Hafan

Newyddion

12/08/2018 - 12:37
Cyflwynodd rhieni ysgol wledig yn Ynys Môn ar y cyd gyda Chymdeithas yr Iaith ar risiau'r senedd yng Nghaerdydd ddeiseb am ddyfodol ysgolion gwledig Cymru.   Yn 2017, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams ddrafft o g...
10/08/2018 - 17:38
Mae ymgyrchwyr wedi protestio ar stondin Llywodraeth Llafur Cymru yn erbyn cynlluniau a fyddai, yn eu barn nhw, yn gwanhau hawliau iaith yn yr Eisteddfod heddiw (dydd Gwener, 10fed Awst).   Fe chwistrellodd aelodau Cymdeithas yr Iaith...
09/08/2018 - 21:38
Bydd ymgyrchwyr yn pwyso yn yr Eisteddfod heddiw (2pm, dydd Iau, 7fed Awst) ar i banel sy'n adolygu'r ddeddfwriaeth addysg Gymraeg argymell mabwysiadu yr un statud addysg ag sydd gan Gatalwnia er mwyn symud at addysg cyfrwng Cymraeg i bawb...
08/08/2018 - 21:15
Mae tri o bobl yn wynebu achosion llys yn fuan am beidio talu am eu ffi drwydded deledu fel rhan o ymgyrch i ddatganoli pwerau darlledu i Gymru, fe ddatgelwyd heddiw (dydd Mercher, 8fed Awst).  Williams Griffiths o Fodorgan yn Ynys Môn...
07/08/2018 - 18:36
Mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod heddiw, galwodd Cymdeithas yr Iaith am wersi Cymraeg am ddim i fudwyr, gan honni bod polisi presennol Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain yn 'rhan o ragfarn ehangach yn erbyn mudwyr'.  Ar hyn o...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

03/09/2018 - 19:00
Bydd Cell Wrecsam yn cyfarfod am 7yh yn Saith Seren, Wrecsam, LL13 8BG, ar nos lun y 3ydd o Fedi. Croeso i bawb!
04/09/2018 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar:  Nos Fawrth 4 o Fedi  19:00  Caffi Heddwch, Fforddlydan, Waunadda.    Mae croeso...
04/09/2018 - 19:00
Byddwn yn cwrdd ar y 4ydd o Fedi am 7yh yn 10 Stryd y Palas, Caernarfon. Rhowch alwad neu gyrrwch neges at Heledd am fwy o wybodaeth: 07547654966
05/09/2018 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar:  Nos Fercher 5 o Fedi  19:30  Tafarn Y Schooner  Mae croeso cynnes i...