Digwyddiadau

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

01/02/2021 - 19:30

Penderfynwyd yn y cyfarfod ddiwethaf i gynnal cyfarfod o'r Rhanbarth ar y dydd Llun gyntaf bob yn ail mis. Mae'r cyfarfod nesaf felly, ar nos Lun 1af o Chwefror am 7:30yh dros Zoom. Dyma fydd...

mwy...

Cyfarfod Cell Caerdydd

02/02/2021 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar nos Fawrth 2il Chwefror dros Zoom am 7:00yh. Croeso i unrhyw un! Os hoffech ddolen cysylltwch â gogledd@cymdeithas.cymru

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Chwefror)

06/02/2021 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 1 Chwefror Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i fod yn aelodau o'r Senedd yn y...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

09/02/2021 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch –

mwy...

Pwyllgor Dysgwyr

18/02/2021 - 14:00

Bydd grŵp bach yn cyfarfod dros Zoom am 2.00, pnawn Iau, 18 Chwefror, dan arweiniad Nia Llywelyn, Swyddog Dysgwyr Cymdeithas yr Iaith, i drafod gweithgarwch ar gyfer dysgwyr dros y misoedd nesaf....

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

23/02/2021 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch –

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Powys

23/02/2021 - 19:30

Rhanbarth Pwys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Mae Rhanbarth Powys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyfarfod yn gyson ar Zoom y dyddiau hyn. Bydd ein cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar Nos Fawrth Chwefror...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Mawrth)

06/03/2021 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 6 Mawrth 2021 Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i fod yn aelodau o'r Senedd yn y...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

09/03/2021 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch –

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

23/03/2021 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch –

mwy...