Cymunedau Cynaliadwy

Cyhoeddi'r Siarter Tai Celtaidd

Am y tro cyntaf, daeth mudiadau ymgyrchu iaith o’r gwledydd Celtaidd at ei gilydd er mwyn galw am weithredu cadarn i sicrhau dyfodol ffyniannus i’n cymunedau.

Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

20/08/2020 - 19:00

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.00yh, nos Iau, 20 Awst.

Bydd y grŵp yn trafod y Siarter Tai Celtaidd ymysg pethau eraill.

Mae croeso i aelodau ymuno yn y sgwrs. Os oes efo chi diddordeb yn y maes, ebostiwch post@cymdeithas.cymru ac fe anfonwn y ddolen Zoom perthnasol atoch.

Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

31/03/2020 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Ymgyrchu hwn dros Skype. Rhowch wybod os hoffech ymuno – croeso cynnes iawn i bawb.

Ceir mwy o wybodaeth am waith y Grŵp yma: https://cymdeithas.cymru/cymunedau

Cyfarfod Skype grwp Amaeth

24/03/2020 - 19:00

Cyfarfod cyntaf grwp Amaeth - Mi fydd y cyfarfod yn digwydd ar dudalen Skype "cymdeithasyriaith" ar y 24ain o Fawrth am 7yh

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a dyfed@cymdeithas.cymru neu ffonio 07402865562

Fferm Trecadwgan - Gwarth y gwerthu ym Mhenfro

Mae Cymdeithas yr Iaith yn condemnio'n hallt benderfyniad Cyngor Sir Penfro i werthu fferm hanesyddol Trecadwgan ger Solfach. Bellach, eiddo cwpwl o Gaerloyw yw'r fferm.

Treth cyngor uwch ar ail gartrefi: cynghorau yn colli allan ar filiynau

Mae rhai o’r cynghorau mwyaf yng Nghymru - gan gynnwys Caerdydd, Bro Morgannwg a Sir Gaerfyrddin - yn colli allan ar filiynau o bunnau'r flwyddyn drwy beidio â defnyddio pwerau i godi treth cyngor uwch ar ail gartrefi.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 2020-2040

[agor fel PDF]

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 2020-2040
Ymateb Cymdeithas yr Iaith
Cyflwyniad
1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

Fframwaith Datblygu Cymru: ergyd farwol i’r Gymraeg?

 

Miloedd o dai i weithwyr Wylfa-B er iddi gael ei chanslo?

Mae cynghorwyr yn Ynys Môn a Gwynedd wedi eu rhybuddio i beidio â chadw at gynllun i adeliadu miloedd o dai ar gyfer gweithwyr i Wylfa-B er bod y prosiect wedi eu canslo, wrth iddyn nhw ystyried diwygio eu Cynllun Datblygu Lleol. 

‘Prisiau tai a diffyg gwaith yn gwagio ein pentrefi Cymraeg’ - rhybudd

Mae angen mynd i’r afael â’r argyfwng yn y farchnad dai sy’n ‘gwagio pentrefi Cymraeg’ - dyna fydd prif neges mudiad iaith mewn cynhadledd yn Aberystwyth heddiw (dydd Sadwrn, 12fed Hydref).