Cymunedau Cynaliadwy

Gwaith i gynnal yr Iaith

15/09/2018 - 10:00

Cyfarfod Cyhoeddus dydd sadwrn y 15fed o Fedi am 10 y bore i drafod "Gwaith i gynnal yr Iaith" yn Llyfrgell Caerfyrddin. Mi fydd gwahanol grwpiau yn trafod prif faterion ein cymunedau gwledig. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â dyfed@cymdeithas.cymru neu 01559 384378

Cychwyn achos llys yn erbyn polisi cynllunio 'anghyfreithlon' y Llywodraeth

Mae ymgyrchwyr wedi cychwyn her gyfreithiol yn erbyn canllawiau cynllunio Llywodraeth Cymru, y maen nhw'n honni sy'n atal cynghorwyr rhag ystyried effa

Cyfarfod Pwyllgor Tai Penrhyn

19/09/2018 - 19:00

Bydd Pwyllgor Tai Penrhyn sydd yn ymgyrchu yn erbyn y Tai di-angen yn yr ardal yn cyfarfod am 7 yn Festri Capel y Tabernacl, Penrhyndeudraeth am 7yh ar y 19fed o Fedi (nos fercher).

Y Gymraeg a chynllunio yng Nghymru gyfan

06/08/2018 - 14:00

Y Gymraeg a chynllunio yng Nghymru gyfan

Cyfarfod ymgyrch Tai Penrhyndeudraeth

27/06/2018 - 19:00

Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth yn stafell Sbardun am 7yh. Ymunwch a'r ymgyrch yn erbyn tai di-angen ym Mhenrhyndeudraeth!

 

 

Gwrthod tai Penrhosgarnedd "yn gynsail"

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i'r newyddion fod yr arolygaeth gynllunio wedi gwrthod

Ple i ail-ystyried penderfyniad 'niweidiol' i gau clybiau ieuenctid Gwynedd

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd i oedi eu penderfyniad i gau clybiau ieuenctid Gwynedd am flwyddyn er mwyn ail-ystyried y cynllun, gan rybuddio bod y penderfyniad yn 'yn niweidiol i les pobl ifanc a'u dyfodol, ac i'r iaith Gymraeg fel iaith gymunedol'. 


Fe wnaeth cabinet y cyngor sir benderfyniad wythnos ddiwethaf i gau pob un o'r 39 clwb ieuenctid erbyn Y Pasg eleni, a chael un clwb fyddai'n gwasanaethu'r sir gyfan yn eu lle.

Llangefni: Tai i Bwy?

19/04/2018 - 19:00

Ym mis Gorffennaf 2017 ddoth chwe blynedd o ymgyrchu i’r fei gyda Chyngor Môn yn pleidleisio dros y cynllun datblygu lleol.