Digwyddiadau

Bore Coffi i Ddysgwyr

03/08/2021 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd...

mwy...

Deddf Addysg Gymraeg i Bawb

03/08/2021 - 16:00

Mae'r Llywodraeth newydd wedi ymrwymo i basio deddf newydd i gynyddu addysg Gymraeg ar draws y wlad. Dewch i drafod beth dylai fod cynnwys deddf o'r fath.   Cynhelir y digwyddiad...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

17/08/2021 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd...

mwy...

Pwyllgor Siaradwyr Newydd

26/08/2021 - 17:30

Rydym wedi dod â chriw o bobl ynghyd – yn siaradwyr newydd ac yn siaradwyr profiadol – i gynorthwyo gyda'r gwaith o drefnu gweithgarwch ar gyfer dysgwyr/siaradwyr...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

31/08/2021 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Medi)

11/09/2021 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 11 Medi 2021 Lleoliad i'w gadarnhau – rydym yn gobeithio y bydd hwn yn gyfarfod wyneb yn wyneb. Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

14/09/2021 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd...

mwy...

Cefnogi siaradwyr newydd ... yn eich bro

25/09/2021 ()

Ar ddydd Sadwrn, 25 Medi, bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal digwyddiad 'Cefnogi siaradwyr newydd ... yn eich bro'.

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

28/09/2021 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Hydref)

02/10/2021 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 2 Hydref 2021 Lleoliad i'w gadarnhau Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau...

mwy...