Dyfodol Digidol

Yr Achos dros Ddatganoli Darlledu i Gymru

Papur Trafod - Yr Achos dros Ddatganoli Darlledu i Gymru (2019)

[agor fel PDF - fersiwn gyfredol 2019]

 

Papur Trafod Blaenorol - hen fersiwn 2017

[Agor yr hen ddogfen fel PDF]

'£60 miliwn o hwb i ddarlledu Cymru' drwy'i ddatganoli – ymchwil

Bydd modd gwario dros £60 miliwn yn fwy ar ddarlledu cyhoeddus a sefydlu tair sianel deledu a thair gorsaf radio Cymraeg, os caiff y pwerau eu datganoli i Senedd Cymru, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd ar faes yr Eisteddfod heddiw.    

Adolygiad S4C: Gwleidyddion yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru 'er lles democratiaeth'

Mae grŵp o wleidyddion o'r Blaid Lafur a Phlaid Cymru wedi galw ar i Lywodraeth Prydain ystyried datganoli darlledu fel rhan o adolygiad S4C mewn llythyr agored cyn cyhoeddiad am y sianel heddiw.   

Yr wythnos diwethaf, daeth pwyllgor diwylliant y Cynulliad i'r casgliad y "dylai’r cwestiwn [am ddatganoli darlledu] fod yn rhan o adolygiad [San Steffan o S4C]."    

Datganoli darlledu - Boicotio’r Ffi Drwydded

10/08/2017 - 14:00

Datganoli darlledu - Boicotio’r Ffi Drwydded

2yp, dydd Iau 10fed Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Angharad Tomos, Heledd Gwyndaf ac eraill

Radio Cymru 2: croesawu 'datblygiad addawol iawn'

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r newyddion y caiff ail wasanaeth radio Gymraeg ei sefydlu'n barhaol.   

Achub Y Cymro – galw am gynnydd yn ei grant

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i Lywodraeth Cymru ystyried cynyddu'r grant ar gyfer papur wythnosol Y Cymro er mwyn sicrhau ei barhad.

Achub Y Cymro

Annwyl Weinidog y Gymraeg a Phrif Weithredwr y Cyngor Llyfrau   

Cymru o blaid datganoli darlledu, medd arolwg barn

Hanner cant yn gwrthod talu am drwyddedau teledu er mwyn datganoli darlledu

Mae hanner cant o bobl bellach yn gwrthod talu am eu trwyddedau teledu, fel rhan o ymgyrch i ddatganoli grym dros ddarlledu i Gymru, yn ôl cyhoeddiad gan grŵp ymgyrchu heddiw (dydd Iau, 16eg Mai).