Clwyd

Tad yn aros dros dair blynedd am wersi nofio drwy’r Gymraeg i’w blant

Rydyn ni wedi beirniadu Cyngor Sir Wrecsam yn hallt ar ôl i dad aros tair blynedd am wersi nofio drwy’r Gymraeg i’w blant, a hynny er gwaethaf sawl ymchwiliad i’r mater gan Gomisiynydd y Gymraeg. Yn ôl Cymdeithas yr Iaith, gofynnodd Aled Powell i Gyngor Wrecsam am wersi nofio yn Gymraeg i’w blant yn 2019, ac mae’n dal i aros, heb sicrwydd pryd bydd gwersi nofio ar gael i blant yr ardal yn Gymraeg.

Meddai Aled Powell, sy’n aelod o Grŵp Hawl Cymdeithas yr Iaith:

Rali Nid yw Cymru ar Werth - Llanrwst

17/12/2022 - 14:00

Cyfarfod ym Maes Parcio Glasdir cyn gorymdeithio o gwmpas y dref

Siaradwyr -
Cyng Nia Clwyd Owen
Robat Idris - Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith
Eryl Owain - Cyn-Swyddog Undeb
Mari Jones (ar ran ienctid y fro)
Beryl Wynne
Tecwyn Ifan

Byddwn ni'n cyhoeddi diweddariadau ar ddigwyddiad facebook y rali yn rheolaidd

Cyfarfod Cyhoeddus ... TAI I BOBOL LEOL

28/03/2022 - 19:00

Cyfarfod Agored yn Y Ganolfan Deuluol, Llanrwst (Tŷ'r Eglwys, Stryd Watling, Llanrwst LL26 0LS).

Siaradwyr : Ffred Ffransis, Meirion Davies ac Aaron Wynne

Cell Conwy Wledig

28/03/2022 - 19:30

7.30, nos Lun, 28 Mawrth 2022 

Adeilad Menter Iaith Conwy, Sgwâr Ancaster, Llanrwst

Dyma gyfle i drafod materion sy'n berthnasol i'r ardal hon yn ogystal â thrafod sut i gefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol. 

Os ydych yn aelod sy'n byw yn yr ardal ac gweithio tuag at diogelu eich cymuned a'r Gymraeg, ewch draw. 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

17/12/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr nos fory am 7yh. Dyma gyfarfod olaf y flwyddyn.

Croeso i bawb!

Os hoffech ddolen i'r cyfarfod, ebostiwch gogledd@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Rhanbarth Glyndwr

03/06/2020 - 19:30
Bydd Rhanbarth Glyndŵr yn cyfarfod dros Skype am 7.30, nos Fercher, 3 Mehefin.
 
Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr ardal ac i drafod sut gall y Gymdeithas weithredu.
 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

03/03/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanabrth Glyndŵr ar nos Fawrth 3ydd o Fawrth am 7:00yh yn nhafan y Feathers yn Rhuthun.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

28/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr yn nhafarn y Plu yn Rhuthun ar nos Fawrth 28ain o Ionawr am 7:30yh.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

03/12/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr 

Tro pedol ‘anghredadwy’ ar ddirwy iaith i Gyngor Wrecsam - galw am adolygiad allanol

Mae galw am adolygiad allanol ar ôl i Gomisiynydd y Gymraeg gefnu ar addewid i ddirwyo adran gyllid Cyngor Wrecsam wedi i’r awdurdod dorri’r gyfraith drwy beidio darparu dogfennau trethi yn Gymraeg am y bumed flwyddyn ers cael gwybod am fethiannau.