Dyfodol Digidol

Achub Y Cymro

Annwyl Weinidog y Gymraeg a Phrif Weithredwr y Cyngor Llyfrau   

Cymru o blaid datganoli darlledu, medd arolwg barn

Hanner cant yn gwrthod talu am drwyddedau teledu er mwyn datganoli darlledu

Mae hanner cant o bobl bellach yn gwrthod talu am eu trwyddedau teledu, fel rhan o ymgyrch i ddatganoli grym dros ddarlledu i Gymru, yn ôl cyhoeddiad gan grŵp ymgyrchu heddiw (dydd Iau, 16eg Mai).  

Made in North Wales TV – 3% Cymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi cwyno'n ffurfiol i Ofcom am y diffyg Cymraeg a ddarlledir ar y sianel deledu newydd 'Made in North Wales TV'.   

Made in North Wales TV – 3% Cymraeg

Annwyl Brif Weithredwr Ofcom,

Ymchwiliad S4C - Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Ymchwiliad S4C

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sydd wedi bod yn ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru ers dros hanner canrif.

Protest in London for broadcasting devolution