Clwyd

Cyfarfod agored Nid yw Cymru ar Werth Llanrwst - Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo

04/07/2023 - 19:30

Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo?

Nos Fawrth Gorffennaf 4 am 7.30
Canolfan Deuluol Llanrwst

Sgwrs gyda
Walis George, Cymdeithas yr Iaith

 

Tad yn aros dros dair blynedd am wersi nofio drwy’r Gymraeg i’w blant

Rydyn ni wedi beirniadu Cyngor Sir Wrecsam yn hallt ar ôl i dad aros tair blynedd am wersi nofio drwy’r Gymraeg i’w blant, a hynny er gwaethaf sawl ymchwiliad i’r mater gan Gomisiynydd y Gymraeg. Yn ôl Cymdeithas yr Iaith, gofynnodd Aled Powell i Gyngor Wrecsam am wersi nofio yn Gymraeg i’w blant yn 2019, ac mae’n dal i aros, heb sicrwydd pryd bydd gwersi nofio ar gael i blant yr ardal yn Gymraeg.

Meddai Aled Powell, sy’n aelod o Grŵp Hawl Cymdeithas yr Iaith:

Rali Nid yw Cymru ar Werth - Llanrwst

17/12/2022 - 14:00

Cyfarfod ym Maes Parcio Glasdir cyn gorymdeithio o gwmpas y dref

Siaradwyr -
Cyng Nia Clwyd Owen
Robat Idris - Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith
Eryl Owain - Cyn-Swyddog Undeb
Mari Jones (ar ran ienctid y fro)
Beryl Wynne
Tecwyn Ifan

Byddwn ni'n cyhoeddi diweddariadau ar ddigwyddiad facebook y rali yn rheolaidd

Cyfarfod Cyhoeddus ... TAI I BOBOL LEOL

28/03/2022 - 19:00

Cyfarfod Agored yn Y Ganolfan Deuluol, Llanrwst (Tŷ'r Eglwys, Stryd Watling, Llanrwst LL26 0LS).

Siaradwyr : Ffred Ffransis, Meirion Davies ac Aaron Wynne

Cell Conwy Wledig

28/03/2022 - 19:30

7.30, nos Lun, 28 Mawrth 2022 

Adeilad Menter Iaith Conwy, Sgwâr Ancaster, Llanrwst

Dyma gyfle i drafod materion sy'n berthnasol i'r ardal hon yn ogystal â thrafod sut i gefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol. 

Os ydych yn aelod sy'n byw yn yr ardal ac gweithio tuag at diogelu eich cymuned a'r Gymraeg, ewch draw. 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

17/12/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr nos fory am 7yh. Dyma gyfarfod olaf y flwyddyn.

Croeso i bawb!

Os hoffech ddolen i'r cyfarfod, ebostiwch gogledd@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Rhanbarth Glyndwr

03/06/2020 - 19:30
Bydd Rhanbarth Glyndŵr yn cyfarfod dros Skype am 7.30, nos Fercher, 3 Mehefin.
 
Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr ardal ac i drafod sut gall y Gymdeithas weithredu.
 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

03/03/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanabrth Glyndŵr ar nos Fawrth 3ydd o Fawrth am 7:00yh yn nhafan y Feathers yn Rhuthun.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

28/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr yn nhafarn y Plu yn Rhuthun ar nos Fawrth 28ain o Ionawr am 7:30yh.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

03/12/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr