Hafan

Newyddion

11/11/2019 - 10:24
  Mae ymgyrchwyr wedi mynegi pryderon am yr oblygiadau i’r Gymraeg yn y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, os gwireddir y drafft a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.  Honnant y gall fod canlyniadau niweidiol iawn i sefyllfa’r...
09/11/2019 - 19:17
Cynhaliodd ymgyrchwyr  rali ym Mae Caerdydd dros y penwythnos o blaid enw uniaith Gymraeg i’r Senedd, cyn pleidlais ar y mater yr wythnos nesaf.  Bydd gwleidyddion yn pleidleisio am y tro olaf ar y Bil Senedd ac Etholiadau sy’n...
07/11/2019 - 09:06
Mae cyn-Brif Cynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad wedi dweud nad oes unrhyw rwystr cyfreithiol i roi enw uniaith Gymraeg ar y sefydliad. Mae'r farn yn dod wedi i Lywodraeth Cymru godi amheuon am gyfreithlondeb gosod yr enw 'Senedd' neu...
05/11/2019 - 10:25
Mae galw am adolygiad allanol ar ôl i Gomisiynydd y Gymraeg gefnu ar addewid i ddirwyo adran gyllid Cyngor Wrecsam wedi i’r awdurdod dorri’r gyfraith drwy beidio darparu dogfennau trethi yn Gymraeg am y bumed flwyddyn ers cael...
01/11/2019 - 10:19
Mae mudiad iaith yn dweud nad oes gyda nhw ‘ffydd’ ym mhennaeth Cymwysterau Cymru yn dilyn cyfarfod gyda fe, gan nad yw wedi addo dileu Cymraeg ail iaith, er gwaethaf cyfres o addewidion polisi gan Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

26/11/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Bro Ffestiniog yn Nhafarn King's Head (Tap), Blaenau Ffestiniog ar nos Fawrth 26ain o Fedi am 7:30yh.  Croeso i...
03/12/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr 
07/12/2019 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 7 Rhagfyr Lleoliad i'w gadarnhau
09/12/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 9fed o Ragfyr yn Bar Bach, Caernarfon am 7:30yh. Dyma fydd cyfarfod ola'r...