Cymunedau Cynaliadwy

Croesawu cynlluniau i godi treth twristiaeth ar ymwelwyr yng Nghymru

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cynlluniau i godi treth twristiaeth ar ymwelwyr yng Nghymru.

Croesawu penderfyniad i beidio symud yn syth i gau Ysgol Felinwna

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi diolch i Gabinet Cyngor Gwynedd am wrando ar gymuned leol, a pheidio symud yn syth i gau Ysgol Felinwna.

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i ymchwiliad y Pwyllgor Llywodraeth Lleol a Thai i’r Hawl i Gael Tai Digonol

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i ymchwiliad y Pwyllgor Llywodraeth Lleol a Thai i’r Hawl i Gael Tai Digonol

Pwyswch yma i lawrlwytho a darllen pdf

Rali i alw am dai i bobl sy'n methu fforddio cartrefi yng Nghymru - tra bod "coroni braint" yn Llundain

Byddwn ni'n cynnal rali fawr "Nid yw Cymru ar Werth" ar y Maes yng Nghaernarfon ar Ddydd Llun 8ed o Fai - sy'n Ŵyl Banc penwythnos coroni Charles Windsor yn frenin yn Llundain.

Ymgyrchwyr yn brwydro'r elfennau yn Llanrwst

Mewn rali yn Llanrwst heddiw dywedodd Cymdeithas yr Iaith mai ymgyrchu llawr gwlad sydd wedi arwain at fesurau i fynd i'r afael ag effaith ail dai a thai gwyliau, a bod angen pwyso nawr am fesurau i ddatrys problemau ehangach.

Dywedodd Robat Idris, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:
"Ymgyrchwyr sydd wedi sicrhau bod grymoedd newydd gan gynghorau i leihau effaith ail dai, ond mae'r broblem tai yn ehangach nag ail dai a thai gwyliau.

Neges glir Cymdeithas yr Iaith i'r Llywodraeth

Cododd aelodau o Gymdeithas yr Iaith bosteri a chwistrellwyd y neges "Llywodraeth Cymru: Gweithredwch" ar adeiladau'r Llywodraeth yn Aberystwyth, Caerfyrddin a Chyffordd Llandudno heno, 06/12/2022.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas:

Targedu tai haf Môn

Mae aelodau a chefnogwyr Cymdeithas yr Iaith wedi gosod sticeri ar dai haf yn Rhosneigr ar Ynys Môn yn datgan "Nid yw Cymru ar Werth". 

Deddf Eiddo: Disgwyl i'r Llywodraeth ymateb

Wrth gyhoeddi cynigion ar gyfer Deddf Eiddo yng Nghaerdydd heddiw (dydd Mercher 26/10) mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod disgwyl ymateb cadarn gan y Llywodraeth.

Esboniodd Elin Hywel, Cadeirydd Grŵp Cymunedau Cymdeithas yr Iaith: