Deisebau

Dyma ddeisebau cyfredol y Gymdeithas.

Rydyn ni, wedi llofnodi isod yn Gymry rhwng 14 a 28 a fydd yn chwilio am gartref i'w rentu neu brynu yn ystod y blynyddoedd nesaf. Mae'r farchnad dai yn ein hatal rhag cael cartrefi yn ein...
Ar ddydd Iau, 11 Tachwedd 2021, bydd Osian Jones yn gadael Caernarfon ac yn seiclo i Gaerdydd, gan gyrraedd mewn pryd ar gyfer Rali Nid yw Cymru ar Werth a gynhelir y tu allan i Senedd Cymru o 1.30,...
"Galwaf ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys ac mewn modd radical i sicrhau fod cymunedau lleol yn gallu rheoli'r farchnad dai a'r broses gynllunio i sicrhau cartrefi i'w pobl....
Mae Bil y Cwricwlwm yn ei ffurf bresennol yn fygythiad i addysg Gymraeg. Mynnwch fod y Llywodraeth yn gwrando ar eich llais drwy arwyddo'r llythyr agored isod. Os ydych chi yn neu wedi bod yn...
Galwn ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ymdrechion i hawlio'r pwerau dros ddarlledu i Gymru yn ôl dymuniad pobol Cymru. We call on the Welsh Government to support the efforts to secure...
Galwn ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ymdrechion i hawlio'r pwerau dros ddarlledu i Gymru yn ôl dymuniad pobol Cymru. (Mae modd lawrlwytho'r ddeiseb drwy glicio yma)
Gwnaeth Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, addo y byddai ysgolion Cymraeg yn 'rhan ganolog' o ddatblygiad Plasdŵr. Serch hynny, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi taw ysgol...
"Rydym yn galw ar Lywodraeth San Steffan i ddatganoli darlledu i Senedd Cymru." "We call on the Westminster Government to devolve broadcasting to the Senedd in Wales." *Er...
Cefndir Mae sefyllfa ariannol S4C yn hynod fregus, y BBC sy’n llywio ein gorsaf radio ac mae diffyg difrifol mewn darlledu yn Gymraeg ar radio masnachol a theledu lleol. Ac mae diffyg...
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg, gyda chymorth awdurdodau lleol megis Cyngor Caerdydd. Galwn felly, yn wyneb yr ymrwymiad hwn a'r galw cynyddol am addysg...