Digwyddiadau

Cyfarfod Cell Ffestiniog

21/10/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Ffestiniog yn Nhafarn Y Pengwern, Llan Ffestiniog ar nos Lun 21ain o Hydref am 7:00yh.  Croeso i bawb!

mwy...

Cyfarfod Cell Maldwyn

22/10/2019 - 19:00

Dewch i gyfarfod Cell Maldwyn ar Ddydd Mawrth y 22ain o Hydref, yn y Cann Offis, Maldwyn am 7yh Pwysig iawn fod ein haelodau ddod i gefnogi'r Gell, a hefyd ddod i gyfrannu eu barn!

mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

22/10/2019 - 19:00

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr yn nhafarn Colomendy Arms yng Nghadole.  Nos Lun 22ain am 7:00yh. Croeso i bawb!

mwy...

Penwythnos y Dysgwyr Maldwyn

25/10/2019 - 17:00

Os ydych yn ddysgwr neu yn adnabod rhywun sydd eisiau ymarfer eu Cymraeg, dewch i benwythnos preswyl yn Nghanolfan Nanthirwen, Maldwyn.  Bydd y penwythnos yn llawn ddigwyddiadau a chyfle i...

mwy...