Dogfennau a Erthyglau

Rhybudd Preifatrwydd

Mae’r Gymdeithas yn parchu preifatrwydd ei chefnogwyr ac ymwelwyr i’n gwefan. Mae’r polisi yma’n egluro sut rydym yn casglu gwybodaeth, beth rydym yn ei wneud â hi, a pha ddewisiadau sydd gennych chi.

Pwy yw’r Gymdeithas?

Bil Cyllido Gofal Plant

Ymateb Cymdeithas yr Iaith

1.Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

Pryder am gyfyngu'r cynllun i rieni mewn gwaith yn unig

Ymgynghoriad Polisi Cynllunio Cymru

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Siarter Ieithoedd Lleiafrifol: 5ed adroddiad cyfnodol y DU
Nodyn Cymdeithas yr Iaith

1.Cyflwyniad

1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

1.2. Rydym yn ddiolchgar i'r pwyllgor am y cyfle i gyflwyno tystiolaeth.

AT Y CYNG R.MEIRION JONES AC AELODAU PWYLLGOR GWAITH CYNGOR YNYS MÔN
Copi - Rhun ap Iorwerth AC Ynys Môn

Annwyl Gyfeillion

Ebrill 2018

Annwyl Is-Ganghellor,

Rydym ar ddeall ei bod yn fwriad gan y Brifysgol i ddiddymu swydd y dirprwy is-ganghellor sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg.

 

YMATEB I YMGYNGHORIAD CYNGOR YNYS MÔN AR AD-DREFNU YSGOLION YN ARDAL LLANGEFNI