Clwyd

Cell Conwy Wledig

18/01/2022 - 19:30

7.30, nos Fawrth, 18 Ionawr 

Ystafell ym Menter Iaith Llanrwst

Dyma'r cyfarfod cyntaf o'r gell newydd sbon hon – cyfle i drafod materion sy'n berthnasol i'r ardal a sut i gefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol hefyd. 

Os ydych yn aelod sy'n byw yn yr ardal ac gweithio tuag at diogelu eich cymuned a'r Gymraeg, ewch draw. 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

17/12/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr nos fory am 7yh. Dyma gyfarfod olaf y flwyddyn.

Croeso i bawb!

Os hoffech ddolen i'r cyfarfod, ebostiwch gogledd@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Rhanbarth Glyndwr

03/06/2020 - 19:30
Bydd Rhanbarth Glyndŵr yn cyfarfod dros Skype am 7.30, nos Fercher, 3 Mehefin.
 
Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr ardal ac i drafod sut gall y Gymdeithas weithredu.
 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

03/03/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanabrth Glyndŵr ar nos Fawrth 3ydd o Fawrth am 7:00yh yn nhafan y Feathers yn Rhuthun.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

28/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr yn nhafarn y Plu yn Rhuthun ar nos Fawrth 28ain o Ionawr am 7:30yh.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

03/12/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr 

Tro pedol ‘anghredadwy’ ar ddirwy iaith i Gyngor Wrecsam - galw am adolygiad allanol

Mae galw am adolygiad allanol ar ôl i Gomisiynydd y Gymraeg gefnu ar addewid i ddirwyo adran gyllid Cyngor Wrecsam wedi i’r awdurdod dorri’r gyfraith drwy beidio darparu dogfennau trethi yn Gymraeg am y bumed flwyddyn ers cael gwybod am fethiannau. 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

22/10/2019 - 19:00

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr yn nhafarn Colomendy Arms yng Nghadole. 

Nos Lun 22ain am 7:00yh.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Cell Wrecsam

12/09/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Wrecsam yng Nglyn Ceiriog yn nhafarn Y Dderwen(Craft and Kitchen) nos Iau nesaf 12fed am 7yh.

Angen ehangu canolfannau trochi gyda Deddf Addysg Gymraeg

Mae mudiad iaith wedi galw am Ddeddf Addysg Gymraeg er mwyn sicrhau bod pob cyngor yn ehangu canolfannau trochi sy’n galluogi plant i dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn rali ar faes yr Eisteddfod.