Digwyddiadau

Cyfarfod o'r Grŵp Addysg

17/06/2024 - 19:00

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.00, nos Lun, 19 Mehefin. Byddwn yn parhau â'r gwaith ar yr ymgyrch Deddf Addysg Gymraeg i Bawb yn ogystal â...

mwy...

Bore Coffi i Siaradwyr Newydd

18/06/2024 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Rydym yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Henriét y Syffrajét - y llyfr a'r hanes (digwyddiad i siaradwyr newydd)

18/06/2024 - 19:00

Bydd y nesaf o'r sesiynau arlein misol ar gyfer siaradwyr newydd ar nos Fawrth, 18 Mehefin am 7 o'r gloch. Croeso i ddysgwyr o bob lefel i ddod i wrando ar Angharad Tomos yn trafod ei llyfr...

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

19/06/2024 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion am 7 o'r gloch nos Fercher, 19 Mehefin yng Nghanolfan Merched y Wawr, Aberystwyth. Bydd modd ymuno arlein hefyd (cysylltwch am ddolen).

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn

26/06/2024 - 19:00

Bydd cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd-Môn yn un hybrid – dewch i ystafell gyfarfod Palas Print yng Nghaernarfon os am gyfarfod wyneb-yn-wyneb ond mae croeso mawr i chi ymuno arlein hefyd...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Gweinyddol)

06/07/2024 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 6 Gorffennaf 2024 Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i fod yn aelodau o'r Senedd...

mwy...

Rali Fawr Nid yw Cymru ar Werth

14/09/2024 ()

Rali Fawr Nid yw Cymru ar Werth Dydd Sadwrn, 14 Medi, Machynlleth Nodwch y dyddiad! Manylion pellach i ddilyn.

mwy...