Hafan

Newyddion

10/04/2024 - 12:04
Mewn sesiwn briffio yn y Senedd wythnos nesaf bydd Cymdeithas yr Iaith yn lansio gwaith ystadegol sy’n dangos y cynnydd sydd angen ei weld mewn addysg cyfrwng Cymraeg i sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru’n ei dderbyn erbyn 2050. Amcan y...
03/04/2024 - 17:40
Ni fydd gweithredu radical i ddatrys yr argyfwng tai yng Nghymru a diogelu cymunedau Cymraeg oni bai i bobl ddod mewn nifer mawr i Rali Nid yw Cymru ar Werth ym Mlaenau Ffestiniog ar Fai 4 i ddangos cryfder teimladau Mae pryderon ymysg ymgyrchwyr...
21/03/2024 - 20:56
Wrth ymateb i gyhoeddi cabinet newydd Llywodraeth Cymru dywedodd Joseff Gnagbo, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Mae sawl peth i'w groesawu am y Cabinet newydd, bydd cysondeb o ran briff y Gymraeg a'i gyfuno â briff yr economi yn...
20/03/2024 - 16:58
Mae Beth Winter AS a Mabon ap Gwynfor AoS wedi pwysleisio maint yr argyfwng sy’n wynebu cymunedau Cymraeg wrth edrych ymlaen at rali ‘Deddf Eiddo - Dim Llai’ Cymdeithas yr Iaith ym Mlaenau Ffestiniog ar 4 Mai. Bydd y rali, sy...
15/03/2024 - 11:59
Yn sgil datganiad syfrdanol gan Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd sydd â chyfrifoldeb dros dai, nad yw marchnad tai y Deyrnas Unedig yn gweithio a bod trin eiddo fel buddsoddiad yn “wallgof”, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

16/04/2024 - 10:00
Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!...
16/04/2024 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion am 7 o'r gloch nos Fawrth, 16 Ebrill yn un o ystafelloedd cyfarfod Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen...
23/04/2024 - 19:00
Dyma'r ail o sesiynau arlein misol ar gyfer siaradwyr newydd. Croeso felly i ddysgwyr o bob lefel i ddod i wrando ar Siân Howys yn siarad...
23/04/2024 - 19:00
7.00, nos Fawrth, 23 Ebrill 2024 Llety Arall, Caernarfon ac ar-lein Dewch i gyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn i drafod ymgyrchoedd lleol i sicrhau...