Gwynedd-Môn

Cadeirydd: I'w benodi
Swyddog Maes: Gwion Emyr
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb, nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gelli di helpu cysyllta â gogledd@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

21/01/2020 - 19:30
Cynhelir cyfarfod cynta'r flwyddyn Cell Bro Ffestiniog yn nhafarn y Tap (King's Head) ym Mlaenau Ffestiniog ar nos Fawrth 21ain o Ionawr am 7:30yh. Dewch i drafod beth allwn ni wneud i'r...

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

27/01/2020 - 19:30
Cynhelir cyfarfod cyntaf o'r flwyddyn Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 27ain o Ionawr yn Bar Bach, Caernarfon am 7:30yh. Croeso i bawb!