Digwyddiadau

Cyfarfod o'r Grŵp Addysg

04/03/2024 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Addysg dros Zoom am 7.00, nos Lun, 4 Mawrth 2024. Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod materion sy'n ymwneud â phob sector o'r byd addysg, mae croeso...

mwy...

Bore Coffi i Siaradwyr Newydd

05/03/2024 - 10:00

Mae ein boreau coffi i siaradwyr newydd yn parhau ym mis Mawrth. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o...

mwy...

Y Cynllun Ffermio Cynaliadwy a'r Gymraeg

05/03/2024 - 19:00

Cyfarfod dros Zoom i drafod yr ymgynghoriad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy a sut allwn ni gefnogi'r diwydiant amaeth. Mae'r diwydiant yn bwysig i gefn gwlad, sy'n gadarnleoedd i'r...

mwy...

Gweithgor Nid yw Cymru ar Werth

06/03/2024 - 19:00

Eisiau bod yn rhan o'r ymgyrch Nid yw Cymru ar Werth? Beth am ymuno â'r Gweithgor Nid yw Cymru ar Werth felly? Bydd y gweithgor yn cyfarfod dros Zoom am 7.00, nos Fercher, 6 Mawrth ac...

mwy...

Cwrdd â'r Cadeirydd - digwyddiad i siaradwyr newydd

12/03/2024 - 19:00

Dyma'r cyntaf o sesiynau arlein misol ar gyfer siaradwyr newydd. Croeso felly i ddysgwyr o bob lefel i ddod i holi Joseff Gnagbo – ceisiwr lloches sydd wedi dysgu Cymraeg ac sydd...

mwy...

Trefnu Rali Nid yw Cymru ar Werth Blaenau Ffestiniog

12/03/2024 - 19:00

7.00, nos Fawrth, 12 Mawrth Ystafell Cwmni Bro, Y Dref Werdd, Blaenau Ffestiniog (5 Stryd Fawr, LL41 3ES) Bydd rali Nid yw Cymru ar Werth Blaenau Ffestiniog yn cael ei chynnal ar 4 Mai eleni. Mae...

mwy...

Bore Coffi i Siaradwyr Newydd

19/03/2024 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn

20/03/2024 - 19:00

Bydd cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd-Môn yn un hybrid – dewch i'r Lle Arall, Caernarfon (gyferbyn â Palas Print) os am gyfarfod wyneb-yn-wyneb ond mae croeso mawr i chi ymuno...

mwy...

Heriau'r Gymraeg a chymunedau Cymraeg yn y cymoedd

06/04/2024 - 10:00

10:00, bore Sadwrn, 6 Ebrill Clwb y Bont, Pontypridd Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o ddiwrnod o weithgarwch ym Mhontypridd, cartref Eisteddfod Genedlaethol 2024. Bydd y digwyddiad yn gyfle i...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Rhanbarthau)

06/04/2024 - 13:30

1.300, pnawn Sadwrn, 6 Ebrill 2024 Clwb y Bont, Pontypridd Cynhelir cyfarfod Ebrill o'r Senedd fel rhan o ddiwrnod o weithgarwch ym Mhontypridd, cartref yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

mwy...