Dyfodol Digidol

Sianel Gymraeg newydd ar yr awyr - Sianel62

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio sianel deledu Cymraeg newydd - "Sianel 62" - penwythnos hon (8yh, Dydd Sul, 19eg Chwefror) fel rhan o'u dathliadau hanner canmlwyddiant.

Sianel 62 fydd y sianel Gymraeg newydd gyntaf ers 30 mlynedd pan fydd yn mynd ar yr awyr ar sianel62.com ddydd Sul yma. Bwriad y Gymdeithas yw dangos rhaglenni heriol, gwleidyddol, doniol, dychanol, dwys ac ysgafn bob nos Sul rhwng 8-10yh.

Datganoli Darlledu - Anfon llythyr at y Prif Weinidog

Anfonwch yr e-bost isod at Brif Weinidog Cymru a Llywodraeth Prydain er mwyn pwyso arnyn nhw i gefnogi datganoli grymoedd darlledu i Gymru.

Bydd copi o'ch ebost yn mynd at swyddfa Cymdeithas yr Iaith hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd.

Achos Llys Heledd Gwyndaf: Yr Ymgyrch dros Ddatganoli Darlledu i Gymru

10/10/2018 - 09:30

Achos Llys Heledd Gwyndaf: Yr Ymgyrch dros Ddatganoli Darlledu i Gymru

Mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Heledd Gwyndaf yn mynd gerbron y llys am wrthod talu ei ffi drwydded deledu fel rhan o'r ymgyrch i ddatganoli grymoedd darlledu i Gymru.

Achos Llys William Griffiths: Yr Ymgyrch dros Ddatganoli Darlledu i Gymru

05/10/2018 - 09:30
 
Achos Llys William Griffiths: Yr Ymgyrch dros Ddatganoli Darlledu i Gymru

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Wrecsam

27/10/2018 - 19:30

 

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Wrecsam 

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Llangadfan

19/10/2018 - 19:30

7:30pm, dydd Gwener, 19eg Hydref 
Cann Offis, Llangadfan
Gwilym Bowen Rhys ac eraill
Am fwy o wybodaeth: dyfed@cymdeithas.cymru

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caerdydd

26/10/2018 - 19:30

 

 

7:30pm, dydd Gwener, 26ain Hydref 

Tafarn Yr Andrew Buchan, Y Rhath

Breichiau Hir, Y Sybs, ac eraill

 

Am fwy o wybodaeth: de@cymdeithas.cymru

 

 

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caernarfon

06/10/2018 - 19:30

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caernarfon  

7:30pm, dydd Sadwrn, 6ed Hydref
Neuadd y Farchnad, Caernarfon
Pasta Hull, Hywel Pitts, Dafydd Hedd ac eraill

Am ragor o wybodaeth: 01286 662908 / gogledd@cymdeithas.cymru