Gwynedd-Môn

Cadeirydd: I'w benodi
Swyddog Maes: Gwion Emyr
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb, nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gelli di helpu cysyllta â gogledd@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

25/03/2019 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Mon ar: Nos Lun 25 Mawrth 19:30 Bar Bach, Caernarfon   Croeso cynnes i bawb. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwion Emyr ar 07554193113 /...

Rali: Amddiffyn Canolfannau Iaith Gwynedd

30/03/2019 - 11:30
Ers 1984 mae canolfannau iaith Gwynedd wedi bod yn trochi plant mewnfudwyr yn y Gymraeg cyn mynd ymlaen i gael addysg Gymraeg, ac yna aros yn yr ardal a byw eu bywydau yn Gymraeg. Mae llwyddiant y...