Digwyddiadau

Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

24/02/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Bro Ffestiniog yn Nhafarn Y Tap, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog ar nos Lun 24ain o Chwefror am 7:30yh.  Croeso i bawb!

mwy...

Cyfarfod Cell Caerdydd

03/03/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth, 3ydd Mawrth 2020 19:00 Tafarn Y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown), Caerdydd Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Mawrth)

07/03/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 7 Mawrth Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth (SY23 1JH) Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda...

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

09/03/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 9fed o Fawrth am 7:30yh yn Bar Bach, Caernarfon. Croeso i bawb!

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Ebrill)

05/04/2020 - 13:30

13:30, dydd Sadwrn, 5 Ebrill Llety Arall, Caernarfon (10 Stryd y Plas, Caernarfon LL55 1RR) Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Mai)

02/05/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 2 Mai Tŷ Tawe, Abertawe

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Mehefin)

06/06/2020 - 10:00

10:00, dydd Sadwrn, 6 Mehefin 2020 Canolfan Gymunedol Georgetown, Tredegar (NP22 4JF) Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion,...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Gorffennaf)

04/07/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 4 Gorffennaf Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth (SY23 1JH)

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Medi)

12/09/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 12 Medi 2020 Canolfan Gymunedol, Tref-y-clawdd, Powys Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol...

mwy...

Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas

07/11/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 7 Tachwedd 2020 Lleoliad i'w gadarnhau (ond gobeithir cynnal y cyfarfod ym Mhowys) Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y flwyddyn sydd i ddod...

mwy...