Dyfodol Digidol

Consensws trawsbleidiol o blaid datganoli darlledu yn ‘drobwynt hanesyddol’

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu argymhellion adroddiad newydd gan Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu’r Senedd sy’n galw am ddatganoli nifer o rymoedd darlledu i Gymru.

Sianel Gymraeg newydd ar yr awyr - Sianel62

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio sianel deledu Cymraeg newydd - "Sianel 62" - penwythnos hon (8yh, Dydd Sul, 19eg Chwefror) fel rhan o'u dathliadau hanner canmlwyddiant.

Sianel 62 fydd y sianel Gymraeg newydd gyntaf ers 30 mlynedd pan fydd yn mynd ar yr awyr ar sianel62.com ddydd Sul yma. Bwriad y Gymdeithas yw dangos rhaglenni heriol, gwleidyddol, doniol, dychanol, dwys ac ysgafn bob nos Sul rhwng 8-10yh.

Croesawu sefydlu Corff Cynghori ar Ddarlledu a Chyfathrebu i Gymru fel “cam hanesyddol” tuag at ddatganoli darlledu

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sefydlu Corff Cynghori ar Ddarlledu a Chyfathrebu i Gymru, gan ei ddisgrifio fel “cam hanesyddol” tuag at ddatganoli grymoedd darlledu i Senedd Cymru.

Dywedodd Mirain Owen, Is-gadeirydd Grŵp Digidol Cymdeithas yr Iaith:

Pennaeth BBC Cymru yn lobio’r Prif Weinidog dros ddatganoli darlledu - dogfen newydd

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi cwrdd â Chyfarwyddwr y BBC yng Nghymru, Rhuanedd Richards, i glywed ei barn am argymhellion panel o arbenigwyr ar ddatganoli pwerau darlledu i Gymru, yn ôl dogfen sydd wedi ei rhyddhau trwy gais rhyddid gwybodaeth. 

Llythyr agored i gefnogi'r argymhelliad i greu Awdurdod Darlledu Cysgodol

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennwn i gefnogi’r argymhelliad i sefydlu Awdurdod Cyfathrebu a Darlledu Cysgodol i Gymru, a wnaed yn Adroddiad Doel Jones, ‘Dyfodol Newydd i Ddarlledu a Chyfathrebu yng Nghymru’, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2023.

Arbenigwyr yn annog Gweinidogion i sefydlu Awdurdod Cyfathrebu i Gymru

Mae dwsinau o unigolion blaenllaw y byd cyfathrebu a darlledu wedi annog Llywodraeth Cymru i weithredu argymhelliad panel arbenigol i sefydlu Awdurdod Darlledu cysgodol mewn llythyr agored a gyhoeddwyd heddiw (dydd Llun, 27 Tachwedd).

Cymdeithas yr Iaith yn ymuno â’r galw i wella cyllido cylchronau a chyfnodolion Cymreig

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi arwyddo llythyr agored gan yr awdur a’r darlledwr Mike Parker sy’n galw ar Lywodraeth Cymru, Cymru Greadigol a Chyngor Llyfrau Cymru i ailstrwythuro a wella cyllid craidd cylchgronau, cyfnodolion a gwefannau yng Nghymru, gan ddweud eu bod yn “allweddol” ar

Cyfarfod o'r Grŵp Dyfodol Digidol

15/04/2024 - 13:00

13:00, dydd Llun, 15 Ebrill

Cyfarfod dros Zoom

Y Grŵp Dyfodol Digidol sy'n trafod materion yn ymwneud â darlledu a chynnwys Cymraeg ar-lein.

Os ydych yn aelod ac efo diddordeb yn y maes, beth am ymuno â'r grŵp? Os nad ydych yn siwr, dewch i'r cyfarfod i gael blas ar y trafodaethau. Yn y cyfarfod hwn, byddwn yn trafod Adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddarlledu a Menter Ddigidol Gymraeg ymysg pethau eraill.

Cyfarfod grŵp Dyfodol Digidol

31/08/2023 - 10:30

Cyfarfod ar-lein

Ymunwch â chyfarfod rhithiol i drafod ymgyrchoedd y Gymdeithas i ddatganoli grymoedd dros ddatganoli i Gymru.

Cysylltwch â ni am ddolen i ymuno

 

 

Cymdeithas yr Iaith yn croesawu adroddiad “pwysig a phellgyrhaeddol” ar ddarlledu

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu adroddiad a ryddhawyd heddiw gan banel annibynnol ar ddarlledu sy’n argymell sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu Cysgodol i Gymru. Sefydlwyd y panel gan Lywodraeth Cymru i ystyried dyfodol darlledu.

Meddai Mirain Owen, o Grŵp Digidol Cymdeithas yr Iaith: