Digwyddiadau

Bore Coffi i Ddysgwyr

06/06/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Cyfarfod ardal Dyffryn Dyfi

06/06/2023 - 19:00

Dewch i drafod yr hyn y gallwn ni wneud ym Mhowys Nos Fawrth Mehefin 6 am 7pm Wynnstay, Powys Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru  

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Gweinyddol)

10/06/2023 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 10 Mehefin 2023 Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir yr amryw swyddogion swydd sy'n aelodau o...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

20/06/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Rhanbarthau)

01/07/2023 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 1 Gorffennaf 2023 Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol...

mwy...

Cyfarfod Cyffredinol Arbennig

01/07/2023 - 14:30

14:30, dydd Sadwrn, 1 Gorffennaf Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth Y Cyfarfod Cyffredinol yw prif gyfarfod Cymdeithas yr Iaith. Dyma ble fyddwn yn cyflwyno adroddiadau ar waith y mudiad dros y...

mwy...

Cyfarfod agored Nid yw Cymru ar Werth - Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo

06/07/2023 - 19:00

Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo? nos Iau Gorffennaf 6 am 7pm Lle Arall, Caernarfon (gyferbyn â Palas Print) Sgwrs gyda Walis George, Cymdeithas yr Iaith Craig ab...

mwy...

Ocsiwn y Dathlu

10/08/2023 - 17:30

5.30, dydd Iau, 10 Awst 2023 Pabell y Cymdeithasau, Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd Yn dilyn ymlaen o flwyddyn dathlu'r Gymdeithas yn 60 oed yr ydym wedi mynd ati i gasglu amrywiaeth o...

mwy...