Digwyddiadau

Bore Coffi i Ddysgwyr

22/06/2021 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom bob yn ail fore Mawrth am 10 o'r gloch. Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Gorffennaf)

03/07/2021 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 3 Gorffennaf 2021 Lleoliad i'w gadarnhau Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol...

mwy...

Rali Fawr Nid yw Cymru ar Werth

10/07/2021 - 13:00

Rali Fawr ger argae Tryweryn. Dewch yn eich cannoedd i sefyll ar hyd yr argae yn symbol o'n penderfyniad i atal grym y farchnad rhag chwalu'n holl gymunedau Cymraeg.  Manylion pellach i...

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Medi)

11/09/2021 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 11 Medi 2021 Lleoliad i'w gadarnhau. Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau...

mwy...

Cefnogi siaradwyr newydd ... yn eich bro

25/09/2021 ()

Ar ddydd Sadwrn, 25 Medi, bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal digwyddiad 'Cefnogi siaradwyr newydd ... yn eich bro'.

mwy...

Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Hydref)

02/10/2021 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 2 Hydref 2021 Lleoliad i'w gadarnhau Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau...

mwy...

Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas

13/11/2021 - 10:00

10.00, dydd Sadwrn, 13 Tachwedd 2021 Lleoliad i'w gadarnau Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y flwyddyn sydd i ddod. Cyflwynir adroddiadau ar waith y mudiad...

mwy...