Contact

Ymholiadau'r Wasg / Press Enquiries

Siôn Trewyn

07807 495786

cyfathrebu@cymdeithas.cymru

Gweinyddiaeth, Aelodaeth, Nwyddau / Administration, Membership, Merchandise

Carol Jenkins

post@cymdeithas.cymru

01970 624501

Rhanbarth y Gogledd / Northern Region

Gwion Emyr

gogledd@cymdeithas.cymru

01286 662908

Pob rhanbarth arall / All other regions

post@cymdeithas.cymru

01970 624501