Clwyd

Cyfarfod Rhanbarth Clwyd

05/06/2014 - 07:00

Tafarn Ty Fry Bodelwyddan

Agenda -

Datblygiad Tai Bodelwyddan

Rali Bodelwyddan

Swyddfa Clwyd

Gwybodaeth - gogledd@cymdeithas.org 01286 662908

Cymdeithas yn cyflwyno Bil Cynllunio i Carl Sargeant

Heddiw (14eg Mawrth 2014) mae aelodau o'r mudiad iaith Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyflwyno copi o’u “Bil Cynllunio ac Eiddo er budd ein Cymunedau” i'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant yn ei swyddfa etholaeth yng Nghei Cona.

Ymgynghoriad yn gyfle i fynegi barn am ddatblygiad tai Bodelwyddan

Rydym yn annog pawb sy'n poeni am ddyfodol y Gymraeg a chymunedau Cymru i ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus gan Gyngor Sir Ddinbych am gynllun tai dadleuol Bodelwyddan.

Fel rhan o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych, mae cwmni Barwood Land am godi 1,715 o dai, gan dreblu maint pentref Bodelwyddan yn erbyn ewyllys y 93% â bleidleisiodd yn ei erbyn mewn refferendwm yn y gymuned.

Rydym wedi ysgrifennu neges ebost gallech ei anfon at Gyngor Sir Ddinbych yma:

Cyfarfod Rhanbarth Clwyd

03/03/2014 - 19:00

Tafarn Ty Fry, Bodelwyddan

Cyfarfod agored i aelodau a chefnogwyr

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Clwyd

18/09/2013 - 19:00

Tafarn y Guild Dinbych.

Cyfle i aelodau a chefnogwyr drafod ymgyrchoedd y Gymdeithas yn y rhanbarth yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.

Ethol swyddogion rhanbarthol.

Adroddiadau rhanbarthol

 

Ystyried gweithredu uniongyrchol dros ganlyniadau'r Cyfrifiad

Mae Cymdeithas yr Iaith yn ystyried gweithredu’n uniongyrchol yn erbyn Llywodraeth Cymru os nad oes newidiadau polisi sylweddol mewn ymateb i 

Gêm bêl-droed dros hawliau i chwarae yn Gymraeg

Cynhaliwyd gêm bêl-droed ar faes yr Eisteddfod heddiw (12:30pm, Dydd Iau) fel rhan o ymgyrch dros yr hawl i chwarae yn Gymraeg.

Cynllun i sefydlu addysg Gymraeg i bawb

Mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhoeddi heddiw restr o bobl amlwg sydd wedi llofnodi llythyr agored at y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cefnogi galwad am chwyldroi addysg Gymraeg. Mae’r rhestr yn cynwys yr Archdderwydd, Aelodau Cynulliad a Seneddol  a chynghorwyr lleol, yn ogystal ag addysgwyr a rhai sy’n gweithio gyda phobl ifainc ym maes chwaraeon.

Rhoi prawf 6 mis i Carwyn Jones wedi’r ‘siop siarad’

MAE gan Carwyn Jones chwe mis i brofi nad ‘siop siarad’ oedd y Gynhadledd Fawr, yn ôl ymgyrchwyr iaith sydd wedi gosod wltimatwm i Lywodraeth Cymru heddiw.

Mewn llythyr at y Prif Weinidog, mae swyddogion Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan bod angen gweld symud ar chwe phwynt polisi er mwyn profi bod y Gynhadledd Fawr wedi bod yn werth chweil. Mae’r llythyr yn gofyn i Carwyn Jones weithredu ar y chwe phwynt polisi canlynol:

Creu hawliau iaith fydd ‘prawf cyntaf’ y Prif Weinidog

Mae’r Prif Weinidog yn wynebu ei ‘brawf cyntaf’ yn sgil ei gyfrifoldeb newydd dros y Gymraeg wrth iddo benderfynu ar y safonau iaith newydd, yn ôl ymgyrchwyr a fydd yn lansio addewid dros hawliau ar faes yr Eisteddfod heddiw.