Dogfennau a Erthyglau

Mae croeso i bawb yn nigwyddiadau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac rydyn ni eisiau i bawb allu cyfrannu a mwynhau.

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Cynllunio'r Gweithlu Addysg – Cyrraedd Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

Prif Gasgliadau ac Argymhellion

Cyflwyniad

Ymateb Cymdeithas yr Iath i Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Benfro:

O'r dechrau rhaid nodi bod diffyg uchelgais yng ngweledigaeth Cyngor Sir Benfro. Er mai pum mlynedd yw cyfnod y Cynllun Strategol mae nodi “Sicrhau fod pob disgybl yn gallu manteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf ar draws yr Awdurdod.” fel y brif weledigaeth yn agored i ddehongliad.

Annwyl Aelod Cabinet,
Cyn i chi gwrdd fel Cabinet ddydd Mawrth i drafod darpariaeth addysg yn ardal Dyffryn Aeron hoffem i chi ystyried ein sylwadau isod.

Mae'n amlwg fod y Cyngor Sir yn ad-drefnu ysgolion er mwyn cyfleustra gweinyddol yn hytrach nag er lles addysg plant a chymunedau.

Annwyl Syr/Madam
 
Cred Cymdeithas yr Iaith fod y cynlluniau presennol i ad-drefnu ffiniau etholaethol seneddol yn gam a fydd yn tanseilio democratiaeth i Gymru. Credwn fod y penderfyniadau gorau yn cael eu gwneud pan fo grym yn agosach i'n cymunedau. Byddai'r adrefniant fel y mae'n cael ei chynnig yn rhoi llawer llai o lais i Gymru, ac yn sgil hynny, llai o lais i'r Gymraeg.