Hafan

Newyddion

20/05/2019 - 10:00
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn heddiw i ddiddymu'r penderfyniad i gau ysgolion Bodffordd, Talwrn a Biwmares. Dywedodd Ffred Ffransis o Gymdeithas yr Iaith: "Mae'r swyddogion a...
18/05/2019 - 12:09
Daeth ymgyrchwyr ynghyd ym Mhenrhyndeudraeth heddiw i drafod camau polisi i ddelio ag effaith ail gartrefi ar y Gymraeg. O dan gadeiryddiaeth y pensaer, y gweithredwr cymdeithasol a’r ymgyrchydd iaith Sel Jones, trafododd Liz Saville Roberts...
15/05/2019 - 11:12
Wrth ymateb i gyhoeddiad Cyngor Sir Gâr eu bod yn dechrau cyfnod o ymgynghori i newid darpariaeth Cyfnod Sylfaen ysgolion Y Ddwylan, Griffith Jones, Llangynnwr a Llys Hywel i fod yn Gymraeg a newid  Ysgol Rhys Pritchard o fod yn ddwy...
13/05/2019 - 10:59
Dim ond un cyngor yng Nghymru sydd wedi cynnig prentisiaethau cyfrwng Cymraeg yn y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ymchwil gan fudiad iaith. Mae ymatebion i geisiadau rhyddid gwybodaeth Cymdeithas yr Iaith wedi datgelu mai dim ond un cyngor...
10/05/2019 - 12:38
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu argymhelliad bwrdd o arbenigwyr y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno Deddf Addysg Gymraeg. Mewn adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i adolygu’r system o gynllunio addysg Gymraeg, dywed panel o...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

27/05/2019 - 09:00
Lleoliad: Stondin Cymdeithas yr Iaith drwy'r dydd Creu Menter Iaith Ddigidol - Piciwch i'n gweld i ni gael dechrau cyd-greu menter iaith...
30/05/2019 - 14:00
Lleoliad: Ystafell Siapan, Canolfan y Mileniwm Siaradwyr: Toni Schiavone, Branwen Cennard ac eraill  
31/05/2019 - 14:00
Lleoliad: Grisiau'r Senedd, Bae Caerdydd Siaradwyr: Gwion Rhisiart (Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru) ac eraill  
03/06/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-nedd ar: