Digwyddiadau

Bore Coffi i Ddysgwyr

07/02/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

07/02/2023 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 8.00, nos Fawrth, 7 Chwefror 2023. Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Ymgyrchoedd)

11/02/2023 - 10:30

10:30, dydd Sadwrn, 4 Chwefror 2023 Cyfarfod dros Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i fod yn aelodau o'r Senedd yn...

mwy...

Noson i Ddathlu'r Gyfrol 'Rhaid i Bopeth Newid'

17/02/2023 - 19:00

Cynhelir noson i ddathlu cyfrol y Gymdeithas Rhaid i Bopeth Newid yng Nghlwb y Bont, Pontypridd am 7 o'r gloch, nos Wener, 17 Chwefror. Bydd sgwrs rhwng golygydd y gyfrol Dafydd Morgan Lewis a...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

21/02/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Gweinyddol)

04/03/2023 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 4 Mawrth 2023 Cyfarfod yn Aberystwyth - lleoliad i'w gadarnhau Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

07/03/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt! Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis...

mwy...

Bore Coffi i Ddysgwyr

21/03/2023 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

mwy...

Penwythnos o Drafod a Chymdeithasu

31/03/2023 - 18:00

  Rydym yn cynnal penwythnos preswyl bob blwyddyn er mwyn cael cyfle i gymdeithasu, trafod a chynnal gweithdai. Mae'n gyfle arbennig i rannu syniadau a thrafod sut mae symud ymlaen...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Rhanbarthau)

01/04/2023 - 10:30

10:30, dydd Sadwrn, 1 Ebrill 2023 Cyfarfod yn ystod y penwythnos preswyl, Byncws Canolbarth Cymru (rhwng Llanidloes a Rhayadr) Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith...

mwy...