30/01/2023 - 18:10
Byddwn ni'n cynnal rali fawr "Nid yw Cymru ar Werth" ar y Maes yng Nghaernarfon ar Ddydd Llun 8ed o Fai - sy'n Ŵyl Banc penwythnos coroni Charles Windsor yn frenin yn Llundain.
17/12/2022 - 16:32
Mewn rali yn Llanrwst heddiw dywedodd Cymdeithas yr Iaith mai ymgyrchu llawr gwlad sydd wedi arwain at fesurau i fynd i'r afael ag effaith ail dai a thai gwyliau, a bod angen pwyso nawr am fesurau i ddatrys problemau ehangach. Dywedodd Robat Idris, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Ymgyrchwyr sydd wedi sicrhau bod grymoedd newydd gan gynghorau i leihau effaith ail dai, ond mae'r broblem tai yn ehangach nag ail dai a thai gwyliau.
06/12/2022 - 20:28
Cododd aelodau o Gymdeithas yr Iaith bosteri a chwistrellwyd y neges "Llywodraeth Cymru: Gweithredwch" ar adeiladau'r Llywodraeth yn Aberystwyth, Caerfyrddin a Chyffordd Llandudno heno, 06/12/2022. Dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas:
28/11/2022 - 14:38
Mae aelodau a chefnogwyr Cymdeithas yr Iaith wedi gosod sticeri ar dai haf yn Rhosneigr ar Ynys Môn yn datgan "Nid yw Cymru ar Werth".