Hafan

Newyddion

22/07/2021 - 09:25
Mae Grwp Ymgyrch Addysg yn datgan ei wrthwynebiad i'r Rhybudd Statudol a gyhoeddwyd gan Gyngor Gwynedd i gau Ysgol Abersoch. Cydnabyddwn fod y Cyngor wedi gwneud gwaith llawer mwy cydwybodol nag eiddo Awdurdodau eraill yn paratoi'r Papur...
13/07/2021 - 16:09
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am “Ddeddf Addysg Gymraeg radical” yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru eu bod wedi methu eu targedau addysg allweddol er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr.    Mae’r ffigyrau a gyhoeddwyd...
09/07/2021 - 08:22
  Mae disgwyl i gannoedd o ymgyrchwyr brotestio ar argae Tryweryn ddydd yfory (Dydd Sadwrn, y 10fed o Orffennaf), lle fydden ni'n ffurfio rhes ar hyd yr argae yn symbol o'n hymrwymiad i sefyll yn erbyn grymoedd y farchnad dai a pholis...
01/07/2021 - 12:35
Bydd ymgyrchwyr iaith yn gorymdeithio am dridiau i alw am hawliau i bobl allu byw yn eu cymunedau lleol. Yr wythnos nesaf, bydd aelodau o Ranbarth Ceredigion Cymdeithas yr Iaith yn dechrau taith gerdded o dros 30 milltir o Lanfihangel y Pennant i...
18/06/2021 - 14:47
Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu cynnig a basiodd Cyngor Sir Ceredigion ddoe ar yr argyfwng tai yn y sir.   Yng nghyfarfod llawn y Cyngor ddoe (17 Mehefin), pleidleisiodd Cyngor Sir Ceredigion yn unfrydol o blaid cynnig gan y Cynghorydd Mark...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

03/08/2021 - 16:00
Mae'r Llywodraeth newydd wedi ymrwymo i basio deddf newydd i gynyddu addysg Gymraeg ar draws y wlad. Dewch i drafod beth dylai fod cynnwys...
11/09/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 11 Medi 2021 Lleoliad i'w gadarnhau – rydym yn gobeithio y bydd hwn yn gyfarfod wyneb yn wyneb. Y Senedd yw'r...
25/09/2021 ()
Ar ddydd Sadwrn, 25 Medi, bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal digwyddiad 'Cefnogi siaradwyr newydd ... yn eich bro'.
02/10/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 2 Hydref 2021 Lleoliad i'w gadarnhau Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr...