Dyfodol Digidol

Cyllideb S4C i gael ei 'diogelu' gan y Llywodraeth – David Davies AS

Mae Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig wedi datgan ei fod yn 'hyderus' y bydd Gweinidogion Llywodraeth Prydain yn cadw at eu gair i 'ddiogelu' eu grant ar gyfer S4C, yn ôl mudiad iaith.   
 

S4C: Disgwyl clywed am gynnydd yn ei grant

Yn dilyn sylwadau gan Weinidog yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw, mae ymgyrchwyr iaith wedi dweud eu bod nhw dal i ddisgwyl clywed manylion am gan faint y bydd grant y Llywodraeth i S4C yn cynyddu’r flwyddyn nesaf.

Cyfarfod Grŵp Dyfodol Digidol

05/06/2017 - 18:00

Cyfarfod Grŵp Dyfodol Digidol

Nos Lun, 5ed Mehefin, 6 o'r gloch tan 7

Yn swyddfa'r Gymdeithas yn Aberystwyth neu dros gyswllt we - cysylltwch â Robin ar post@cymdeithas.cymru o flaen llaw os hoffech gymryd rhan

Croeso i aelodau a chefnogwyr gyfrannu i'r drafodaeth, cyfle i ddysgu mwy a helpu gyda'n hymgyrch ynglŷn â'r cyfryngau a'r Gymraeg.

Byddem yn trafod:

  • Ymgyrch datganoli darlledu
  • Cyllid S4C
  • Google, Apple, TripAdvisor a chwmnïau eraill

S4C - Disgwyl cyhoeddi cynnydd yn y gyllideb

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi dweud ei bod yn disgwyl i Lywodraeth Prydain gyhoeddi cynnydd yng nghyllideb S4C dros yr wythnosau nesaf o ganlyniad i ddatganiad Hydref y Canghellor ddydd Mercher yma.

99% o gyllid ffilmiau'r Llywodraeth yn mynd i brosiectau Saesneg

Angen clustnodi hanner yr arian ar gyfer prosiectau Cymraeg eu hiaith medd Cymdeithas 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei beirniadu'n hallt gan fudiad iaith am fuddsoddi ddim ond £40,000 yn ffilmiau Cymraeg ers 2011 tra'n gwario £7 miliwn ar ffilmiau Saesneg.  

Rhewi Cyllid S4C? Datganoli yw'r ateb

Ehangu Awdurdod S4C i wasanaeth ar-lein a mwy o sianeli teledu?

Dylai Awdurdod S4C fod yn gyfrifol am ragor o sianeli teledu, gorsafoedd radio a phlatfformau ar

Llythyr Agored: Yr Undeb Ewropeaidd / Lyther ygor: UE / Litir fhosgailte: Aonadh Eòrpach

Fersiynau Cymraeg, Cernyweg, Gwyddeleg a Saesneg isod.
 

Llythyr agored gan gymunedau ieithoedd lleiafrifoledig sydd o dan awdurdodaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Mae ein cymunedau ieithyddol ar eu hennill oherwydd aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd

Adroddiad Darlledu: Datganoli yw'r ateb

Yn ôl ymgyrchwyr iaith, mae angen datganoli darlledu er mwyn sicrhau ffyniant y Gymraeg yn y cyfryngau wedi i adroddiad gael ei gyhoeddi gan bwyllgor yn San Steffan heddiw (Dydd Iau 16eg Mehefin).

Dywedodd Curon Wyn Davies, cadeirydd grŵp digidol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: