Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Syr/Madam
 
Cred Cymdeithas yr Iaith fod y cynlluniau presennol i ad-drefnu ffiniau etholaethol seneddol yn gam a fydd yn tanseilio democratiaeth i Gymru. Credwn fod y penderfyniadau gorau yn cael eu gwneud pan fo grym yn agosach i'n cymunedau. Byddai'r adrefniant fel y mae'n cael ei chynnig yn rhoi llawer llai o lais i Gymru, ac yn sgil hynny, llai o lais i'r Gymraeg.

Cyfarfod Cyffredinol 2016 

Cynigion fel y'i pasiwyd: 

1. Dulliau Penderfynu 

Ymgynghoriad Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Y Sector Iechyd)

Yr ail o Fedi, 2016

 

 

Ardal Twf Dyffryn Teifi

Annwyl Carwyn Jones a Ken Skates

Byddwch chi'n ymwybodol fod safle ysgol Dyffryn Teifi yn cael ei werthu mewn ocsiwn ddiwedd y mis.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn croesawu’r alwad ddiweddaraf am sylwadau i gryfhau a mireinio’r Strategaeth uchod, cyn ei chyf