Hafan

Newyddion

12/10/2018 - 14:28
  Cynghorau i sefydlu banciau lleol yn un o’r atebion mewn dogfen economaidd Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cyhoeddi dwsin o argymhellion i gryfhau’r economi ym Mlaenau Ffestiniog heddiw (dydd Sadwrn, 13eg Hydref) mewn ymdrech i leihau...
10/10/2018 - 10:47
Mae Heledd Gwyndaf o Dalgarreg, Ceredigion wedi cael ei dedfrydu i dalu £170 wedi iddi ymddangos gerbron llys yr ynadon yn Aberystwyth heddiw (ddydd Mercher y 10fed o Hydref) am wrthod talu ei thrwydded deledu.   Mae hi’n un o dros...
01/10/2018 - 10:36
Mae angen symud cannoedd o swyddi allan o’r brifddinas, meddai’r Gymdeithas Dylid sefydlu adran newydd o fewn Llywodraeth Cymru i fod yn gyfrifol am y Gymraeg fel rhan o gynllun ehangach i symud cannoedd o swyddi i ardaloedd y tu allan...
27/09/2018 - 09:49
Argymhelliad i ddileu Cymraeg Ail Iaith heb ei weithredu gan y Llywodraeth  Bydd gwirfoddolwyr yn cyhoeddi cymhwyster Cymraeg eu hunain heddiw (dydd Iau, 27ain Medi) yn sgil methiant Llywodraeth Cymru i weithredu argymhelliad adroddiad...
24/09/2018 - 11:25
Bydd dyfodol ysgolion gwledig yn cael ei drafod mewn cyfarfodydd yn y ddau ben o Gymru yfory (dydd Mawrth, 25ain Medi). Yn adeilad y senedd ym Mae Caerdydd, bydd y Pwyllgor deisebion yn trafod tynged y ddeiseb a lofnodwyd gan dros 5000 o bobl yn...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

26/10/2018 - 19:30
  7:30pm, dydd Gwener, 26ain Hydref  Tafarn Yr Andrew Buchan, Y Rhath   Breichiau Hir / Hyll / Y Sybs  ...
27/10/2018 - 19:30
  Roc dros Ddatganoli Darlledu – Wrecsam 
03/11/2018 - 10:00
Cyfarfod misol nesaf Senedd y Gymdeithas. Croeso cynnes i bawb.
05/11/2018 - 09:30
  Achos Llys William Griffiths: Yr Ymgyrch dros Ddatganoli Darlledu i Gymru