Powys

Cadeirydd: i'w benodi

Mae gan Gymdeithas yr Iaith gangen weithgar ym Maldwyn – croeso i chi ymuno yn y gwaith wrth i ni:

  • ymgyrchu i ddiogelu addysg cyfrwng-Gymraeg y rhanbarth
  • pwyso ar Gyngor Sir Powys i weithredu er lles y Gymraeg
  • trefnu gigs a digwyddiadau eraill.

A llawer mwy!

Digwyddiadau Powys

Cyfarfod ardal Dyffryn Dyfi

06/06/2023 - 19:00
Dewch i drafod yr hyn y gallwn ni wneud ym Mhowys Nos Fawrth Mehefin 6 am 7pm Wynnstay, Powys Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru