Digwyddiadau

Cyfarfod o'r Senedd (Strwythur y Rhanbarthau)

29/09/2020 - 19:00

Bydd cyfarfod ychwanegol o Senedd y Gymdeithas yn cael ei gynnal dros Zoom am 7 o'r gloch, nos Fawrth, 29 Medi.

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Hydref)

03/10/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 3 Hydref 2020 Cyfarfod Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn...

mwy...

Cyfarfod o'r Grwp Dyfodol Digidol

05/10/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Dyfodol Digidol dros Zoom am 7.00, nos Lun, 5 Hydref. Dyma'r grŵp sy'n trafod yr ymgyrch datganoli darlledu, ymysg pethau eraill. Os oes efo chi diddordeb yn y...

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

06/10/2020 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 8.00, nos Fawrth, 6 Hydref. Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal....

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

12/10/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 12fed o Hydref dros Zoom am 7yh. Os am ddolen i'r cyfarfod, cysylltwch â gogledd@cymdeithas.cymru Dyma fydd cyfarfod...

mwy...

Is-grwp Technoleg (Dyfodol Digidol)

19/10/2020 - 19:00

Mae hwn yn is-grŵp o'r Grwp Dyfodol Digidol ac yn canolbwyntio ar y Fenter Ddigidol Gymraeg a materion technoleg eraill.   Bydd yr Is-grŵp yn cyfarfod dros Zoom am 7pm, nos Lun, 19...

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

28/10/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent ar nos Fercher 28ain o Hydref dros Zoom am 7yh.

mwy...

Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas

07/11/2020 - 10:00

10.00, dydd Sadwrn, 7 Tachwedd 2020 Cyfarfod Zoom Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y flwyddyn sydd i ddod. Cyflwynir adroddiadau ar waith y mudiad dros y flwyddyn...

mwy...