Hafan

Newyddion

18/05/2019 - 12:09
Daeth ymgyrchwyr ynghyd ym Mhenrhyndeudraeth heddiw i drafod camau polisi i ddelio ag effaith ail gartrefi ar y Gymraeg. O dan gadeiryddiaeth y pensaer, y gweithredwr cymdeithasol a’r ymgyrchydd iaith Sel Jones, trafododd Liz Saville Roberts...
15/05/2019 - 11:12
Wrth ymateb i gyhoeddiad Cyngor Sir Gâr eu bod yn dechrau cyfnod o ymgynghori i newid darpariaeth Cyfnod Sylfaen ysgolion Y Ddwylan, Griffith Jones, Llangynnwr a Llys Hywel i fod yn Gymraeg a newid  Ysgol Rhys Pritchard o fod yn ddwy...
13/05/2019 - 10:59
Dim ond un cyngor yng Nghymru sydd wedi cynnig prentisiaethau cyfrwng Cymraeg yn y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ymchwil gan fudiad iaith. Mae ymatebion i geisiadau rhyddid gwybodaeth Cymdeithas yr Iaith wedi datgelu mai dim ond un cyngor...
10/05/2019 - 12:38
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu argymhelliad bwrdd o arbenigwyr y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno Deddf Addysg Gymraeg. Mewn adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i adolygu’r system o gynllunio addysg Gymraeg, dywed panel o...
08/05/2019 - 13:12
Mae Prifysgol Bangor wedi dod o dan y lach wedi iddi hysbysebu pedair swydd nyrsio heb osod y Gymraeg fel sgil hanfodol, ar ôl torri swydd cyfrwng Cymraeg yn yr un maes ychydig wythnosau yn ôl. Ym mis Ebrill, penderfynodd Prifysgol...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

21/05/2019 - 19:00
Cyfarfod Cell Rhydaman - 21ain o Fai am 7yh yng Nghlwb yr Aman, Glanaman  Dewch i wneud gwahaniaeth i'r Iaith yn Rhydaman! 
23/05/2019 - 20:00
Cyfarfod Cell Penfro ar nos iau y 23ain o Fai yn y Pembroke Yeoman, Hwlffordd am 8yh Dewch i gefnogi ac i frwydro dros y Gymraeg yn y Sir!
27/05/2019 - 09:00
Lleoliad: Stondin Cymdeithas yr Iaith drwy'r dydd Creu Menter Iaith Ddigidol - Piciwch i'n gweld i ni gael dechrau cyd-greu menter iaith...
30/05/2019 - 14:00
Lleoliad: Ystafell Siapan, Canolfan y Mileniwm Siaradwyr: Toni Schiavone, Branwen Cennard ac eraill