Digwyddiadau

Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

20/08/2020 - 19:00

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.00yh, nos Iau, 20 Awst. Bydd y grŵp yn trafod y Siarter Tai Celtaidd ymysg pethau eraill. Mae croeso i aelodau...

mwy...

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn

24/08/2020 - 19:00

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn dros Zoom ar nos Lun, 24ain o Awst 7.00.

mwy...

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

01/09/2020 - 20:00

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion dros Zoom ar nos Fawrth, 1 Medi am 8.00. Dyma'r cyfarfod ble fyddwn yn ethol Swyddogion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac yn llunio cynigion ar...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Medi)

12/09/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 12 Medi 2020 Cyfarfod Zoom Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Hydref)

03/10/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 3 Hydref 2020 Lleoliad i'w gadarnhau

mwy...

Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas

07/11/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 7 Tachwedd 2020 Y Llew Coch, Dinas Mawddwy (i'w gadarnhau) Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y flwyddyn sydd i ddod. Cyflwynir adroddiadau...

mwy...