Powys

Cadeirydd: I'w benodi
Swyddog Maes: Elfed Wyn Jones
Rhif Ffôn: 01970 624501

Mae gan Gymdeithas yr Iaith gangen weithgar ym Maldwyn – croeso i chi ymuno yn y gwaith wrth i ni:

  • Trefnu gigs a digwyddiadau eraill
  • Pwyso ar Gyngor Sir Powys i weithredu er lles y Gymraeg
  • Ymgyrchu y dylai tai cael caniatâd yn ôl yr angen lleol yma

A llawer mwy!

 

Digwyddiadau Powys

Penwythnos y Dysgwyr Maldwyn

25/10/2019 - 17:00
Os ydych yn ddysgwr neu yn adnabod rhywun sydd eisiau ymarfer eu Cymraeg, dewch i benwythnos preswyl yn Nghanolfan Nanthirwen, Maldwyn.  Bydd y penwythnos yn llawn ddigwyddiadau a chyfle i...