Deisebau

Dyma ddeisebau cyfredol y Gymdeithas.

Does dim ysgol nac uned Cymraeg yn Aberdaugleddau. Aberdaugleddau ydy'r unig dref yn Sir Benfro heb unrhyw darpariaeth Gymraeg. Er mwyn cael addysg Cymraeg mae plant yn gorfod mynd i Hwlffordd...
"Dwi eisiau byw yn Gymraeg yng Nghaerdydd"   Yn sgil canlyniadau Cyfrifiad 2011 a’r cynnydd gafwyd yn nifer siaradwyr Cymraeg dinas Caerdydd, rydyn ni'n datgan ein bwriad i...
Yn sgil y dirywiad yn nifer cymunedau Cymraeg Ceredigion rydyn ni'n datgan ein bwriad i fyw yn Gymraeg ac yn galw ar Gyngor Sir Ceredigion i weithredu i alluogi holl bobl y sir i fyw yn Gymraeg....
Adduned i bobl sy'n byw yn Sir Gâr ac sydd eisiau gweld y Gymraeg yn parhau fel iaith gymunedol fyw. "Addunedwn fyw yn Gymraeg a mynnwn fod creu amodau i gymunedau Cymraeg fyw...