Hafan

Newyddion

02/09/2019 - 14:36
Gwrthododd Comisiynydd newydd y Gymraeg ymchwilio i dros saith deg y cant o’r cwynion a dderbyniodd am ddiffyg gwasanaethau Cymraeg yn ei fis cyntaf yn y swydd - y ganran uchaf ers i’r Safonau ddod i rym - yn ôl gwybodaeth sydd...
23/08/2019 - 09:02
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryderon am gynlluniau Prifysgol Aberystwyth i gau cwmni cyhoeddi sy’n cynhyrchu adnoddau dysgu Cymraeg. Dywedodd Mabli Siriol, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: “Mae’r newyddion yma...
09/08/2019 - 21:21
Mae mudiad iaith wedi galw am Ddeddf Addysg Gymraeg er mwyn sicrhau bod pob cyngor yn ehangu canolfannau trochi sy’n galluogi plant i dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn rali ar faes yr Eisteddfod. Mewn sawl sir mae canolfannau yn...
08/08/2019 - 16:30
Fe alwodd ymgyrchwyr iaith ar Lywodraeth Cymru i lunio polisi a fyddai’n sefydlu hawliau i fudwyr ddysgu’r Gymraeg, mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod heddiw (11yb, dydd Iau, 8fed Awst).   Mae gan Lywodraeth Cymru bolisi...
07/08/2019 - 16:13
Mi fyddai ymgyrchwyr iaith yn barod i gefnogi protestiadau mewn cymunedau gwledig er mwyn atal Brecsit caled, meddai mudiad iaith yn yr Eisteddfod heddiw. Fis diwethaf, rhybuddiodd ffermwyr y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb arwain at...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

23/09/2019 - 19:00
Dewch yn llu i gyfarfod Cell Penfro yn Nhafarn y Pembroke Yeoman, Hwlffordd am 7:00yh ar y 23ain o Fedi!  
23/09/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod cyntaf Cell Blaenau Ffestiniog yn Nhafarn Y Pengwern, Llan Ffestiniog ar nos Lun 23ain o Fedi am 7:00yh.  Byddwn yn penodi...
25/09/2019 - 19:00
Dewch i gyfarfod Cyhoeddus ar y 25ain o Fedi yng Nghlwb Rygbi Crymych am 7:00yh, i drafod y 56 o dai sy'n fod i gael ei hadeiladu yn y pentref....
12/10/2019 - 10:30
Cyfarfod Cyffredinol 2019 10:30yb, dydd Sadwrn, 12fed Hydref 2019 Canolfan y Morlan, Aberystwyth Gallwch enwebu eich hunan, neu rywun rydych yn ei...