Clwyd

Galw am ddiswyddo Cynghorydd dros ddiffygion Cymraeg Cyngor Wrecsam

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am ddiswyddiad aelod o gabinet Cyngor Wrecsam yn sgil diffygion cyson yn ei wasanaethau Cymraeg ac adroddiadau ffeithiol anghywir, cyn i gyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol drafod y mater heddiw (dydd Mawrth, 11eg Mehefin).

HSBC: ‘mae’r Gymraeg yn iaith estron’

Mae galwadau ar i fanciau ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar y we, yn dilyn ymateb gan HSBC i gŵyn sy’n dweud bod yr iaith yn ‘estron’.  

‘Cywiro’ degau o arwyddion ffyrdd Saesneg yn Wrecsam

Mae ymgyrchwyr iaith wedi gosod sticeri ar wyth deg o arwyddon ffyrdd Cyngor Wrecsam dros y penwythnos. 

Mae cannoedd o arwyddion ‘Ildiwch’ yn sefyll ar hyd a lled y sir wedi eu gosod yn uniaith Saesneg, ‘Give Way’, ac felly hefyd yn anghyfreithlon, yn ôl cadeirydd Cell Wrecsam o Gymdeithas yr Iaith, Aled Powell. 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr yn Nhafarn y Wyddgrug 7yh 8/11/18

08/11/2018 - 19:00

Croeso cynnes i bawb i dafarn y Wyddgrug (CH7 1AL) ar gyfer ein cyfarfod rhanbarth ar yr 8/11/18 am 7yh. 

Cyfarfod Cell Wrecsam

05/11/2018 - 16:00

Cyfarfod Cell Wrecsan yn Saith Seren, Wrecsam. Croeso i bawb.

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Wrecsam

27/10/2018 - 19:30

 

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Wrecsam 

Tarfu ar agoriad siop Iceland yn y Rhyl o achos diffyg Cymraeg

Mae grŵp o ymgyrchwyr wedi tarfu ar agoriad swyddogol siop newydd Iceland yn y Rhyl heddiw (dydd Mawrth, 31ain Gorffennaf) gan gwyno am y diffyg darpariaeth Gymraeg.  

Ar fore agoriad swyddogol y siop newydd, mae pymtheg o aelodau Cymdeithas yr Iaith ynghyd â'r Cynghorydd lleol Arwel Roberts wedi gwrthdystio tu allan a thu fewn i'r siop gan gwyno i reolwyr am y diffyg arwyddion Cymraeg. 

Parti Croesawu Iceland Cymreig yn y Rhyl

31/07/2018 - 08:00

Pryd?

8yb wrth i'r Siop Newydd agor ar ddydd Mawrth y 31ain o Orffennaf

Lle?

Parc Manwerthu Clwyd (Clwyd Retail Park) Rhuddlan, Rhyl LL18 2TJ

Ond pam parti?

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod mewn parti rywbryd pryd y mae'r teulu wedi anghofio dod ag anrhegion i wahoddedigion.

Wel, dyna sy gyda ni heddiw - mae Iceland wedi eich gwahodd chi i gyd draw, ond wedi anghofio dod ag arwyddion Cymraeg i ni i ddangos parch at Gymru!

Cyfarfod Cell Wrecsam

03/09/2018 - 19:00

Bydd Cell Wrecsam yn cyfarfod am 7yh yn Saith Seren, Wrecsam, LL13 8BG, ar nos lun y 3ydd o Fedi. Croeso i bawb!

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

13/09/2018 - 19:00

Bydd cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr ar nos iau, mis Medi yr 13fed am 7yh yng Nghapel Bethesda, Stryd Newydd, Yr Wyddgrug, CH7 1UL  33.

Mae'r mynediad yr un ochr a'r Co-Op - mae'r drws yn y maes parcio bach tu allan i'r Capel.

Croeso i bawb!