Digwyddiadau

Sgwrs Skype Gwynedd Môn

20/04/2020 - 18:00

Mi fydd Rhanbarth Gwynedd a Môn yn cynnal sgwrs anffurfiol trwy gyfrwng cyfrif Skype 'cymdeithasyriaith' am 6pm nos Lun 20fed o Ebrill.  Mi fyddwn i dal i drafod materion yr ardal...

mwy...

Sgwrs Anffurfiol Skype Morgannwg-Gwent

22/04/2020 - 19:00

Rydym yn cynnal sgwrs anffurfiol am : 7pm, nos Fercher 22 Ebrill dros Skype Os ydych chi eisiau cymryd rhan gallwch chi ddod o hyd i ni ar Skype drwy chwilio am y cyfrif 'cymdeithasyriaith'.

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Mai)

02/05/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 2 Mai Cyfarfod dros Skype Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Mehefin)

06/06/2020 - 10:00

10:00, dydd Sadwrn, 6 Mehefin 2020 Canolfan Gymunedol Georgetown, Tredegar (NP22 4JF) Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion,...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Gorffennaf)

04/07/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 4 Gorffennaf Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth (SY23 1JH)

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Medi)

12/09/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 12 Medi 2020 Canolfan Gymunedol, Tref-y-clawdd, Powys Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol...

mwy...

Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas

07/11/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 7 Tachwedd 2020 Lleoliad i'w gadarnhau (ond gobeithir cynnal y cyfarfod ym Mhowys) Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y flwyddyn sydd i ddod...

mwy...