Sir Gâr-Penfro

Cadeirydd: Sioned Elin
Swyddog Maes: Dim Swyddog Maes
Rhif Ffôn: 01559 384378

Mae'r rhanbarth yn cwrdd yn rheolaidd – cysyllta am ragor o wybodaeth

Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Gâr
Cynhaliwyd ymgynghoriad estynedig i Gynllun Adnau'r Cyngor. Mae ymateb y rhanbarth i'w weld yma, a'r ymateb gwrieddiol i'w weld yma.

Digwyddiadau Sir Gâr-Penfro

Fforwm Agored Tynged yr Iaith Sir Gâr '22 - Addysg yw'r Allwedd

15/10/2022 - 09:30
  Cyfle holi Cyng Darren Price (Arweinydd y Cyngor Sir Gâr) Swyddogion y Cyngor Cyfle i drafod: