Powys

Cadeirydd: Nia Llywelyn
Swyddog Maes: Robin Farrar
Rhif Ffôn: 01970 624501

Mae gan Gymdeithas yr Iaith gangen weithgar ym Maldwyn - croeso i chi ymuno yn y gwaith wrth i ni:

  • Trefnu gigs a digwyddiadau eraill
  • Pwyso ar Gyngor Sir Powys i weithredu er lles y Gymraeg
  • Ymgyrchu y dylai tai cael caniatâu yn ôl yr angen lleol yma

A llawer mwy!

nia.llywelyn@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Powys

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Llangadfan

19/10/2018 - 19:30
7:30pm, dydd Gwener, 19eg Hydref  Cann Offis, Llangadfan Gwilym Bowen Rhys ac eraill Am fwy o wybodaeth: dyfed@cymdeithas.cymru