Digwyddiadau

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Mehefin)

06/06/2020 - 10:30

10:30, dydd Sadwrn, 6 Mehefin 2020 Cyfarfod dros Skype Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i...

mwy...

Cyfarfod o'r Grwp Addysg

09/06/2020 - 18:00

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Skype am 6.00yh, nos Fawrth, 9 Mehefin. Ymysg y materion bydd yn cael eu trafod y mae Bil y Cwricwlwm ac ysgolion gwledig. Os oes gennych...

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

09/06/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod o Ranbarth Morgannwg-Gwent dros Skype am 7.00yh, nos Fawrth, 9 Mehefin, pan fyddwn yn trafod amryw faterion sy'n berthnasol i'r rhanbarth. Dewch i glywed mwy am beth sy...

mwy...

Cyfarfod o'r Grwp Dyfodol Digidol

10/06/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Dyfodol Digidol dros Skype am 7pm, nos Fercher, 10 Mehefin. Dyma'r grŵp sy'n trafod yr ymgyrch datganoli darlledu, ymysg pethau eraill. Os oes efo chi diddordeb...

mwy...

Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

11/06/2020 - 18:30

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith dros Skype am 6.30yh, nos Iau, 11 Mehefin. Bydd y grŵp yn trafod y Siarter Tai Celtaidd ymysg pethau eraill.

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

16/06/2020 - 19:00

Bydd Rhanbarth Ceredigion yn cyfarfod dros Skype am 7.00, nos Fawrth, 16 Mehefin.  

mwy...

Is-grwp Technoleg (Dyfodol Digidol)

24/06/2020 - 19:00

Mae'r Grŵp Dyfodol Digidol wedi rhannu'n ddau.   Bydd un grŵp yn canolbwyntio ar yr ymgyrch datganoli darlledu a'r llall yn canolbwyntio ar dechnoleg ac yn trafod pethau megis...

mwy...

Cyfarfod o'r Is-grŵp Iechyd

24/06/2020 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf yr Is-grŵp Iechyd dros Skype rhwng 20.00 a 21.00 ar nos Fercher, 24 Mehefin.   Un o'r pethau fydd yn cael ei drafod fydd y Strategaeth Gweithlu ar gyfer...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Gorffennaf)

04/07/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 4 Gorffennaf Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth (SY23 1JH) Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda...

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn

13/07/2020 - 19:00

Bydd Rhanbarth Gwynedd-Môn yn cyfarfod dros Skype am 7.00, nos Lun, 13 Gorffennaf.   Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr...

mwy...