Dogfennau a Erthyglau

Mae’r Gymdeithas yn parchu preifatrwydd ei chefnogwyr ac ymwelwyr i’w gwefan. Mae’r polisi hwn yn egluro sut rydym yn casglu gwybodaeth, beth rydym yn ei wneud â'r wybodaeth hynny, a pha ddewisiadau sydd gennych chi.

Pwy yw’r Gymdeithas?

Sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith yn 1962, ac mae’n rhan ganolog o’r frwydr dros gyfiawnder i’r Gymraeg ers hynny.

Bil Cyllido Gofal Plant

Ymateb Cymdeithas yr Iaith

1.Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

Pryder am gyfyngu'r cynllun i rieni mewn gwaith yn unig

Ymgynghoriad Polisi Cynllunio Cymru

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Siarter Ieithoedd Lleiafrifol: 5ed adroddiad cyfnodol y DU
Nodyn Cymdeithas yr Iaith

1.Cyflwyniad

1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

1.2. Rydym yn ddiolchgar i'r pwyllgor am y cyfle i gyflwyno tystiolaeth.

AT Y CYNG R.MEIRION JONES AC AELODAU PWYLLGOR GWAITH CYNGOR YNYS MÔN
Copi - Rhun ap Iorwerth AC Ynys Môn

Annwyl Gyfeillion

Ebrill 2018

Annwyl Is-Ganghellor,

Rydym ar ddeall ei bod yn fwriad gan y Brifysgol i ddiddymu swydd y dirprwy is-ganghellor sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg.

 

YMATEB I YMGYNGHORIAD CYNGOR YNYS MÔN AR AD-DREFNU YSGOLION YN ARDAL LLANGEFNI