Caerfyrddin Penfro

Cyfarfod Cell Penfro

23/09/2019 - 19:00
Dewch yn llu i gyfarfod Cell Penfro yn Nhafarn y Pembroke Yeoman, Hwlffordd am 7:00yh ar y 23ain o Fedi!
 

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Caerfyrddin - Penfro

04/09/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod blynyddol Rhanbarth Caerfyrddin - Penfro yng Ngwesty'r Queens, Caerfyrddin ar y 4ydd o Fedi am 7:00yh.
Mae hwn yn gyfarfod pwysig i'n haelodau gael lleisio eu barn.
Dewch yn llu i ni gael trafod dyfodol y Rhanbarth ac i benodi swyddogion.
cymdeithas 12_15.png

Cyfarfod Cell Cwm Aman

05/09/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod Cell Cwm Aman yng Nghlwb yr Aman, Glanaman ar y 5ed o Fedi am 7:00yh.
Mae hwn yn gyfarfod cyntaf y gell ar ôl i ni lansio'n swyddogol yng Ngig yr Welsh Whisperer.
Dewch yn llu i ni gael trafod yr holl bethau o'm blaenau yn y Cwm! 
cell ceredigion_7.jpg

Croesawu cynllun i adfywio cymunedau gwledig Sir Gâr

Mae Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gâr wedi croesawu'n fawr adroddiad a osodir gerbron Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin heddiw ar adfywio cymunedau gwledig y sir.

Mewn ymateb, dywed Sioned Elin, Cadeirydd y Gymdeithas yn Sir Gaerfyrddin:
"O dderbyn a gweithredu ar argymhellion yr adroddiad ar adfywio cymunedau gwledig y sir, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn gosod esiampl i Gymru gyfan ac yn cywilyddio Llywodraeth Cymru a'i sbarduno i weithgarwch.

Cyfarfod Rhanbarth Sir Gâr - Penfro

15/07/2019 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion i ni gael trafod sut y medrwn ni hybu'r Iaith yn Sir Gâr a Sir Benfro!Cyfarfod yn cael ei gynnal yng Ngwesty'r Cwins, Caerfyrddin am 7 y hwyr ar y 15eg o Orffennaf!

Cyfarfod Rhanbarth Sir Gâr - Penfro

15/07/2019 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion i ni gael trafod sut y medrwn ni hybu'r Iaith yn Sir Gâr a Sir Benfro!Cyfarfod yn cael ei gynnal yng Ngwesty'r Cwins, Caerfyrddin am 7 y hwyr ar y 15eg o Orffennaf!

Cyfarfod Cell Rhydaman

27/06/2019 - 19:00

Cyfarfod Cell Cwmaman yn Nghlwb yr Aman, Glanaman am 7 o'r gloch - Dewch yn llu i ni gael trafod materion sy'n gwynebu'r ardal!

cymdeithas 12_10.png

Lansio’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol

24/06/2019 - 11:00
Lansio’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol
11yb, dydd Llun, 24 Mehefin

Dosbarthu Taflenni Datganoli Darlledu - Caerfyrddin

14/06/2019 - 10:30

Dosbarthu Taflenni Datganoli Darlledu  - Caerfyrddin

10.30yb tan 11.30yb, dydd Gwener, 14eg Mehefin

Cwrdd yn Sgwar Nott, Caerfyrddin

Cysylltwch â Heledd ar heledd@cymdeithas.cymru neu 01970 624501

Llongyfarch Cyngor Sir Gâr am roi ysgolion ar lwybr i fod yn ysgolion Cymraeg

Wrth ymateb i gyhoeddiad Cyngor Sir Gâr eu bod yn dechrau cyfnod o ymgynghori i newid darpariaeth Cyfnod Sylfaen ysgolion Y Ddwylan, Griffith Jones, Llangynnwr a Llys Hywel i fod yn Gymraeg a newid  Ysgol Rhys Pritchard o fod yn ddwy ffrwd i fod yn ysgol Gymraeg dywedodd Sioned Elin ar ran Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin:

"Rydyn ni'n llongyfarch y cyngor am ddechrau ymgynghoriad er mwyn gosod pump o ysgolion y sir ar lwybr tuag at addysg Gymraeg, a hyderwn y bydd cefnogaeth eang i hynny."