Deisebau

Dyma ddeisebau cyfredol y Gymdeithas.

Mae gofodau lle mae’r Gymraeg yn brif gyfrwng cyfathrebu yn un o’r mesurau allweddol ar gyfer cynyddu defnydd yr iaith. Mae gweithleoedd lle mae’r Gymraeg yn unig neu yn brif iaith...
Rydyn ni, wedi llofnodi isod yn Gymry rhwng 14 a 28 a fydd yn chwilio am gartref i'w rentu neu brynu yn ystod y blynyddoedd nesaf. Mae'r farchnad dai yn ein hatal rhag cael cartrefi yn ein...
Ar ddydd Iau, 11 Tachwedd 2021, bydd Osian Jones yn gadael Caernarfon ac yn seiclo i Gaerdydd, gan gyrraedd mewn pryd ar gyfer Rali Nid yw Cymru ar Werth a gynhelir y tu allan i Senedd Cymru o 1.30,...
"Galwaf ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys ac mewn modd radical i sicrhau fod cymunedau lleol yn gallu rheoli'r farchnad dai a'r broses gynllunio i sicrhau cartrefi i'w pobl....
Mae Bil y Cwricwlwm yn ei ffurf bresennol yn fygythiad i addysg Gymraeg. Mynnwch fod y Llywodraeth yn gwrando ar eich llais drwy arwyddo'r llythyr agored isod. Os ydych chi yn neu wedi bod yn...
Galwn ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ymdrechion i hawlio'r pwerau dros ddarlledu i Gymru yn ôl dymuniad pobol Cymru. We call on the Welsh Government to support the efforts to secure...
Galwn ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ymdrechion i hawlio'r pwerau dros ddarlledu i Gymru yn ôl dymuniad pobol Cymru. (Mae modd lawrlwytho'r ddeiseb drwy glicio yma)
Gwnaeth Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, addo y byddai ysgolion Cymraeg yn 'rhan ganolog' o ddatblygiad Plasdŵr. Serch hynny, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi taw ysgol...
"Rydym yn galw ar Lywodraeth San Steffan i ddatganoli darlledu i Senedd Cymru." "We call on the Westminster Government to devolve broadcasting to the Senedd in Wales." *Er...
Cefndir Mae sefyllfa ariannol S4C yn hynod fregus, y BBC sy’n llywio ein gorsaf radio ac mae diffyg difrifol mewn darlledu yn Gymraeg ar radio masnachol a theledu lleol. Ac mae diffyg...