Hafan

Newyddion

27/11/2023 - 10:02
Mae dwsinau o unigolion blaenllaw y byd cyfathrebu a darlledu wedi annog Llywodraeth Cymru i weithredu argymhelliad panel arbenigol i sefydlu Awdurdod Darlledu cysgodol mewn llythyr agored a gyhoeddwyd heddiw (dydd Llun, 27 Tachwedd). Mewn llythyr...
20/11/2023 - 13:47
Mae cefnogi a hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg trwy gynnal gigs wedi bod yn ganolog i waith y Gymdeithas ers y cychwyn, ac wythnos gigs yr Eisteddfod Genedlaethol yw uchafbwynt y gweithgarwch hwnnw bob blwyddyn. Mae'n ffynhonnell incwm...
18/11/2023 - 13:49
Mae ymgyrchwyr iaith wedi codi pryderon am ddidueddrwydd darlledwyr yn y ddadl dros ddatganoli pwerau darlledu i Gymru, yn sgil rhyddhau dogfennau newydd. Fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, cyhoeddodd y...
10/11/2023 - 16:57
Anerchodd Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, ddechrau ‘Taith Deddf Eiddo’ Cymdeithas yr Iaith ym Maes Caernarfon heddiw (dydd Gwener, 10 Tachwedd). Yn ystod y daith ar draws cymunedau Cymru, bydd aelodau o weithgor...
07/11/2023 - 11:10
Mae 47 o fudiadau ar draws cymdeithas sifil Cymru wedi galw ar y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS, i gefnogi cadoediad yn Gaza a heddwch a chyfiawnder i holl bobl Israel a Phalesteina.  Mewn llythyr agored at y Prif Weinidog, sydd wedi’i...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

10/12/2023 - 16:00
Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Hawl dros Zoom am 4:00, pnawn Sul, 10 Rhagfyr. Dyma'r grŵp sy'n ymwneud â hawliau o ran...
11/12/2023 - 12:30
Cyfarfod dros Zoom fydd hwn. Mae manylion pellach am y cyfarfod i ddilyn, ond dyma'r grŵp sy'n trafod materion yn ymwneud â darlledu a...
11/12/2023 - 19:00
Dewch i fod yn rhan o ymgyrchoedd yng Ngwynedd a Môn! Bydd rhanbarth Gwynedd-Môn yn cynnal cyfarfod hybrid am 7.00, nos Lun, 11...
14/12/2023 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion am 7.30, nos Iau, 14 Rhagfyr 2023 yng Nghanolfan Merched y Wawr, Aberystwyth a dros Zoom. Dewch i gwrdd...