Dyfodol Digidol

Ymgais y BBC i draflyncu S4C - datgelu cytundebau cyfrinachedd

Mae mudiad iaith wedi cyhuddo'r BBC o symud ymlaen gyda'i ymdrechion i draflyncu S4C yn dilyn dogfennau a ddatgelwyd drwy gais rhyddid gwybodaeth.

Mae'r dogfennau yn dangos y bydd y BBC yn rheoli technoleg S4C yn ei swyddfeydd yng Nghaerfyrddin a Chaernarfon yn ogystal â throsglwyddo signal y sianel o'i swyddfa yng Nghaerdydd.

Y Cymro - Cymdeithas yr Iaith yn galw am fwy o gymorth

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar i Lywodraeth Cymru gynnig rhagor o gymorth i bapur y Cymro wrth longyfarch gwirfoddolwyr ar eu cynlluniau i'w ail-sefydlu flwyddyn nesaf. 

Dywedodd Aled Powell, cadeirydd grŵp digidol Cymdeithas yr Iaith 

S4C: Cytundeb gyda'r BBC yn 'berygl mawr' i'w annibyniaeth

Mae mudiad iaith wedi rhybuddio bod cytundeb newydd rhwng S4C a'r BBC heddiw yn gam arall yn y broses o'r BBC yn traflyncu'r sianel.  

Dros 1,000 yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru

Mae dros 1,000 o bobl yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru, mewn deiseb a gyflwynwyd heddiw i Gadeirydd adolygiad annibynnol S4C. Yn ystod haf a hydref 2017, casglodd ymgyrchwyr dros 1,000 o lofnodion ar ddeiseb gyda'r geiriad canlynol: "Rydym yn galw ar Lywodraeth San Steffan i ddatganoli darlledu i Senedd Cymru." 


Dim Twitter Cymraeg? Pryder mudiad iaith

Mae pryder na fydd modd defnyddio rhyngwyneb Twitter yn Gymraeg wedi i'r cwmni atal gwirfoddolwyr rhag ei gyfieithu drwy eu gwefan.  

Twitter - rhyngwyneb Cymraeg

7fed Tachwedd 2017

Dim rhagor o arian i S4C?

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i sylwadau gan Brif Weithredwr newydd S4C nad yw'n credu y bydd adolygiad annibynnol o'r sianel yn dod â mwy o incwm i'r darlledwr.

Wrth ymateb i'r sylwadau, meddai Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:

Galw am ddiswyddo golygydd Newsnight wedi ei ymateb i gwynion

Datganoli darlledu yw'r unig ateb parhaol, medd Cymdeithas