Hafan

Newyddion

04/05/2021 - 13:17
A ninnau yng nghanol etholiad, mae’n angenrheidiol argyhoeddi’r pleidiau o’n gweledigaeth ar gyfer y pum mlynedd nesaf a’r angen i flaenoriaethu’r Gymraeg yn hytrach na’i gadael yn ôl-ystyriaeth. Fel...
15/04/2021 - 14:04
  Mae Cymdeithas yr Iaith yn honni fod Cymwysterau Cymru yn “cyfaddef eu bod yn bwriadu cadw ac ail-frandio cymhwyster TGAU Cymraeg ail iaith” er gwaethaf ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno un continwwm o ddysgu’r...
12/04/2021 - 09:22
Mae Cymwysterau Cymru – corff anetholedig – yn ymgynghori ar hyn o bryd ar ddyfodol cymwysterau TGAU yng Nghymru i gyd-fynd â'r Cwricwlwm newydd. Er gwaethaf ymrwymiad y Llywodraeth i gael gwared ar Gymraeg ail iaith a sefydlu...
08/04/2021 - 15:11
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cwyno wrth Gynghorwyr Sir Gâr fod swyddogion i'w gweld yn anwybyddu cyfarwyddyd i ddefnyddio'r 4 mis nesaf i drafod gyda chymunedau lleol ddyfodol eu hysgolion lleol. Penderfynodd Bwrdd Gweithredol Cyngor...
18/03/2021 - 14:52
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi lambastio ymateb Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, i ddeiseb Cymdeithas yr Iaith mewn dadl ddoe (17 Mawrth) yn y Senedd.   Mewn ymateb i alwadau’r ddeiseb, sy’n galw am roi grymoedd i Awdurdodau...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

11/05/2021 - 18:00
Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 6.00, nos Fawrth, 11 Mai. Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion...
15/05/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 15 Mai 2021 Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir...
26/05/2021 - 19:00
Wrth geisio cyrraedd miliwn o siaradwyr, mae'n hollbwysig ymestyn allan at ein dysgwyr. Dyma ddigwyddiad ar-lein arbennig i drafod sut mae...
12/06/2021 - 10:30
10:30, dydd Sadwrn, 12 Mehefin 2021 Cyfarfod dros Zoom