Dyfodol Digidol

Gwrth-dystio yn Llundain dros ddatganoli darlledu

Cwyn - Any Questions

Annwyl Tony Hall,
 
Ysgrifennaf atoch er mwyn cwyno am y rhaglen Radio 4 'Any Questions' a ddarlledwyd ar 3ydd Chwefror 2017 o Dywyn.
 
Caniatawyd i aelod o'r gynulleidfa ofyn y cwestiwn canlynol yn ystod y rhaglen: "which would the panel choose as a priority for funding in Wales – the Welsh language or care budget?"
 

Emyr Llywelyn i wrthod talu'r drwydded deledu er mwyn datganoli darlledu

Mae'r ymgyrchydd iaith blaenllaw Emyr Llywelyn wedi dweud ei fod yn ymuno â

Polisi Iaith S4C

Lansio papur polisi am ddatganoli darlledu yn dilyn bygythiad i S4C

Mae mudiad iaith yn dadlau bod Gweinidogion yn Llundain ‘yn mynd i ddinistrio darlledu Cymraeg a Chymreig’ a bod datganoli darlledu i Gymru yn ‘flaenoriaeth frys’ wrth iddynt lansio papur polisi manwl am adolygiad o S4C.

Angen datganoli darlledu er mwyn sicrhau ail orsaf radio Cymraeg, medd ymgyrchydd

Bydd sefydlu ail orsaf radio Cymraeg cenedlaethol yn fwy tebygol wedi i ddarlledu cael ei ddatganoli, yn ôl mudiad iaith a fydd yn cyhoeddi papur polisi yn gwneud yr achos dros ddatganoli darlledu ym Mangor ddydd Sadwrn.

Yn y papur sy’n cyflwyno dadleuon dros ddatganoli darlledu, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn amlinellu’r achos dros ehangu darlledu Cymraeg gan sefydlu rhagor o orsafoedd radio Cymraeg a sianeli teledu, ynghyd â gwasanaeth newyddion Cymraeg newydd sy’n aml-lwyfan. 

Further cuts to S4C? Campaigners demand devolution of broadcasting

Language campaigners have demanded responsibility for broadcasting is devolved to Wales in the wake of comments by a minister in a Westminster committee today (Wednesday 18th January) that signal an intention to cut over £700,000 from S4C's grant this year.

Toriadau pellach i S4C? Ymgyrchwyr yn mynnu datganoli darlledu

Mae swyddogion y Gymdeithas yn mynnu bod angen datganoli'r cyfrifoldeb dros ddarlledu yn sgil sylwadau gan weinidog mewn pwyllgor yn San Steffan heddiw (Mercher 18fed Ionawr) bod bwriad torri dros £700,000 o grant S4C eleni.

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu

15/03/2017 - 19:00

Y Llwyfan, Caerfyrddin

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Sir Gaerfyrddin

Mae Llywodraeth Prydain yn cynnal adolygiad o S4C yn 2017. Dewch i leisio barn am yr ymgyrch i ddatganoli darlledu a beth fydd rôl S4C fel darlledwr datganoledig.