Hafan

Newyddion

08/03/2019 - 11:05
Mae mudiad iaith wedi ymateb i drafodaeth cynghorwyr Gwynedd am y toriadau arfaethedig i ganolfannau trochi iaith y sir. Meddai Mabli Siriol, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: “Rydyn ni’n gynyddol obeithiol y gwnaiff cabinet y...
07/03/2019 - 13:23
Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymgynnull y tu allan i swyddfeydd Cyngor Gwynedd heddiw  mewn ymgais i atal toriadau i ganolfannau trochi iaith y sir.   Mae’r canolfannau yn trochi plant sy’n dod o’r tu allan i'r sir yn y...
05/03/2019 - 13:54
Mae mudiad iaith wedi mynegi pryder nad yw ymgyrch newydd i gyflogi ugain mil yn fwy o ofalwyr yn sôn am yr angen i recriwtio siaradwyr Cymraeg. Dywedodd Gwerfyl Wyn Roberts, Cadeirydd Grŵp Iechyd, Cymdeithas yr Iaith: “Mae cynllunio...
28/02/2019 - 20:58
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi trefnu ar y cyd gyda Chlwb Rygbi Castell Newydd Emlyn lansiad ymgyrch newydd i wneud y Gymraeg yn brif iaith gweithgareddau hamdden yn Sir Gâr a Cheredigion. Ar ran y Gymdeithas, esboniodd Bethan Williams "Yr...
22/02/2019 - 17:02
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyd-sefyll gydag Imam Sis a’r holl gymrodyr sy’n ymprydio ar y cyd gydag Aelod Seneddol Cwrdaidd yr HPD, Leyla Güven, er mwyn dod â charchariad unigol Abdullah Öcalan i ben. Mae Imam Sis...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

18/03/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent ar: Nos Lun 18 Mawrth 19:30 Tafarn Y Cornwall, Caerdydd   Mae croeso cynnes i bawb yn ein...
20/03/2019 - 19:00
Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Sir Gâr a Phenfro fydd yn cael ei gynnal yn Nhafarn y Cwins Caerfyrddin ar Ddydd Mercher yr 20fed o Fawrth...
21/03/2019 - 09:30
Ymunwch â grŵp lleol o ymgyrchwyr, i ddangos eich cenfogaeth ac i brotestio yn erbyn cynlluniau'r cyngor i ad-drefnu addysg gynradd yn...
26/03/2019 - 19:00
Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion fydd yn cael ei gynnal yng Ngwesty'r Castell Aberaeron ar ddydd Mawrth, y 26ain o Fawrth am 7yh Mi...