Hafan

Newyddion

19/06/2022 - 13:54
Mewn neges ar gyfer wythnos aeldoaeth Cymdeithas yr Iaith mae Gwyneth John, aelod a oedd yn bresennol yn y cyfarfod pan sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith ym Mhontarddulais yn 1962 ac a oedd ar bont Trefechn yn ystod protest gyntaf y mudiad iaith yn...
17/06/2022 - 10:25
Byddwn ni'n cynnal rali fawr ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ar ddydd Iau 4 Awst. Bydd y rali yn rhan o ymgyrch "Nid yw Cymru ar werth" a disgwylir i gannoedd orymdeithio o uned Cymdeithas yr Iaith ar faes yr...
14/06/2022 - 10:01
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cyhoeddiad y Llywodraeth o'r bwriad i greu panel panel arbenigol newydd a fydd yn dechrau ar y gwaith o sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu cysgodol i Gymru. Wrth groesawu dywedodd Mirian Owen, is-...
27/05/2022 - 09:51
Wrth ymateb i gyhoeddiad cynllun 10 mlynedd y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i gynyddu nifer yr athrawon sy’n siarad Cymraeg dywedodd Ifan Jones, Is-gadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith: "Y brif her wrth sicrhau bod pob disgybl yn...
12/05/2022 - 09:27
Mae gan y Gymdeithas gyfle cyffrous i unigolyn angerddol a gweithgar ymuno â’n tîm staff bach ond effeithiol. Swyddog Ymgyrchoedd: Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Ymgyrchoedd gweithgar a brwdfrydig i weithio gyda’n...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

05/07/2022 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Bydd y nesaf ar fore Mawrth, 5 Gorffennaf. Mae...
09/07/2022 - 10:30
10.30, dydd Sadwrn, 9 Gorffennaf 2022 (dros Zoom) Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir...
19/07/2022 - 10:00
Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Hwn fydd yr un olaf am y tro; byddwn yn cael...
04/08/2022 - 14:00
Dewch i gefnogi ein galwad am Ddeddf Eiddo er mwyn sicrhau dyfodol ein cymunedau. Byddwn yn ymgynnull y tu allan i stondin Cymdeithas yr Iaith...