Dogfennau a Erthyglau

Ymgynghoriad Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Y Sector Iechyd)

Yr ail o Fedi, 2016

 

 

Ardal Twf Dyffryn Teifi

Annwyl Carwyn Jones a Ken Skates

Byddwch chi'n ymwybodol fod safle ysgol Dyffryn Teifi yn cael ei werthu mewn ocsiwn ddiwedd y mis.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn croesawu’r alwad ddiweddaraf am sylwadau i gryfhau a mireinio’r Strategaeth uchod, cyn ei chyf

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennwn atoch â chryn bryder ynghylch Safonau'r Gymraeg ym maes iechyd a gyhoeddwyd gennych chi ar 14eg Gorffennaf. Fe gofiwch eich bod wedi ymrwymo cyn yr etholiad i ddatgan eich bod eisiau:

"defnyddio’r Gymraeg ymhob rhan o fywyd er mwyn sicrhau mai’r Gymraeg yw’r iaith naturiol o’r crud i’r bedd"

7/7/2016

Annwyl Paul McCarthy (Prif Weithredwr, Rightacres) a Laura Mason (Cyfarwyddwr Buddsoddiad, Legal & General Capital)

Ysgrifennwn er mwyn datgan ein gwrthwynebiad llwyr i’r driniaeth o’r Gymraeg yn y datblygiad newydd yn yr ardal o gwmpas gorsaf drên Caerdydd canolog gan gynnwys adeilad a enwyd yn uniaith Saesneg fel ‘One Central Square’ gennych.