Hafan

Newyddion

14/11/2018 - 13:19
Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu datganiad gan Weinidog gerbron pwyllgor heddiw bod posibilrwydd na fydd Deddf Iaith newydd cyn yr etholiadau nesaf. Byddai hyn yn golygu y byddai rôl Comisiynydd y Gymraeg yn parhau.    Yn...
13/11/2018 - 11:15
Swyddog Maes y Gogledd Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi ymgyrchoedd a fydd yn...
08/11/2018 - 15:04
Heddiw, wrth agor pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin cyhoeddodd Jeremy Wright, Ysgrifennydd Gwladol San Steffan dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon nad oedd erioed wedi gwylio'r sianel. Mewn ymateb, dywedodd Heledd Gwyndaf,...
05/11/2018 - 15:23
Mae ffermwr o Ynys Môn wedi cael ei ddyfarnu i dalu £220 mewn gwrandawiad llys yng Nghaernarfon heddiw fel rhan o ymgyrch i ddatganoli pwerau darlledu i Gymru. Y ffermwr sy'n 56 mlwydd oed o Fodorgan yn Ynys Môn, William...
31/10/2018 - 11:14
Mae rhieni wedi apelio i Lywodraeth Cymru ymyrryd er mwyn achub Ysgol Bodffordd yn Ynys Môn, sydd yn rhif un ar restr y Llywodraeth o ysgolion gwledig Cymru. Heddiw (y 30ain o Hydref) yw diwrnod olaf i bobl gyflwyno gwrthwynebiadau i’r...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

21/11/2018 - 16:00
Protest - dewch i ddangos gwrthwynebiad i bolisïau ad-drefnu ysgolion ym Môn
21/11/2018 - 16:00
Protest yng Nghyntedd Adeiladau Cyngor Sir Geredigion yn Aberystwyth i ddangos ein bod yn Cefnogi Ysgolion Gwledig yn y Sir. Mae'r brotest yn...
26/11/2018 - 19:30
Byddwn yn cwrdd yn Gwesty'r Eagles am 7.30yh ar y 19/11/18. Dewch i helpu drefnu gigs y 'Steddfod!
01/12/2018 - 11:00
Cynhelir cyfarfod nesa' Senedd Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerdydd - lleoliad i'w gadarnhau.