Dogfennau a Erthyglau

Isod mae ymateb Cymdeithas yr Iaith i ymgynghoriad Cyngor Ynys Môn ar ad-drefnu ysgolion ardal Llangefni. I lawrlwytho fel dogfen pdf pwyswch yma

 

DYFODOL CYMUNEDAU GWLEDIG SIR GAERFYRDDIN (pwyswch yma i lawrlwytho fersiwn pdf)

 

YSTYRIAETHAU CYFFREDINOL

 

Pecyn Cymunedau Byw

Gweler isod ar gyfer copi o becyn Cymunedau Byw a'r adnoddau sy'n mynd gydag o. Cofiwch mai dogfen fyw yw'r ddogfen felly mi fydden ni'n gwerthfawrogi unrhyw syniadau ychwanegol!

Pecyn Cymunedau Byw - pdf

[Cliciwch yma i agor yr ymateb fel PDF]

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennwn fel ymarferwyr ym maes gofal iechyd gan ofyn i chi newid Safonau'r Gymraeg fel bod hawliau cyfreithadwy cadarn a chlir gan y cyhoedd i dderbyn gwasanaethau gofal sylfaenol yn Gymraeg.

Mabwysiadwyd 2006 (diweddarwyd 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2020)

(nodir: gellir lawrlwytho dogfen PDF ar waelod y dudalen hon)

1. Enw: