Dyfodol Digidol

Datganoli Darlledu

Rydym yn galw ar y pleidiau i gynnwys ymrwymiad i ddatganoli pwerau dros ddarlledu, yn eu cyfarnwydd, i Gymru, er mwyn inni allu ehangu cyfryngau cyfrwng Gymraeg a datblygu democratiaeth Cymreig. Bydd Etholiadau'r Senedd flwyddyn nesaf yn gyfle i roi datganoli darlledu ar yr agenda wleidyddol. Ac nawr yw'n cyfle i ddylanwadu ar y plediau a mynnu eu bod yn cynnwys ymrwymiad i ddatganoli darlledu yn eu maniffestos - ebostiwch eich Aelodau o'r Senedd drwy fewnbynnu eich manylion yn y blwch isod.

Sianel Gymraeg newydd ar yr awyr - Sianel62

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio sianel deledu Cymraeg newydd - "Sianel 62" - penwythnos hon (8yh, Dydd Sul, 19eg Chwefror) fel rhan o'u dathliadau hanner canmlwyddiant.

Sianel 62 fydd y sianel Gymraeg newydd gyntaf ers 30 mlynedd pan fydd yn mynd ar yr awyr ar sianel62.com ddydd Sul yma. Bwriad y Gymdeithas yw dangos rhaglenni heriol, gwleidyddol, doniol, dychanol, dwys ac ysgafn bob nos Sul rhwng 8-10yh.

Cyfarfod o'r Grwp Dyfodol Digidol

08/07/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Dyfodol Digidol dros Zoom am 7pm, nos Fercher, 8 Gorffennaf.

Dyma'r grŵp sy'n trafod yr ymgyrch datganoli darlledu, ymysg pethau eraill. Os oes efo chi diddordeb yn y maes hwn, mae croeso mawr i chi ymuno a'r grŵp.

Rhowch wybod ac fe anfonwn y linc i'r cyfarfod atoch: post@cymdeithas.cymru

 

 

Deiseb i hawlio'r pwerau dros ddarlledu i Gymru – arwyddwch a chefnogwch!

Mae datganoli darlledu yn un o brif ymgyrchoedd Grŵp Dyfodol Digidol y Gymdeithas, ac mae'r sefyllfa bresennol wedi amlygu – yn fwy nag erioed  bwysigrwydd yr ymgyrch hwn.

Mae'n hanfodol fod gennym y grym yma yng Nghymru i benderfynu dros ddyfodol ein sianel Gymraeg a'n gorsafoedd radio lleol. Credwn y dylid datganoli cyfrifoldeb dros ddarlledu yn ei gyfanrwydd i Senedd Cymru, gan gynnwys y grym o reoleiddio’r holl sbectrwm darlledu.

Grŵp Dyfodol Digidol

13/05/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Dyfodol Digidol dros Skype ar nos Fercher, 13 Mai 2020.

Bydd y trafodaethau'n canolbwyntio ar yr Ymgyrch Datganoli Darlledu. Os oes gennych ddiddordeb yn y maes hwn, mae croeso mawr i chi ymuno â'r Grŵp – rhowch wybod: post@cymdeithas.cymru

Is-grwp Technoleg (Dyfodol Digidol)

24/06/2020 - 19:00
Mae'r Grŵp Dyfodol Digidol wedi rhannu'n ddau.
 
Bydd un grŵp yn canolbwyntio ar yr ymgyrch datganoli darlledu a'r llall yn canolbwyntio ar dechnoleg ac yn trafod pethau megis yr Android Cymraeg, TripAdvisor a'r Fenter Iaith Digidol. A'r is-grŵp hwn fydd yn cyfarfod dros Skype am 7pm, nos Fercher, 24 Mehefin.
 

Dim ffi drwydded? ‘Byddai datganoli darlledu yn cryfhau darlledu cyhoeddus’

Yn dilyn adroddiadau bod Llywodraeth Prydain yn bygwth y ffi drwydded deledu, mae ymgyrchwyr wedi dweud bod datganoli pwerau dros ddarlledu i Gymru yn hanfodol er mwyn amddiffyn ac ehangu darlledu cyhoeddus.

Yn ôl adroddiadau yn y Sunday Times, mae Llywodraeth Prydain yn bwriadu troi’r BBC i mewn i wasanaeth tanysgrifio. Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf o’r arian i S4C yn dod o’r ffi drwydded.

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Caerdydd

22/02/2020 - 11:00

Cynhelir stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros bwerau darlledu i Gymru am:

11yb, dydd Sadwrn, 22ain Chwefror

Tu allan i'r Co-op ar Stryd Pontcanna. Caerdydd, CF11 9HS

https://www.google.com/maps/dir//51.4886862,-3.2002622/@51.4885075,-3.2013807,18z/data=!4m2!4m1!3e1?hl=en

Am fwy o wybodaeth: de@cymdeithas.cymru / 02920 486469

Pennaeth y BBC dan y lach am ‘wawdio’ datganoli pwerau darlledu

Mae pennaeth y BBC yng Nghymru wedi cael ei feirniadu am awgrymu nad yw system darlledu Gwlad y Basg - lle mae’r llywodraeth ddatganoledig gyda pwerau dros y maes - gystal ag un Cymru, gerbron pwyllgor y Senedd heddiw.