Digwyddiadau

Bore Coffi i Ddysgwyr

04/10/2022 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

06/10/2022 - 20:00

Bydd Rhanbarth Ceredigion yn cyfarfod dros Zoom am 8.00, nos Iau, 6 Hydref.   Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr ardal ac i...

mwy...

Cyfarfod Cyffredinol 2022

08/10/2022 - 11:00

Cyfarfod Cyffredinol 2022 11:00yb, dydd Sadwrn, 8 Hydref 2022 Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail Aberystwyth SY23 1JH Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein Cyfarfod Cyffredinol eleni. Mae...

mwy...

Lansiad 'Rhaid i Bopeth Newid'

08/10/2022 - 17:00

Bydd Rhaid i bopeth newid – cyfrol i ddathlu 60 mlwyddiant y Gymdeithas – yn cael ei lansio ar ddydd Sadwrn, 8 Hydref 2022 yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth (SY23 2AQ -...

mwy...

Fforwm Agored Tynged yr Iaith Sir Gâr '22 - Addysg yw'r Allwedd

15/10/2022 - 09:30

  Cyfle holi Cyng Darren Price (Arweinydd y Cyngor Sir Gâr) Swyddogion y Cyngor Cyfle i drafod:

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

18/10/2022 - 10:00

BMae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

01/11/2022 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

15/11/2022 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

06/12/2022 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...