Gwynedd-Môn

Cadeirydd: Elfed Wyn Jones
Swyddog Maes: Gwion Emyr
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb – nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gelli di helpu cysyllta â gogledd@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Mon

18/01/2021 - 19:30
Cynhelir cyfarfod cynta'r flwyddyn Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 18fed Ionawr am 7:30 dros Zoom. Bydd digon i'w drafod megis ymgyrch 'Nid yw Cymru ar Werth' a camau nesa...