Caerfyrddin Penfro

Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Caerfyrddin

08/09/2017 - 18:30

Queen's, Caerfyrddin

Byddwn ni'n penderfynu ar fanylion terfynnol Tynged yr Iaith Sir Gâr 2021? (sydd ar y 30ain o Fedi) ac yn dewis swyddogion ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mwy o wybodaeth, neu i drefnu rhannu ceir, cysylltwch gyda Bethan - bethan@cymdeithas.cymru

 

Tynged yr Iaith Sir Gâr 2021?

30/09/2017 - 10:00

Llyfrgell Caerfyrddin

Cell Penfro

25/05/2017 - 19:30

Yr Yeoman, Hwlffordd

Er gwaetha rheoliadau iaith newydd mae sawl cwyn wedi'n cyrraedd ni am wasanaethau Cymraeg cyngor Sir Benfro yn ddiweddar.
Gan bod cyngor newydd wedi ei ethol, nawr yw'r amser i bwyso.

Dewch â'ch profiadau chi o geisio cael gwasanaeth Cymraeg gan gyngor Sir Benfro - byddwn ni'n trafod sut orau i newid pethau yn y cyngor.

Cysylltwch i drefnu rhannu ceir neu am ragor o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Steps to improve Health Board's language provision welcomed, but fundamental changes needed

Following an open forum to discuss the use of Welsh in health provision in Carmarthen Cymdeithas yr Iaith has welcomed steps to improve Welsh provision while maintaining that a change of mindset is needed for the long-term.

Croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd, ond angen newid sylfaenol

Yn dilyn cyfarfod agored i drafod darpariaeth iechyd yn Gymraeg yng Nghaerfyrddin mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd Hywel Dda gan bwysleisio bod angen newid meddylfryd yn yr hirdymor.

Pembrokeshire Council loses case in victory for language rights

Campaign group Cymdeithas yr Iaith has welcomed a tribunal's decision to refuse a bid by Pembrokeshire County Council to block rights for vulnerable people to receive services in Welsh.  

The local authority had attempted to challenge a duty imposed on the authority to provide simultaneous translation in meetings with individuals to discuss their well-being so the discussion could take place in Welsh.

Responding to the decision, Bethan Williams from Cymdeithas yr Iaith Gymraeg commented:

Cyngor Sir Benfro yn colli her yn erbyn hawliau iaith pobl fregus

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad Tribiwnlys y Gymraeg i wrthod apêl gan Gyngor Sir Benfro ynglŷn â Safonau iaith.  

Roedd yr awdurdod lleol wedi ceisio apelio yn erbyn penderfyniad Comisiynydd y Gymraeg i roi dyletswydd arno i ddarparu cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd gydag unigolion i drafod eu llesiant, fel bod modd i'r cyfarfod ddigwydd yn Gymraeg.
 
Wrth ymateb i'r penderfyniad dywedodd Bethan Williams o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Cyfarfod rhanbarth Caerfyrddin

15/05/2017 - 19:00

Queen's, Caefyrddin

Bydd etholiadau lleol wedi bod felly bydd cyfle i drafod ymhellach sut i bwyso ar y cyngor newydd i ddefnyddio cyfleoedd i alluogi pobl i greu eu dyfodol yn y sir.

Mwy o wybodaeth - Bethan Williams: bethan@cymdeithas.cymru / 01559 384378

"Last chance for the new Council"

As nominations open for candidates wishing to stand in the local elections, members of Cymdeithas yr Iaith have gone to County Hall in Carmarthen to launch a campaign to call on candidates to "make the most of the last chance" to restore Welsh as the main language in Carmarthenshire.

David Williams, vice chair of Cymdeithas in Carmarthenshire, said to supporters holding banners on the steps of County Hall:

"Cyngor Newydd - Ond Cyfle Olaf"

Ar y diwrnod y mae agor enwebiadau ar gyfer ymgeiswyr yn yr etholiadau lleol y mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi mynd i Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin i lansio ymgyrch i bwyso ar yr ymgeiswyr "i ddal ar y cyfle olaf" i adfer y Gymraeg yn brif iaith Sir Gâr.

Dywedodd David Williams, isgadeirydd y Gymdeithas yng Nghaerfyrddin, wrth gefnogwyr a oedd yn dal baneri ar risiau Neuadd y Sir -