Hafan

Newyddion

07/05/2020 - 15:26
Mae datganoli darlledu yn un o brif ymgyrchoedd Grŵp Dyfodol Digidol y Gymdeithas, ac mae'r sefyllfa bresennol wedi amlygu – yn fwy nag erioed – bwysigrwydd yr ymgyrch hwn. Mae'n hanfodol fod gennym y grym yma yng...
03/04/2020 - 08:58
Yn ystod yr argyfwng Coronafeirws, mae staff y Gymdeithas yn gweithio o adref (heblaw'r Swyddogion Maes sydd ar gyfnod seibiant). Mae gwaith y Gymdeithas yn mynd yn ei flaen wrth gwrs ac mae croeso i chi gysylltu dros ebost neu gwblhau'r...
24/03/2020 - 13:56
Nodir yma gwrthwynebiad swyddogol Cymdeithas yr Iaith i hysbysiad statudol Cyngor Caerdydd o'r bwriad i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar datblygiad Plasdŵr. Gallwn grynhoi prif bwyntiau ein hymateb i'r...
20/03/2020 - 15:52
Y mae Cymdeithas yr Iaith yn gynyddol bryderus am iechyd un o Gyn-gadeiryddion y mudiad, Ffred Ffransis, sy’n gaeth ym Mheriw gyda'i wraig Meinir.  Mae Meinir a Ffred – y ddau yn eu saithdegau ac felly yn y categori risg uchel...
18/03/2020 - 10:02
Mae Cymdeithas yr Iaith yn condemnio'n hallt benderfyniad Cyngor Sir Penfro i werthu fferm hanesyddol Trecadwgan ger Solfach. Bellach, eiddo cwpwl o Gaerloyw yw'r fferm. Bu ymdrech lew gan ardalwyr i brynu'r fferm er mwyn creu menter...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

01/06/2020 - 19:00
Bydd Rhanbarth Gwynedd-Môn yn cyfarfod dros Skype am 7.00, nos Lun, 1 Mehefin.   Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno...
03/06/2020 - 19:30
Bydd Rhanbarth Glyndŵr yn cyfarfod dros Skype am 7.30, nos Fercher, 3 Mehefin.   Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno –...
06/06/2020 - 10:30
10:30, dydd Sadwrn, 6 Mehefin 2020 Cyfarfod dros Skype Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith....
10/06/2020 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Dyfodol Digidol dros Skype am 7pm, nos Fercher, 10 Mehefin. Dyma'r grŵp sy'n trafod yr ymgyrch datganoli...