Hafan

Newyddion

12/05/2022 - 09:27
Mae gan y Gymdeithas gyfle cyffrous i unigolyn angerddol a gweithgar ymuno â’n tîm staff bach ond effeithiol. Swyddog Ymgyrchoedd: Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Ymgyrchoedd gweithgar a brwdfrydig i weithio gyda’n...
11/05/2022 - 10:31
Taflwyd achos Toni Schiavone allan o'r llys heddiw am nad oedd cynrychiolydd o One Parking Solutions yn bresennol. Roedd Toni Schiavone wedi gwrthod talu dirwy barcio gan fod yr hysbysiad cosb yn uniaith Saesneg, er iddo ofyn droeon amdano yn...
29/04/2022 - 16:06
Wythnos cyn yr etholiadau lleol, mae Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gâr wedi cyhoeddi datganiad yn galw ar ymgeiswyr am seddi ar y Cyngor Sir i roi gobaith newydd i gymunedau gwledig Cymraeg trwy roi sicrwydd am ddyfodol eu hysgolion pentre. Rai...
14/03/2022 - 17:10
Wrth i'r Llywodraeth ddatblygu'r cynllun gwaith newydd ar gyfer Mwy na geiriau dywed Cymdeithas yr Iaith ei bod yn ymwrthod â'r bwriad i 'gyflwyno'n raddol lefel "cwrteisi" sylfaenol'. Lansiodd Llywodraeth...
08/03/2022 - 16:34
Yn rali Ni Isio Byw yng Nghaerdydd heddiw bydd Mabli Siriol, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, yn defnyddio'r cyfle i ddweud bod angen i ni uno yn erbyn ymosodiadau Llywodraeth Prydain ac eraill ar ein hawliau, a chydsefyll fel y mudiad...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

24/05/2022 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle...
07/06/2022 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle...
11/06/2022 - 10:30
10:30, dydd Sadwrn, 11 Mehefin 2022 Neuadd Goffa Penparcau, Penparcau, Aberystwyth SY23 1RZ
21/06/2022 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle...