Dogfennau a Erthyglau

Mae ymateb llawn y Gymdeithas i'w weld yma [lawr-lwytho pdf]

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennwn i gefnogi’r argymhelliad i sefydlu Awdurdod Cyfathrebu a Darlledu Cysgodol i Gymru, a wnaed yn Adroddiad Doel Jones, ‘Dyfodol Newydd i Ddarlledu a Chyfathrebu yng Nghymru’, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2023.

Darllenwch y llythyr yn llawn yma
The letter can ben seen in English below

Annwyl Brif Weinidog,

Ysgrifennwn atoch ynghylch y sefyllfa ofnadwy ym Mhalesteina ac i ofyn i Lywodraeth Cymru ddatgan cefnogaeth i gadoediad.

Mae Cyngor Ceredigion yn ymgynghori ar Bremiymau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor nes 23:59 ar nos Sul 29/10/2023.

Gallwch weld yr ymgynghoriad a chyflwyno ymateb ar wefan y cyngor

Mae ymateb Cymdeithas yr Iaith i'w weld isod, a gellwch ei ddefnydido fel sail i'ch hymateb chi.

Ymateb Rhanbarth Ceredigion i Ymgynghoriad ar Bremiymau Treth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor