Caerfyrddin Penfro

No point in a language strategy without an action plan

At a Tynged yr Iaith Sir Gâr (Fate of the Language in Carmarthenshire) meeting to discuss Carmarthenshire Council's five-year language strategy, Cymdeithas yr Iaith has asked whether the strategy will be no more than a tick box exercise or whether it will be implemented.

Addressing the meeting, Sioned Elin, chair of Cymdeithas in Carmarthenshire said:

Ble mae cynllun gweithredu Cyngor Sir Gâr?

Yng nghyfarfod Tynged yr Iaith Sir Gâr i drafod strategaeth hybu Cyngor Sir Gaerfyrddin heddiw mae Cymdeithas yr Iaith wedi gofyn ai dogfen yn unig fydd y strategaeth neu a fydd hi'n cael ei gweithredu.

Wrth annerch y cyfarfod dywedodd Sioned Elin, caderiydd Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin:

Gig Alun Gaffey yn y Parot, Caerfyrddin

Alun Gaffey (a'r band)
ARGRPH
Adwaith
Pentre Cudd

£5 o flaen llaw / £6 ar y drws
16+

Prynu tocynnau o flaen llaw

First Education Minister to understand the importance of village schools

At a press conference in Carmarthen today (Monday 22nd of August), before the start of the new school term, Cymdeithas yr Iaith revealed that the new Education Secretary Kirsty Williams has given new hope for Welsh village schools at a recent meeting.

Sharing details of the meeting, Toni Schiavone, Cymdeithas' education spokesman said:

Gweinidog Addysg cyntaf i ddeall pwysigrwydd ysgolion pentre

Mewn cynhadledd i'r wasg yng Nghaerfyrddin heddiw (dydd Llun 22ain o Awst), cyn cychwyn y tymor ysgol newydd, datgelodd Cymdeithas yr Iaith i'r Gweinidog Addysg newydd Kirsty William gynnig gobaith newydd i ysgolion pentrefol Cymraeg mewn cyfarfod diweddar.

Wrth adrodd am y cyfarfod, dywedodd llefarydd y Gymdeithas ar addysg Toni Schiavone:

"Dyfodol y Gymraeg yn Sir Gar" a Chyfarfod blynyddol Cymdeithas yr Iaith

14/07/2016 - 19:00

Queen's, Caerfyrddin

Cyfarfod agored i holl gefnogwyr Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gâr

Y noson hon fydd union hanner can mlwyddiant buddugoliaeth Gwynfor yn isetholiad Caerfyrddin yn 1966.
Pa ffordd well o gofnodi'r achlysur na thrwy ddod i drefnu'r ymgyrch i sicrhau fod y sir yn parhau'n Gymraeg ei hiaith?

Don't derpive Llangennech children of the Welsh language

Following a consultation, Carmarthenshire County Council will discuss changing the language category of Llangennech school, near Llanelli, in an Education and Scrutiny Committee meeting on May 23rd.

 

The consultation proposes that the school change from a dual stream to a Welsh school.

 

Peidiwch amddifadu plant Llangennech o'r Gymraeg

Yn dilyn ymgynghoriad bydd Cyngor Sir Gâr yn trafod newid categori iaith ysgol Llangennech ger Llanelli mewn pwyllgor craffu addysg ar y 23ain o Fai.
Mae'r ymgynghoriad yn cynnig bod newid yr ysgol o fod yn ddwy ffrwd i fod yn ysgol Gymraeg.

Dywedodd Sioned Elin, Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith

Cyfarwyddwr newydd yr Ardd Genedlaethol – gofyn am amserlen i weithio yn Gymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i benodiad Huw Francis, cyfarwyddwr newydd i Ardd Fotaneg Genedlaethol, nad yw eto yn rhugl yn y Gymraeg, gan ofyn erbyn pryd y bydd yn gweithio drwy'r Gymraeg. 

Dywedodd Manon Elin, cadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: