Hafan

Newyddion

18/12/2018 - 11:15
Swyddog Maes y Gogledd Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi ymgyrchoedd a fydd yn...
17/12/2018 - 11:33
Yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn heddiw i symud ymlaen i gau Ysgol Gymunedol Bodffordd, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg Kirsty Williams i ymyrryd er mwyn achub hygrededd ei chôd newydd a...
13/12/2018 - 17:07
Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i benodiad Eluned Morgan fel Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol o fewn y cabinet.   Meddai Osian Rhys, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:   “Mae’n dda gweld bod...
12/12/2018 - 15:50
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru yn dilyn y newyddion bod Ofcom wedi derbyn cais i ddod â Radio Ceredigion i ben, gyda'r donfedd yn cael ei rhoi i sianel uniaith Saesneg..    Meddai...
11/12/2018 - 15:00
Mewn ymateb i ddatganiad am ehangu cylch gwaith y Coleg Cymraeg er mwyn sicrhau addysg cyfrwng Cymraeg ôl-16, mae ymgyrchwyr yn gofyn ble mae’r arian i wireddu hynny, ac wedi galw ar y Llywodraeth i glustnodi arian ychwanegol ar...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

05/01/2019 - 10:30
Dysgu am y dull ymgyrchu di-drais gyda Ffred Ffransis 10.30, dydd Sadwrn, 5 Ionawr Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth Byddwn yn dechrau'r...
06/01/2019 - 18:00
Cyflwyna Cell Caerdydd a'r Andrew Buchan:   Sesiwn Finyl Cymraeg gyda DJs gwadd -  Noson o gerddoriaeth Gymraeg, yn dechrau am 6yh...
07/01/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod cyntaf y flwyddyn newydd Cell Abertawe a Chastell-nedd ar: Nos Lun 7 o Ionawr 19:30 Tafarn Y Schooner, Abertawe Mae croeso cynnes...
08/01/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth 8 Ionawr 19:00 Tafarn Y Cornwall, Trelluest   Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i...