Digwyddiadau

Bore Coffi i Siaradwyr Newydd

03/10/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Cyfarfod Cyffredinol 2023

07/10/2023 - 10:30

Cyfarfod Cyffredinol 2023 10:30yb, dydd Sadwrn, 7 Hydref 2023 Y Lle Arall, Caernarfon Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein Cyfarfod Cyffredinol eleni. Mae  croeso i bawb yn ein Cyfarfod...

mwy...

Cymunedoli – cyfoeth mwy nag arian

07/10/2023 - 14:30

Y Lle Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon LL55 1RR Yn dilyn ein Cyfarfod Cyffredinol, byddwn yn cynnal digwyddiad agored, dan gadeiryddiaeth Robat Idris, i drafod ffyrdd o rymuso ein...

mwy...

Diwrnod i drafod ymgyrchoedd

14/10/2023 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 14 Hydref 2023 Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth Ar ddechrau tymor newydd Senedd Cymdeithas yr Iaith, byddwn yn cyfarfod i drafod a llunio strategaeth blwyddyn ar gyfer yr...

mwy...

Bore Coffi i Siaradwyr Newydd

17/10/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Rydym yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Bore Coffi i Siaradwyr Newydd

07/11/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

mwy...

Yr Hawl i Dai Digonol - Beth sy’n Bosib

16/11/2023 - 10:00

10.00yb-3.00yp, dydd Iau, 16 Tachwedd Y Pierhead, Bae Caerdydd Cynhadledd sy'n rhan o ymgyrch hirdymor Cymdeithas yr Iaith am Ddeddf Eiddo i Gymru ac yn gyfle arbennig i ddysgu gan wledydd eraill...

mwy...

Bore Coffi i Siaradwyr Newydd

21/11/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Rydym yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Bore Coffi i Siaradwyr Newydd

05/12/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

mwy...

Bore Coffi i Siaradwyr Newydd

19/12/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

mwy...