Hafan

Newyddion

19/09/2018 - 10:57
Mae mudiad iaith wedi croesawu manylion am y buddsoddiad yn addysg Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw, gan gefnogi galwadau gan Rieni dros Addysg Gymraeg i ehangu maint y gronfa gyfalaf yn sylweddol y flwyddyn nesaf.   Meddai Tamsin Davies, Is-...
13/09/2018 - 12:19
Mae ymgyrchwyr wedi cyhuddo Prifysgol Aberystwyth o ‘dorri addewid’ drwy oedi rhag ail-agor Neuadd Pantycelyn tan fis Medi 2020.    Meddai Jeff Smith o Gymdeithas yr Iaith:   “Mae’r brifysgol yn peryglu ei henw...
10/09/2018 - 09:56
Mae mudiad iaith wedi galw am fwy o gamau i sicrhau bod mwy o elfennau Cymraeg wedi'u cynnwys yn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Daw hyn wrth i Lywodraeth Cymru ddatblygu cwricwlwm newydd i ddod i rym yn 2022.  Ysgrifennodd Aled Thomas, cefnogwr...
12/08/2018 - 12:37
Cyflwynodd rhieni ysgol wledig yn Ynys Môn ar y cyd gyda Chymdeithas yr Iaith ar risiau'r senedd yng Nghaerdydd ddeiseb am ddyfodol ysgolion gwledig Cymru.   Yn 2017, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams ddrafft o g...
10/08/2018 - 17:38
Mae ymgyrchwyr wedi protestio ar stondin Llywodraeth Llafur Cymru yn erbyn cynlluniau a fyddai, yn eu barn nhw, yn gwanhau hawliau iaith yn yr Eisteddfod heddiw (dydd Gwener, 10fed Awst).   Fe chwistrellodd aelodau Cymdeithas yr Iaith...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

20/09/2018 - 19:30
  Cwis Cymunedau Byw 
02/10/2018 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth 2 Hydref 19:00 Tafarn Y Cornwall Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o wybodaeth...
03/10/2018 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar: Nos Fercher 3 o Hydref 19:30 Tafarn Y Schooner, Abertawe Mae croeso cynnes i bawb yn ein...
05/10/2018 - 09:30
  Achos Llys William Griffiths: Yr Ymgyrch dros Ddatganoli Darlledu i Gymru