Gwynedd-Môn

Cadeirydd: i'w benodi

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb – nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gallwch helpu mewn unrhyw ffordd, ebostiwch post@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Cyfarfod agored Nid yw Cymru ar Werth - Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo

06/07/2023 - 19:00
Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo? nos Iau Gorffennaf 6 am 7pm Lle Arall, Caernarfon (gyferbyn â Palas Print) Sgwrs gyda Walis George, Cymdeithas yr Iaith Craig ab...