Caerfyrddin Penfro

Croesawu cynllun i adfywio cymunedau gwledig Sir Gâr

Mae Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gâr wedi croesawu'n fawr adroddiad a osodir gerbron Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin heddiw ar adfywio cymunedau gwledig y sir.

Mewn ymateb, dywed Sioned Elin, Cadeirydd y Gymdeithas yn Sir Gaerfyrddin:
"O dderbyn a gweithredu ar argymhellion yr adroddiad ar adfywio cymunedau gwledig y sir, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn gosod esiampl i Gymru gyfan ac yn cywilyddio Llywodraeth Cymru a'i sbarduno i weithgarwch.

Cyfarfod Rhanbarth Sir Gâr - Penfro

15/07/2019 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion i ni gael trafod sut y medrwn ni hybu'r Iaith yn Sir Gâr a Sir Benfro!Cyfarfod yn cael ei gynnal yng Ngwesty'r Cwins, Caerfyrddin am 7 y hwyr ar y 15eg o Orffennaf!

Cyfarfod Rhanbarth Sir Gâr - Penfro

15/07/2019 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion i ni gael trafod sut y medrwn ni hybu'r Iaith yn Sir Gâr a Sir Benfro!Cyfarfod yn cael ei gynnal yng Ngwesty'r Cwins, Caerfyrddin am 7 y hwyr ar y 15eg o Orffennaf!

Cyfarfod Cell Rhydaman

27/06/2019 - 19:00

Cyfarfod Cell Cwmaman yn Nghlwb yr Aman, Glanaman am 7 o'r gloch - Dewch yn llu i ni gael trafod materion sy'n gwynebu'r ardal!

cymdeithas 12_10.png

Lansio’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol

24/06/2019 - 11:00
Lansio’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol
11yb, dydd Llun, 24 Mehefin

Dosbarthu Taflenni Datganoli Darlledu - Caerfyrddin

14/06/2019 - 10:30

Dosbarthu Taflenni Datganoli Darlledu  - Caerfyrddin

10.30yb tan 11.30yb, dydd Gwener, 14eg Mehefin

Cwrdd yn Sgwar Nott, Caerfyrddin

Cysylltwch â Heledd ar heledd@cymdeithas.cymru neu 01970 624501

Llongyfarch Cyngor Sir Gâr am roi ysgolion ar lwybr i fod yn ysgolion Cymraeg

Wrth ymateb i gyhoeddiad Cyngor Sir Gâr eu bod yn dechrau cyfnod o ymgynghori i newid darpariaeth Cyfnod Sylfaen ysgolion Y Ddwylan, Griffith Jones, Llangynnwr a Llys Hywel i fod yn Gymraeg a newid  Ysgol Rhys Pritchard o fod yn ddwy ffrwd i fod yn ysgol Gymraeg dywedodd Sioned Elin ar ran Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin:

"Rydyn ni'n llongyfarch y cyngor am ddechrau ymgynghoriad er mwyn gosod pump o ysgolion y sir ar lwybr tuag at addysg Gymraeg, a hyderwn y bydd cefnogaeth eang i hynny."

Cyfarfod Cell Rhydaman

21/05/2019 - 19:00

Cyfarfod Cell Rhydaman - 21ain o Fai am 7yh yng Nghlwb yr Aman, Glanaman 

Dewch i wneud gwahaniaeth i'r Iaith yn Rhydaman! 

cymdeithas 12_8.png

Cyfarfod Cell Penfro

23/05/2019 - 20:00

Cyfarfod Cell Penfro ar nos iau y 23ain o Fai yn y Pembroke Yeoman, Hwlffordd am 8yh

Dewch i gefnogi ac i frwydro dros y Gymraeg yn y Sir!j_0.jpg

Cyfarfod Cell Rhydaman

24/04/2019 - 19:00
Dewch i gyfarfod Cell Rhydaman am 7:00yh yng Nghlwb yr Aman, yng Nglanaman. 
 
Mi fyddwn ni'n trafod y materion pwysig sy'n effeithio ar y Gymraeg yn Rhydaman!