Dyfodol Digidol

Ariannu S4C: angen sicrwydd tymor hir a datganoli

 

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r newyddion na fydd toriad pellach i'r arian sy'n mynd i S4C o'r ffi drwydded.  

Croeso i gyllideb S4C, ond angen sicrwydd tymor hir

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu'r newyddion bod Ysgrifennydd Diwylliant Llywodraeth San Steffan, John Whittingdale yn cadw at addewid maniffesto'r Ceidwadwyr i beidio â thorri cyllideb S4C.

Dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Tro-pedol ynghylch toriadau S4C? Sylwadau Cameron

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod rhaid dad-wneud y toriadau i gyllideb S4C wedi sylwadau Prif Weinidog Prydain yn y Senedd yn addo cadw at addewid maniffesto'r blaid i 'ddiogelu' ariannu'r darlledwr. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan Simon Hart AS, dywedodd David Cameron: "Mae S4C yn ... boblogaidd iawn ac mae pobl yng Nghymru yn ei hoffi'n fawr ac rwy' eisiau sicrhau ein bod ni'n cyflawni geiriad ac ysbryd ein haddewid maniffesto er mwyn sicrhau ei bod yn parhau i fod yn sianel gref iawn." 

Toriad i S4C yn torri addewid maniffesto'r Ceidwadwyr

 

Enwogion yn galw ar y Ceidwadwyr i gadw at addewid cyllid S4C

Mae'r bardd Benjamin Zephaniah a'r dyfarnwr rygbi rhyngwladol Nigel Owens ymysg nifer o enwogion sydd wedi anfon llythyr agored at David Cameron yn galw ar y Ceidwadwyr i gadw at eu haddewid i 'ddiogelu' cyllideb S4C.

S4C - Llythyr Agored i Brif Weinidog Prydain

Annwyl Y Gwir Anrhydeddus David Cameron AS,

Mae'r iaith Gymraeg yn drysor diwylliannol i bobl Cymru, ynghyd â siaradwyr a chefnogwyr y Gymraeg ar draws gwledydd Prydain a thu hwnt. Fel y gwyddoch, S4C yw'r unig sianel deledu Gymraeg yn y byd, ac mae'n gwneud cyfraniad amhrisiadwy i ffyniant y Gymraeg, iaith fyw hynaf Prydain.

Darlledwr Amlblatfform Cymraeg Newydd

[Cliciwch yma i agor y ddogfen fel PDF]

Darlledwr Amlblatfform Cymraeg Newydd

Papur Trafod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Hydref 2015

Cyflwyniad

Darlledu Cymraeg, Y Papur Gwyrdd a Siarter y BBC

BBC Yfory

BBC Yfory

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg