Powys

Cadeirydd: i'w benodi

Mae gan Gymdeithas yr Iaith gangen weithgar ym Maldwyn – croeso i chi ymuno yn y gwaith wrth i ni:

  • ymgyrchu i ddiogelu addysg cyfrwng-Gymraeg y rhanbarth
  • pwyso ar Gyngor Sir Powys i weithredu er lles y Gymraeg
  • trefnu gigs a digwyddiadau eraill.

A llawer mwy!

Digwyddiadau Powys

Trefnu Rali Genedlaethol Nid yw Cymru ar Werth Machynlleth

13/06/2024 - 19:00
7yh, nos Iau, 13 Mehefin Y Wynnstay, Machynlleth Bydd rali Nid yw Cymru ar Werth Machynlleth yn cael ei chynnal ar 14 Medi, ac yn gyfle i ymateb i gyhoeddi Papur Gwyn y Llywodraeth ar dai a...