Digwyddiadau

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

21/01/2020 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Rhanbarth Ceredigion fydd yn cael ei gynnal yn y Llew Du, Aberystwyth am 7yh ar ddydd Mawrth 21ain o Ionawr. Mi fyddwn yn trafod nifer o bethau yn ymwnued ag addysg, cymunedau...

mwy...

Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

21/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cynta'r flwyddyn Cell Bro Ffestiniog yn nhafarn y Tap (King's Head) ym Mlaenau Ffestiniog ar nos Fawrth 21ain o Ionawr am 7:30yh. Dewch i drafod beth allwn ni wneud i'r...

mwy...

Cyfarfod Grŵp Hawl

27/01/2020 - 18:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y grŵp hawl am 6pm ar nos Lun 27ain Ionawr dros Skype. Am ragor o fanylion cysylltwch â colin@cymdeithas.cymru / 02920 486469.

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

27/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cyntaf o'r flwyddyn Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 27ain o Ionawr yn Bar Bach, Caernarfon am 7:30yh. Croeso i bawb!

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Chwefror)

01/02/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 1 Chwefror Lleoliad i'w gadarnhau

mwy...

Cyfarfod Cell Caerdydd

04/02/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth, 4ydd Chwefror 2020 19:00 Tafarn Y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown), Caerdydd Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am...

mwy...

Cyfarfod Cell Penfro

06/02/2020 - 19:00

Dewch i gyfarfod Cell Penfro ar y 6ed o Chwefror am 7yh yn y Pembroke Yeoman, Hwlffordd    Mi fyddwn ni'n drafod llawer iawn o bwyntiau gwahanol, felly mae'n allweddol i'n...

mwy...