Dyfodol Digidol

Further cuts to S4C? Campaigners demand devolution of broadcasting

Language campaigners have demanded responsibility for broadcasting is devolved to Wales in the wake of comments by a minister in a Westminster committee today (Wednesday 18th January) that signal an intention to cut over £700,000 from S4C's grant this year.

Toriadau pellach i S4C? Ymgyrchwyr yn mynnu datganoli darlledu

Mae swyddogion y Gymdeithas yn mynnu bod angen datganoli'r cyfrifoldeb dros ddarlledu yn sgil sylwadau gan weinidog mewn pwyllgor yn San Steffan heddiw (Mercher 18fed Ionawr) bod bwriad torri dros £700,000 o grant S4C eleni.

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu

15/03/2017 - 19:00

Y Llwyfan, Caerfyrddin

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Sir Gaerfyrddin

Mae Llywodraeth Prydain yn cynnal adolygiad o S4C yn 2017. Dewch i leisio barn am yr ymgyrch i ddatganoli darlledu a beth fydd rôl S4C fel darlledwr datganoledig.

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Caernarfon

02/02/2017 - 19:00

7pm, nos Iau, 2il Chwefror 2017

Y Galeri, Caernarfon

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Lansiad Bangor

21/01/2017 - 14:00

2yp, dydd Sadwrn, 21ain Ionawr 2017   

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Aberystwyth

07/01/2017 - 14:00

2 o'r gloch, dydd Sadwrn, 7fed Ionawr, 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, SY23 1JH

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Aberystwyth

Cyllideb S4C i gael ei 'diogelu' gan y Llywodraeth – David Davies AS

Mae Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig wedi datgan ei fod yn 'hyderus' y bydd Gweinidogion Llywodraeth Prydain yn cadw at eu gair i 'ddiogelu' eu grant ar gyfer S4C, yn ôl mudiad iaith.   
 

S4C: Disgwyl clywed am gynnydd yn ei grant

Yn dilyn sylwadau gan Weinidog yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw, mae ymgyrchwyr iaith wedi dweud eu bod nhw dal i ddisgwyl clywed manylion am gan faint y bydd grant y Llywodraeth i S4C yn cynyddu’r flwyddyn nesaf.

S4C - Cynyddwch y gyllideb a datganolwch ddarlledu

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon ebost at Ysgifennydd Diwylliant Llywodraeth Prydain Karen Bradley AS, Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns AS, Gweinidog y Gymraeg Alun Davies AC ynghyd â'ch Aelod Seneddol lleol er mwyn sicrhau cynnydd yng nghyllideb S4C a datganoli darlledu i Gymru. 

Cyfarfod Grŵp Dyfodol Digidol

05/06/2017 - 18:00

Cyfarfod Grŵp Dyfodol Digidol

Nos Lun, 5ed Mehefin, 6 o'r gloch tan 7

Yn swyddfa'r Gymdeithas yn Aberystwyth neu dros gyswllt we - cysylltwch â Robin ar post@cymdeithas.cymru o flaen llaw os hoffech gymryd rhan

Croeso i aelodau a chefnogwyr gyfrannu i'r drafodaeth, cyfle i ddysgu mwy a helpu gyda'n hymgyrch ynglŷn â'r cyfryngau a'r Gymraeg.

Byddem yn trafod:

  • Ymgyrch datganoli darlledu
  • Cyllid S4C
  • Google, Apple, TripAdvisor a chwmnïau eraill