Hafan

Newyddion

21/09/2023 - 09:48
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi arwyddo llythyr agored gan yr awdur a’r darlledwr Mike Parker sy’n galw ar Lywodraeth Cymru, Cymru Greadigol a Chyngor Llyfrau Cymru i ailstrwythuro a wella cyllid craidd cylchgronau, cyfnodolion a gwefannau...
21/09/2023 - 09:18
Bydd cyfarfod agored heno yng Nganolfan Cymunedol Glantwymyn sydd wedi’i drefnu gan Gymdeithas yr Iaith yn galw ar Gyngor Sir Powys i beidio â cholli “cyfle euraidd” i dyfu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg y sir. ...
19/09/2023 - 09:56
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynnu bod dirwyon parcio sydd yn cael eu hanfon yn Gymraeg â’r un statws, yn cael eu danfon yr un pryd ac yr un mor “gywir a chyflawn” a rhai sydd yn cael eu hanfon yn Saesneg.  Mynnodd dyn o...
15/09/2023 - 13:48
Mewn llythyr agored at aelodau Cabinet Cyngor Sir Gar, mae Cymdeithas yr Iaith wedi datgan cefnogaeth i'r egwyddor o gyflwyno "Cyfarwyddyd Erthygl 4" yn y sir, ond yn datgan pryder na fydd y Cyngor yn mynd yn ddigon pell nac yn symud...
15/09/2023 - 11:09
Wrth i Gyngor Powys gynllunio i aildrefnu addysg yn ardal Llanfair Caereinion a Llanfyllin/Gogledd y Trallwng mae Tegwen Bruce-Deans, Prifardd Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr eleni, yn dweud ei bod hi am weld mwy o blant ym Mhowys yn derbyn yr un...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

03/10/2023 - 10:00
Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!...
07/10/2023 - 10:30
Cyfarfod Cyffredinol 2023 10:30yb, dydd Sadwrn, 7 Hydref 2023 Y Lle Arall, Caernarfon Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein Cyfarfod Cyffredinol...
07/10/2023 - 14:30
Y Lle Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon LL55 1RR Yn dilyn ein Cyfarfod Cyffredinol, byddwn yn cynnal digwyddiad agored, dan gadeiryddiaeth Robat...
14/10/2023 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 14 Hydref 2023 Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth Ar ddechrau tymor newydd Senedd Cymdeithas yr Iaith, byddwn yn cyfarfod i...