Glyndŵr

Cadeirydd: i'w benodi
Swyddog Maes: Dim Swyddog Maes

Gelli di helpu?

Mae'r Rhanbarth yn chwilio am aelodau newydd a phobl i fod yn weithgar er mwyn sicrhau bod yr iaith yn ffynnu yn yr ardal..

Cysylltwch os gallwch chi helpu mewn unrhyw ffordd: post@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Glyndŵr

Rali Nid yw Cymru ar Werth - Llanrwst

17/12/2022 - 14:00
Cyfarfod ym Maes Parcio Glasdir cyn gorymdeithio o gwmpas y dref Siaradwyr - Cyng Nia Clwyd Owen Robat Idris - Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Eryl Owain - Cyn-Swyddog Undeb Mari Jones (ar ran...