Hafan

Newyddion

03/04/2020 - 08:58
Yn ystod yr argyfwng Coronafeirws, mae staff y Gymdeithas yn gweithio o adref. Mae gwaith y Gymdeithas yn mynd yn ei flaen wrth gwrs ac mae croeso i chi gysylltu dros ebost neu gwblhau'r ffurflen ar waelod y dudalen hon. Gwion Emyr (Swyddfa...
24/03/2020 - 13:56
Nodir yma gwrthwynebiad swyddogol Cymdeithas yr Iaith i hysbysiad statudol Cyngor Caerdydd o'r bwriad i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar datblygiad Plasdŵr. Gallwn grynhoi prif bwyntiau ein hymateb i'r...
20/03/2020 - 15:52
Y mae Cymdeithas yr Iaith yn gynyddol bryderus am iechyd un o Gyn-gadeiryddion y mudiad, Ffred Ffransis, sy’n gaeth ym Mheriw gyda'i wraig Meinir.  Mae Meinir a Ffred – y ddau yn eu saithdegau ac felly yn y categori risg uchel...
18/03/2020 - 10:02
Mae Cymdeithas yr Iaith yn condemnio'n hallt benderfyniad Cyngor Sir Penfro i werthu fferm hanesyddol Trecadwgan ger Solfach. Bellach, eiddo cwpwl o Gaerloyw yw'r fferm. Bu ymdrech lew gan ardalwyr i brynu'r fferm er mwyn creu menter...
17/03/2020 - 16:27
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd (sy'n cwrdd heddiw) i atal y penderfyniad i lansio ymgynghoriad ar addysg ôl-16 yn Arfon. Yn ei le, mae nhw eisiau'r Cyngor i ddechrau paratoi cynlluniau i gyflwyno e-ysgolion...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

20/04/2020 - 18:00
Mi fydd Rhanbarth Gwynedd a Môn yn cynnal sgwrs anffurfiol trwy gyfrwng cyfrif Skype 'cymdeithasyriaith' am 6pm nos Lun 20fed o Ebrill...
22/04/2020 - 19:00
Rydym yn cynnal sgwrs anffurfiol am : 7pm, nos Fercher 22 Ebrill dros Skype Os ydych chi eisiau cymryd rhan gallwch chi ddod o hyd i ni ar Skype...
02/05/2020 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 2 Mai Cyfarfod dros Skype Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir...
06/06/2020 - 10:00
10:00, dydd Sadwrn, 6 Mehefin 2020 Canolfan Gymunedol Georgetown, Tredegar (NP22 4JF) Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl...