Digwyddiadau

Cefnogi siaradwyr newydd ... yn ardal Dinefwr

25/09/2021 - 10:00

Taith gerdded o gwmpas Myddfai Dewch i gefnogi'r digwyddiad hwn i dynnu siaradwyr Cymraeg profiadol a siaradwyr newydd at ei gilydd. Taith gerdded o gwmpas Myddfai dan ofal arweinydd profiadol...

mwy...

Cefnogi siaradwyr newydd ... yn ardal Llansteffan

25/09/2021 - 10:00

Taith gerdded o gwmpas Llansteffan gan ddechrau am 10.00 yn y bore yn y maes parcio. Manylion pellach: cat43@aber.ac.uk Dewch yn llu – yn siaradwyr iaith gyntaf ac yn siaradwyr newydd!

mwy...

Cefnogi siaradwyr newydd ... yn Aberystwyth

25/09/2021 - 10:30

Taith gerdded (tua awr) o amgylch y dre' i ddysgu mwy am hanes enwau'r strydoedd Byddwn yn gorffen gyda phaned a sgwrs mewn caffi lleol. Dyma gyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg gyda...

mwy...

Cefnogi siaradwyr newydd ... ym Mlaenau Ffestiniog

25/09/2021 - 10:30

Taith gerdded o gwmpas Blaenau Ffestiniog Taith dan ofal Catrin Roberts gan ymweld â Chwm Bowydd a Llys Dorfil. Dyma gyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg gyda siaradwyr hen a...

mwy...

Cefnogi siaradwyr newydd ... yn Llandudno

25/09/2021 - 12:00

Caffi Oriel Mostyn (12 Stryd Vaughan Street, LL30 1AB)

mwy...

Cefnogi siaradwyr newydd ... yn Rhydychen

25/09/2021 - 12:00

Cerdded a chlonc Cerdded a chlonc o gwmpas Port Meadow hyfryd rhwng y dref a’r Afon Tafwys gyda chriw dysgwyr SaySomethingInWelsh. Cyfarfod 12:00 gyferbyn â fynedfa’r Orsaf...

mwy...

Cefnogi siaradwyr newydd ... yn ardal Pembre

25/09/2021 - 13:00

Sesiwn canu 1.00-3.00, Pembrey Inn, 30 Randell Square, Pembre SA16 0UA Dyma gyfle arbennig i ddysgu'r iaith trwy gân. Beth am ddod â'ch hoff gân i'w...

mwy...

Cefnogi siaradwyr newydd ... yn ardal Cilgerran

25/09/2021 - 14:00

Dewch ar daith gerdded trwy dir Penrallt Fach a choedwig Rhosygilwen: cyfle i ddysgwyr, a siaradwyr Cymraeg rhugl ddod at ei gilydd i ddefnyddio'r iaith gyda Hedd Ladd Lewis yn siarad am hanes...

mwy...

Cefnogi siaradwyr newydd ... yn Llambed

25/09/2021 - 14:00

Taith, clonc a phaned yn yr Hedyn Mwstard i ddilyn 2:00, dydd Sadwrn, 25 Medi 2021 Cyfarfod wrth Faes Parcio Prifysgol Llanbed Manylion pellach: Nia: 07770-623962; nia.llywelyn@...

mwy...