Gwynedd-Môn

Cadeirydd: Mirain Roberts
Swyddog Maes: Heledd Melangell
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb, nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch gyda ni i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gelli di helpu cysyllta â Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd-Môn Mirain Roberts, gogledd@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

04/09/2018 - 19:00
Byddwn yn cwrdd ar y 4ydd o Fedi am 7yh yn 10 Stryd y Palas, Caernarfon. Rhowch alwad neu gyrrwch neges at Heledd am fwy o wybodaeth: 07547654966

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caernarfon

15/09/2018 - 19:30
Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caernarfon  

“Tai a Gwaith i Adfywio Iaith”: Cyfarfod Cyffredinol - Blaenau Ffestiniog

13/10/2018 - 11:00
“Tai a Gwaith i Adfywio Iaith”: Cyfarfod Cyffredinol 2018 11yb, dydd Sadwrn, Hydref 13eg Cell B, Blaenau Ffestiniog