Hafan

Newyddion

10/12/2018 - 10:04
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Mark Drakeford i gymryd cyfrifoldeb dros y Gymraeg ei hun, ar ôl cael ei ethol yn Arweinydd Llafur Cymru.  Ar hyn o bryd, Gweinidog nad yw’n eistedd yn y cabinet sy’n gyfrifol am y Gymraeg....
05/12/2018 - 15:03
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at gynghorwyr Gwynedd yn rhybuddio bod toriadau arfaethedig i ganolfannau iaith yn y sir yn fygythiad i hyfywedd y Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol.  Mae’r canolfannau yn trochi plant sy...
27/11/2018 - 12:16
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i benodiad Aled Roberts yn Gomisiynydd newydd y Gymraeg, gan ddweud ei bod yn hollbwysig bod y rôl yn parhau.   Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Osian Rhys, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:...
26/11/2018 - 10:42
Mae ymgyrchwyr iaith wedi gosod sticeri ar wyth deg o arwyddon ffyrdd Cyngor Wrecsam dros y penwythnos.  Mae cannoedd o arwyddion ‘Ildiwch’ yn sefyll ar hyd a lled y sir wedi eu gosod yn uniaith Saesneg, ‘Give Way’, ac...
22/11/2018 - 12:18
Wrth annerch protestwyr dros ysgolion gwledig Cymraeg wrth fynedfa pencadlys Cyngor Ynys Môn yr wythnos hon, datgelodd Ffred Ffransis (ar ran Grŵp Ymgyrch Addysg Cymdeithas yr Iaith) fod arweinydd Cyngor Ynys Môn wedi cytuno i gyfarfod...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

10/12/2018 - 19:30
Cynhelir cyfarfod cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent ar:   Nos Lun 10 o Rhafyr 19:30 Tafarn Y Cornwall, Caerdydd   Mae croeso cynnes i...
06/01/2019 - 18:00
Cyflwyna Cell Caerdydd a'r Andrew Buchan:   Sesiwn Finyl Cymraeg gyda DJs gwadd -  Noson o gerddoriaeth Gymraeg, yn dechrau am 6yh...
07/01/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod cyntaf y flwyddyn newydd Cell Abertawe a Chastell-nedd ar: Nos Lun 7 o Ionawr 19:30 Tafarn Y Schooner, Abertawe Mae croeso cynnes...
08/01/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth 8 Ionawr 19:00 Tafarn Y Cornwall, Trelluest   Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i...