Hafan

Newyddion

04/06/2024 - 09:13
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhyddhau testun e-bost gan Ysgrifennydd newydd Cabinet y Llywodraeth dros Addysg, Lynne Neagle, sy’n cadarnhau fod y rhagdyb o blaid ysgolion gwledig – sy'n ganolog i argraffiad 2018 y Cod Trefniadaeth...
29/05/2024 - 10:02
Cyflwynwyd galwad “Deddf Eiddo – Dim Llai” Cymdeithas yr Iaith i swyddogion Llywodraeth Cymru heddiw (29 Mai) wedi diwedd digwyddiad dathlu deng mlwyddiant y Siarter Iaith yn stondin y Llywodraeth. Mae gwaith a...
28/05/2024 - 17:11
Cyflwynodd Gymdeithas yr Iaith ‘Proclamasiwn Addysg Gymraeg Powys’ i aelod Cabinet Cyngor Powys dros Addysg ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw (28 Mai). Nod y Proclamasiwn, a luniwyd gan aelodau’r Gymdeithas ym Mhowys, yw gosod...
18/05/2024 - 13:00
Mewn fforwm agored yn Llyfrgell Caerfyrddin heddiw (dydd Sadwrn 18/5) cynhaliodd rhanbarth Caerfyrddin drafodaeth ar sut y gallai rhwydwaith o Fentrau Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin fod yn rhan o strategaeth datblygu economaidd a fydd yn hyrwyddo'...
17/05/2024 - 17:36
Yn dilyn cwymp y Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Llywodraeth i gadw at ymrwymiadau oedd yn y cytundeb yn ymwneud â’r Gymraeg, gan rybuddio bod sawl maes polisi y cytunwyd...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

17/06/2024 - 19:00
Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.00, nos Lun, 19 Mehefin. Byddwn yn parhau â'r gwaith ar yr ymgyrch...
18/06/2024 - 10:00
Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!...
18/06/2024 - 19:00
Bydd y nesaf o'r sesiynau arlein misol ar gyfer siaradwyr newydd ar nos Fawrth, 18 Mehefin am 7 o'r gloch. Croeso i ddysgwyr o bob lefel i...
19/06/2024 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion am 7 o'r gloch nos Fercher, 19 Mehefin yng Nghanolfan Merched y Wawr, Aberystwyth. Bydd modd ymuno...