Hafan

Newyddion

23/11/2021 - 22:36
“Rhaid i Gamau Brys Arwain at Ateb Cyflawn” Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu datganiad y Llywodraeth heddiw (23/11/2021) ar reoli ail gartrefi a llety gwyliau fel camau ar y ffordd i sicrhau cartrefi i bobl yn eu cymunedau, ond...
15/11/2021 - 15:35
‘Mae trawsnewidiad y gyfundrefn dai ar y gorwel’, dyna oedd neges Cymdeithas yr Iaith mewn rali o flaen y Senedd ddydd Sadwrn 13 Tachwedd. Daeth pobl o bob rhan o Gymru i Gaerdydd i alw am weithredu brys er mwyn mynd i’r afael ag...
23/10/2021 - 15:20
Ymgasglodd 200 mewn rali ar draeth y Parrog heddiw (23/10) i alw ar y Llywodraeth i drin yr argyfwng tai fel argyfwng go iawn, nid dim ond cynnal ymgynghoriadau a thrafod y broblem. Dywedodd Hedd Ladd-Lewis, un o'r trefnwyr: "Fe...
21/10/2021 - 12:26
Mewn ymateb i benderfyniad Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi Cyngor Sir Gwynedd ar Ysgol Abersoch, dywedodd Ffred Ffransis ar ran Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: "Mae Cymdeithas yr Iaith yn siomedig na lwyddodd y cynnig heddiw yng nghyfarfod y...
15/10/2021 - 13:00
Rydym yn croesawu'r ffaith fod penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Gwynedd i gau Ysgol Abersoch wedi cael ei alw i mewn am ystyriaeth gan Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi'r Cyngor Sir a fydd yn cyfarfod ddydd Iau nesaf (21 Hydref 2021)....

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

29/11/2021 - 20:00
Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Iechyd a Lles dros Zoom ar nos Lun, 29 Tachwedd rhwng 20.00 a 21.00.
29/11/2021 - 20:00
Rydym wedi dod â chriw o bobl ynghyd – yn siaradwyr newydd ac yn siaradwyr profiadol – i gynorthwyo gyda'r gwaith o...
01/12/2021 - 19:00
Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.00yh, nos Fercher, 1 Rhagfyr. Byddwn yn trafod amryw o faterion yn ymwneud ag...
04/12/2021 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 4 Rhagfyr Neuadd Goffa Talybont, Ceredigion Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas...