Deisebau

Dyma ddeisebau cyfredol y Gymdeithas.

Adduned i bobl sy'n byw yn Sir Gâr ac sydd eisiau gweld y Gymraeg yn parhau fel iaith gymunedol fyw. "Addunedwn fyw yn Gymraeg a mynnwn fod creu amodau i gymunedau Cymraeg fyw...