Clwyd

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

03/03/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanabrth Glyndŵr ar nos Fawrth 3ydd o Fawrth am 7:00yh yn nhafan y Feathers yn Rhuthun.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

28/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr yn nhafarn y Plu yn Rhuthun ar nos Fawrth 28ain o Ionawr am 7:30yh.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

03/12/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Glyndŵr 

Tro pedol ‘anghredadwy’ ar ddirwy iaith i Gyngor Wrecsam - galw am adolygiad allanol

Mae galw am adolygiad allanol ar ôl i Gomisiynydd y Gymraeg gefnu ar addewid i ddirwyo adran gyllid Cyngor Wrecsam wedi i’r awdurdod dorri’r gyfraith drwy beidio darparu dogfennau trethi yn Gymraeg am y bumed flwyddyn ers cael gwybod am fethiannau. 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr

22/10/2019 - 19:00

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr yn nhafarn Colomendy Arms yng Nghadole. 

Nos Lun 22ain am 7:00yh.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Cell Wrecsam

12/09/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Wrecsam yng Nglyn Ceiriog yn nhafarn Y Dderwen(Craft and Kitchen) nos Iau nesaf 12fed am 7yh.

Angen ehangu canolfannau trochi gyda Deddf Addysg Gymraeg

Mae mudiad iaith wedi galw am Ddeddf Addysg Gymraeg er mwyn sicrhau bod pob cyngor yn ehangu canolfannau trochi sy’n galluogi plant i dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn rali ar faes yr Eisteddfod.

Galw am Bolisi i Groesawu Ffoaduriaid yn Gymraeg

Fe alwodd ymgyrchwyr iaith ar Lywodraeth Cymru i lunio polisi a fyddai’n sefydlu hawliau i fudwyr ddysgu’r Gymraeg, mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod heddiw (11yb, dydd Iau, 8fed Awst).  

Strategaeth Iaith 2050: Cam Ymlaen

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu fel cam bach ymlaen y camau nesaf o ran cyflawni strategaeth iaith y Llywodraeth heddiw.

Dywedodd Osian Rhys, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:

"Rydyn ni'n croesawu cyhoeddiad heddiw fel cam bach ymlaen; yn y Llywodraeth y mae gweithredu ein strategaeth iaith genedlaethol. Ond mae ffordd bell i fynd nes ein bod ni'n gweithredu i'r un graddau â Gwlad y Basg - byddai hynny'n golygu buddsoddi £180m y flwyddyn yn nyfodol y Gymraeg: dyna sydd ei angen."

Addysg Gymraeg i Bawb: Rali dros Ganolfannau Trochi

09/08/2019 - 14:00

Addysg Gymraeg i Bawb: Rali dros Ganolfannau Trochi

2yp, dydd Gwener, 9fed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Annest Smith, Aaron Wynne, Menna Machreth a Mabli Siriol