Digwyddiadau

Cwrs Blasu'r Gymraeg - Caerdydd

18/07/2019 - 09:30

Ydych chi'n nabod rhywun sy'n meddwl am ddysgu Cymraeg? Mae ein cwrs i ddechreuwyr yng Nghaerdydd yn gyfle arbennig i roi cynnig arni. Ac mae'r cwrs yn rhad ac am ddim! 18 - 20 Gorffennaf...

mwy...

Diwrnod Digidol Cell Abertawe a Chastell-nedd

21/07/2019 - 13:00

Dewch i ymuno â Chell Abertawe a Chastell-nedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar eu diwrnod digidol cyntaf. Bydd y Gell yn cynnig hyfforddiant ac annog mynychwyr i: Ysgrifennu a golygu...

mwy...

Cynllunio'r Gweithlu ar gyfer Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

05/08/2019 - 11:30

Cynllunio'r Gweithlu ar gyfer Miliwn o Siaradwyr Cymraeg 11:30yb, dydd Llun, 5ed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith Gweinidog y Gymraeg Eluned Morgan AC, Ioan Matthews (Coleg Cymraeg), Awen...

mwy...

Menter Iaith Ddigidol - trafodaeth

06/08/2019 - 15:30

Menter Iaith Ddigidol - trafodaeth 3:30yp, Dydd Mawrth, 6ed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith Iwan Hywel (Mentrau Iaith Cymru), Heledd Gwyndaf ac eraill

mwy...

Dyfodol Cymunedau Gwledig - Cefnogi ein Ffermwyr

07/08/2019 - 14:00

Dyfodol Cymunedau Gwledig - Cefnogi ein Ffermwyr 2yp, dydd Mercher, 7fed Awst Pabell y Cymdeithasau 1 Alun Eildyr, Glyn Roberts, Non Williams a Robat Idris

mwy...

Croeso Cymraeg i Ffoaduriaid

08/08/2019 - 11:00

Croeso Cymraeg i Ffoaduriaid 11yb, dydd Iau, 8fed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith Joseph Oscar Gnagbo gyda Ruth Gwilym Rasool (Y Groes Goch)

mwy...

Cyhoeddi'r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol

08/08/2019 - 15:00

Cyhoeddi'r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol 3yp, dydd Iau, 8fed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith

mwy...

Derbyniad Caws a Gwin

08/08/2019 - 16:00

Derbyniad Caws a Gwin 4yp, dydd Iau, 8fed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith

mwy...

Addysg Gymraeg i Bawb: Rali dros Ganolfannau Trochi

09/08/2019 - 14:00

Addysg Gymraeg i Bawb: Rali dros Ganolfannau Trochi 2yp, dydd Gwener, 9fed Awst Stondin Cymdeithas yr Iaith Annest Smith, Aaron Wynne, Menna Machreth a Mabli Siriol Twitter

mwy...