Dogfennau a Erthyglau

Ebrill 2018

Annwyl Is-Ganghellor,

Rydym ar ddeall ei bod yn fwriad gan y Brifysgol i ddiddymu swydd y dirprwy is-ganghellor sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg.

 

YMATEB I YMGYNGHORIAD CYNGOR YNYS MÔN AR AD-DREFNU YSGOLION YN ARDAL LLANGEFNI

Isod mae ymateb Cymdeithas yr Iaith i ymgynghoriad Cyngor Ynys Môn ar ad-drefnu ysgolion ardal Llangefni. I lawrlwytho fel dogfen pdf pwyswch yma

 

DYFODOL CYMUNEDAU GWLEDIG SIR GAERFYRDDIN (pwyswch yma i lawrlwytho fersiwn pdf)

 

YSTYRIAETHAU CYFFREDINOL

 

Pecyn Cymunedau Byw

Gweler isod ar gyfer copi o becyn Cymunedau Byw a'r adnoddau sy'n mynd gydag o. Cofiwch mai dogfen fyw yw'r ddogfen felly mi fydden ni'n gwerthfawrogi unrhyw syniadau ychwanegol!

Pecyn Cymunedau Byw - pdf