Clwyd

Cyfarfod Cyhoeddus ... TAI I BOBOL LEOL

28/03/2022 - 19:00

Cyfarfod Agored yn Y Ganolfan Deuluol, Llanrwst (Tŷ'r Eglwys, Stryd Watling, Llanrwst LL26 0LS).

Siaradwyr : Ffred Ffransis, Meirion Davies ac Aaron Wynne

Cell Conwy Wledig

28/03/2022 - 19:30

7.30, nos Lun, 28 Mawrth 2022 

Adeilad Menter Iaith Conwy, Sgwâr Ancaster, Llanrwst

Dyma gyfle i drafod materion sy'n berthnasol i'r ardal hon yn ogystal â thrafod sut i gefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol. 

Os ydych yn aelod sy'n byw yn yr ardal ac gweithio tuag at diogelu eich cymuned a'r Gymraeg, ewch draw. 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

17/12/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr nos fory am 7yh. Dyma gyfarfod olaf y flwyddyn.

Croeso i bawb!

Os hoffech ddolen i'r cyfarfod, ebostiwch gogledd@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Rhanbarth Glyndwr

03/06/2020 - 19:30
Bydd Rhanbarth Glyndŵr yn cyfarfod dros Skype am 7.30, nos Fercher, 3 Mehefin.
 
Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr ardal ac i drafod sut gall y Gymdeithas weithredu.
 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

03/03/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanabrth Glyndŵr ar nos Fawrth 3ydd o Fawrth am 7:00yh yn nhafan y Feathers yn Rhuthun.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

28/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr yn nhafarn y Plu yn Rhuthun ar nos Fawrth 28ain o Ionawr am 7:30yh.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

03/12/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr 

Tro pedol ‘anghredadwy’ ar ddirwy iaith i Gyngor Wrecsam - galw am adolygiad allanol

Mae galw am adolygiad allanol ar ôl i Gomisiynydd y Gymraeg gefnu ar addewid i ddirwyo adran gyllid Cyngor Wrecsam wedi i’r awdurdod dorri’r gyfraith drwy beidio darparu dogfennau trethi yn Gymraeg am y bumed flwyddyn ers cael gwybod am fethiannau. 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

22/10/2019 - 19:00

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr yn nhafarn Colomendy Arms yng Nghadole. 

Nos Lun 22ain am 7:00yh.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Cell Wrecsam

12/09/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Wrecsam yng Nglyn Ceiriog yn nhafarn Y Dderwen(Craft and Kitchen) nos Iau nesaf 12fed am 7yh.