Hafan

Newyddion

23/11/2020 - 15:53
  Daeth tua hanner cant o ymgyrchwyr ynghyd dros y penwythnos (ddydd Sadwrn, 21 Tachwedd) i dynnu sylw at yr argyfwng tai sydd yn golygu na all pobl brynu cartrefi yn eu cymunedau ac sy’n cyfrannu at yr allfudiad difrifol o bobl ifanc...
20/11/2020 - 14:00
  Byddwn yn cynnal rali aml-safle yfory (dydd Sadwrn, 21 Tachwedd) i brotestio’n erbyn yr argyfwng dai bresennol yng Nghymru. Galwn ar Lywodraeth Cymru i wneud bopeth o fewn eu gallu i daclo’r argyfwng, gan gynnwys rhoi grymoedd...
18/11/2020 - 16:54
Fel rhan o Rali aml-safle "Nid yw Cymru ar Werth" fore Sadwrn yma, 21/11, bydd aelodau Cymdeithas yr Iaith wrth Neuadd y Sir Caerfyrddin yn pwyso ar Gynghorau Sir Caerfyrddin a Phenfro i gefnogi'r ymgyrch. Cyflwynir llythyr i...
07/11/2020 - 15:15
Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith wedi ethol Mabli Siriol yn gadeirydd newydd y mudiad iaith. Cyhoeddwyd y newydd hwn heddiw (07 Tachwedd) yn ein cyfarfod cyffredinol rithiol yn dilyn cyfnod o bleidleisio post. Mae Mabli Siriol yn olynnu Bethan Ruth,...
26/10/2020 - 12:12
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cynnydd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru parthed y Gymraeg. Dywedodd Gwerfyl Roberts, Cadeirydd ein grŵp iechyd:   “Rydym yn falch o weld bod Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi ymateb i bryderon a...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

26/11/2020 - 18:00
Bydd cyfarfod o'r Grŵp Hawl i'r Gymraeg dros Zoom am 6.00yh, nos Iau, 26 Tachwedd Dyma'r grŵp sy'n ymwneud â hawliau o ran...
26/11/2020 - 20:00
Cynhelir cyfarfod nesaf yr Is-grŵp Iechyd dros Zoom rhwng 20.00 a 21.00 ar nos Iau, 26 Tachwedd.   Mae'r grŵp hwn yn is-grŵp o...
01/12/2020 - 10:00
Byddwn yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom ar foreau Mawrth am 10 o'r gloch yn ystod y cyfnod hwn. Mae croeso i bawb ymuno am...
05/12/2020 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 5 Rhagfyr Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir...