Digwyddiadau

Pwyllgor y Dysgwyr

16/05/2022 - 18:00

Cynhelir cyfarfod o Bwyllgor y Dysgwyr Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.00, nos Lun, 18 Mai Dyma'r grŵp sydd yn cynlluniau gweithgarwch i ddysgwyr yn ystod y flwyddyn. Y prif bwnc trafod yn y...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

24/05/2022 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

07/06/2022 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Ymgyrchoedd)

11/06/2022 - 10:30

10:30, dydd Sadwrn, 11 Mehefin 2022 Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i fod yn aelodau...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

21/06/2022 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Rhanbarthau)

08/07/2022 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 8 Gorffennaf 2022 Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Gweinyddol)

10/09/2022 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 10 Medi 2022 Lleoliad i'w gadarnhau Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i fod yn aelodau o'r...

mwy...

Cyfarfod Cyffredinol 2022

08/10/2022 - 10:00

Cyfarfod Cyffredinol 2022 10:00yb, dydd Sadwrn, 8 Hydref 2022 Pontarddulais (lleoliad i'w gadarnhau) Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein Cyfarfod Cyffredinol eleni. Ym mlwyddyn dathlu'r...

mwy...