wedi llofnodi llythyr, a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith, at y Gweinidog Addysg yn galw arni i dynnu allan o Fil y Cwricwlwm unrhyw gyfeiriad at orfodi ysgolion i ddysgu Saesneg i...
03/06/2020 - 08:57
Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm – sydd i’w gyhoeddi’n fuan – yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er...
01/06/2020 - 14:59
Am y tro cyntaf, daeth mudiadau ymgyrchu iaith o’r gwledydd Celtaidd at ei gilydd er mwyn galw am weithredu cadarn i sicrhau dyfodol ffyniannus i’n cymunedau. Heddiw mae Cymdeithas yr Iaith yn falch o gyhoeddi fod Siarter Tai...
07/05/2020 - 15:26
Mae datganoli darlledu yn un o brif ymgyrchoedd Grŵp Dyfodol Digidol y Gymdeithas, ac mae'r sefyllfa bresennol wedi amlygu – yn fwy nag erioed – bwysigrwydd yr ymgyrch hwn. Mae'n hanfodol fod gennym y grym yma yng...
03/04/2020 - 08:58
Yn ystod yr argyfwng Coronafeirws, mae staff y Gymdeithas yn gweithio o adref (heblaw'r Swyddogion Maes sydd ar gyfnod seibiant). Mae gwaith y Gymdeithas yn mynd yn ei flaen wrth gwrs ac mae croeso i chi gysylltu dros ebost neu gwblhau'r...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

14/07/2020 - 19:00
Mae hwn yn is-grŵp o'r Grwp Dyfodol Digidol ac yn canolbwyntio ar faterion megis yr Android Cymraeg, TripAdvisor a'r Fenter Iaith...
16/07/2020 - 19:00
Digwyddiad wedi'i drefnu gan Ranbarth Ceredigion. Trafodaeth gyda Dr Huw Lewis, Dr Hywel Griffiths a Bethan Ruth fel cam cychwynnol tuag at greu...
19/07/2020 - 16:00
Byddwn yn lansio yr ymgyrch Cymraeg - Iaith Hamdden fel rhan o'r Eisteddfod AmGen am 4.00, pnawn Sul, 19 Gorffennaf. Trafodaeth fyw dan...
01/08/2020 - 13:00
Digwyddiad wedi'i drefnu gan yr Is-grŵp Technoleg i drafod y Fenter Iaith Ddigidol. Manylion pellach i ddilyn.   Mae'n rhan o'r...