Caerfyrddin Penfro

Cyfarfod rhanbarth Sir Gâr

11/01/2018 - 19:00

Lleoliad i'w gadarnhau

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Penfro

11/12/2017 - 19:00

Yr Angel, Llandisilio

Mwy o fanylion - bethan@cymdeithas.cymru

A call for "fresh ideas"

Cymdeithas yr Iaith has welcomed Carmarthenshire County Council's launch of a consultation to create a new strategy to develop rural communities, but has called on people to contribute "fresh ideas".

In response to the announcement by Cllr. Cefin Campbell on the field of the Winter Fair at Llanelwedd, David Williams, deputy chair of Cymdeithas yr Iaith in Carmarthenshire said

Strategaeth wledig Sir Gâr - Galw am 'syniadau ffres'

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu datganiad Cyngor Sir Caerfyrddin heddiw y bydd ymgynghori ar greu strategaeth newydd i gynnal cymunedau gwledig, ond wedi galw ar bobl y sir i gyfrannu "syniadau o'r newydd".

Mewn ymateb i gyhoeddiad y Cyng. Cefin Campbell ar faes y Ffair Aeaf yn Llanelwedd, dywedodd David Williams, Is-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin:

Gig Nadolig - Y Ffug, Hyll, Los Blancos a DJs Cno Fe

29/12/2017 - 20:00

Tocynnau ar gael yma
Mwy - bethan@cymdeithas.cymru

Cyfarfod rhanbarth Sir Gâr

10/11/2017 - 18:30

Queen's Caerfyrddin

  • Diweddariad am gyfarfod gyda swyddogion cynllunio'r cyngor sir
  • Cynllunio fforwm nesaf Tynged yr Iaith Sir Gâr

I drefnu rhannu ceir neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch - bethan@cymdeithas.cymru

Ateb argyfwng ein cymunedau

Wrth siarad ar ddechrau fforwm cyhoeddus Cymdeithas yr Iaith "Tynged yr Iaith Sir Gâr" yng Nghaerfyrddin, fe wnaeth Ffred Ffransis dalu teyrnged i Gyngor Sir Gaerfyrddin am ymateb yn gadarnhaol i'r galwad am weithredu cadarn dros y Gymraeg yn dilyn canlyniadau trychinebus Cyfrifiad 2011. Ar ddechrau'r cyfarfod a roddodd cyfle i'r cyhoedd holi a rhoi syniadau i aelodau allweddol y Cyngor newydd a fydd yn arwain y sir at y Cyfrifiad nesaf yn 2021, fe ddywedodd Mr Ffransis:

Candelas, Breichiau Hir, Wigwam a DJs Cno Fe

30/09/2017 - 19:30

Y Parot, Caerfyrddin

                         

Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar ôl gyda ni i'w gwerthu ar y drws - dewch yn gynnar i fod yn siŵr o docyn

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Caerfyrddin

08/09/2017 - 18:30

Queen's, Caerfyrddin

Byddwn ni'n penderfynu ar fanylion terfynnol Tynged yr Iaith Sir Gâr 2021? (sydd ar y 30ain o Fedi) ac yn dewis swyddogion ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mwy o wybodaeth, neu i drefnu rhannu ceir, cysylltwch gyda Bethan - bethan@cymdeithas.cymru

 

Tynged yr Iaith Sir Gâr 2021?

30/09/2017 - 10:00

Llyfrgell Caerfyrddin