Hafan

Newyddion

21/02/2019 - 11:59
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi llongyfarch cynghorwyr Sir Gâr ar eu penderfyniad y dylai eu Prif Weithredwr nesaf fod yn ddwyieithog.    Dywedodd Bethan Williams o Gymdeithas yr Iaith:   “Rydyn ni’n llongyfarch y...
20/02/2019 - 11:04
Mae ymgyrchwyr wedi mynegi pryder am gynlluniau Prifysgol Caerdydd i uno Ysgol y Gymraeg gydag adrannau eraill sy’n dysgu ieithoedd. Mewn papur at staff yn esbonio cynlluniau arfaethedig i dorri 380 o swyddi, dywed y Brifysgol: “Byddwn...
13/02/2019 - 16:11
Mae ymgyrchwyr wedi cyhuddo’r Llywodraeth o ‘geisio tanseilio annibyniaeth y Comisiynydd drwy’r drws cefn’ gan ‘lwgrwobrwyo'r Comisiynydd’ i newid ei strwythurau a’i gwaith, yn sgil cyhoeddi papur polisi...
08/02/2019 - 09:03
Mae mudiad iaith wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu eu cwmni ynni adnewyddol newydd yn Ynys Môn, yn dilyn penderfyniad cwmni Hitachi, perchennog Horizon, i rewi eu cynlluniau ar gyfer codi atomfa yn yr Wylfa.  Bu Cymdeithas yr Iaith...
06/02/2019 - 16:46
Mae mudiad iaith wedi mynegi pryder yn dilyn adroddiadau yn y wasg y bydd enw a brand Saesneg ar y Senedd.   Cyn y Nadolig, datganodd y Llywydd y byddai’r Cynulliad Cenedlaethol yn newid ei henw i un uniaith Gymraeg, Senedd....

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

02/03/2019 - 10:30
Ystafell Dinam, Canolfan Owain Glyndŵr, Machynlleth (SY20 8EE) 10.30, dydd Sadwrn, 2 Mawrth (bydd paneidiau'n barod o 10.00)
04/03/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar:    Nos Lun  4 Mawrth 19:30 Tafarn Y Schooner, Abertawe    Am fwy o...
05/03/2019 - 19:00
Cynhelir cyafrfod nesaf Cell Caerdydd ar:  Nos Fawrth 5 Mawrth  19:00 Tafarn Y Cornwall  Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i...
05/04/2019 - 18:00
Mae'r Gymdeithas yn trefnu penwythnos o drafod a chymdeithasu yng Nghanolfan Tresaith, Ceredigion ar 5-7 Ebrill eleni. Bydd y penwythnos yn...