Hafan

Newyddion

16/07/2024 - 14:55
Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd i gymeradwyo cyflwyno cyfarwyddyd Erthygl 4, fyddai’n gwneud caniatâd cynllunio’n ofynnol er mwyn troi cartref parhaol yn ail gartref neu lety gwyliau, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw...
15/07/2024 - 08:47
Wrth ymateb i gyhoeddi Bil y Gymraeg ac Addysg heddiw, mae Cymdeithas yr Iaith yn dweud bod y Llywodraeth yn “colli cyfle mewn cenhedlaeth” i osod nod hirdymor bod pob plentyn yn cael addysg Gymraeg, gan bwysleisio mai blaenoriaeth y...
12/07/2024 - 09:09
Bydd arbenigwyr ym maes darlledu yn dod ynghyd yng Nghaernarfon ddiwedd y mis i drafod Corff Cyfathrebu newydd Cymru. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn sefydlu’r corff newydd er mwyn braenaru’r tir ar gyfer...
09/07/2024 - 14:10
Mae ymgyrchwyr iaith yn disgwyl i Gabinet Cyngor Gwynedd gymeradwyo cyflwyno Gorchymyn Erthygl 4 ar draws y sir fyddai’n cyfyngu ar ail dai a llety gwyliau a mynd i’r afael gyda’r argyfwng tai yn y sir. Mae galwadau hefyd...
21/06/2024 - 09:03
Bydd Cowbois Rhos Botwnnog, HMS Morris a Pedair ymysg rheiny fydd yn chwarae yn gigs Cymdeithas yr Iaith ym Mhontypridd yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Cyhoeddodd Dylan Jenkins, trefnydd gigs Cymdeithas yr Iaith eleni, rhai o...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

22/07/2024 - 19:00
7.00, nos Lun. 22 Gorffennaf 2024 Palas Print, Caernarfon ac ar-lein Dewch i gyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn i drafod ymgyrchoedd tai a hamdden...
24/07/2024 - 19:00
7yh, nos Fercher, 24 Gorffennaf Cyfarfod hybrid – Canolfan Merched y Wawr a dros Zoom Mae cyfarfodydd rhanbarth yn rhoi cyfle i...
29/07/2024 - 16:00
Galeri, Caernarfon Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn sefydlu’r corff newydd er mwyn braenaru’r tir ar gyfer...
14/09/2024 ()
Rali Fawr Nid yw Cymru ar Werth Dydd Sadwrn, 14 Medi, Machynlleth Nodwch y dyddiad! Manylion pellach i ddilyn.