Hafan

Newyddion

04/01/2022 - 12:08
Wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi Canllawiau newydd ar gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:   "Rydyn ni'n falch o weld bod y canllawiau...
21/12/2021 - 09:04
Bydd Cymdeithas yr Iaith cynnal rali Nid yw Cymru ar Werth 60 mlynedd ers traddodi darlith ‘Tynged yr Iaith’ gan Saunders Lewis, a sbardunodd sefydlu’r mudiad. Ar y 19eg o Chwefror bydd un o gyn-gadeiryddion Cymdeithas yr Iaith...
06/12/2021 - 11:10
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi diolch i Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin am eu penderfyniad i gadw ysgolion Mynydd-y-Garreg a Blaenau ar agor, ac yn galw nawr ar y Gweinidog Addysg i roi cymorth ymarferol i sicrhau cynaladwyedd amser hir ysgolion...
23/11/2021 - 22:36
“Rhaid i Gamau Brys Arwain at Ateb Cyflawn” Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu datganiad y Llywodraeth heddiw (23/11/2021) ar reoli ail gartrefi a llety gwyliau fel camau ar y ffordd i sicrhau cartrefi i bobl yn eu cymunedau, ond...
15/11/2021 - 15:35
‘Mae trawsnewidiad y gyfundrefn dai ar y gorwel’, dyna oedd neges Cymdeithas yr Iaith mewn rali o flaen y Senedd ddydd Sadwrn 13 Tachwedd. Daeth pobl o bob rhan o Gymru i Gaerdydd i alw am weithredu brys er mwyn mynd i’r afael ag...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

25/01/2022 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle...
26/01/2022 - 19:00
Cynhelir cyfarfod o'r Grŵp Cymunedau Cynaliadwy dros Zoom am 6.00, nos Iau, 26 Ionawr 2022. Un o'r prif bethau sydd yn cael ei drafod ar hyn...
27/01/2022 - 18:00
Cynhelir cyfarfod nesa'r grŵp hwn dros Zoom am 6.00, nos Iau, 27 Ionawr 2022.   Byddwn yn trafod yr ymgyrch Datganoli...
05/02/2022 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 5 Chwefror 2022 Neuadd Llyfrgell Caerfyrddin Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr...