Dogfennau a Erthyglau

Rydyn ni wedi diweddaru'r ddeddf yn dilyn ymgynghoriad - mae'r fersiwn diweddaraf i'w weld yma

Annwyl Bryan,

Llongyfarchiadau ar gael eich ethol fel Arweinydd y sir.

Yn sgil penderfyniad Llywodraeth Cymru fel rhan o’i gytundeb gyda Phlaid Cymru i gymryd rhagor o fesurau i fynd i’r afael â’r argyfwng tai, ysgrifennwn atoch er mwyn gofyn i chi wneud defnydd llawn o’r pwerau newydd hyn.

Strategaeth datblygu gallu’r gweithlu addysg

Pwysywch yma i agor fel PDF

Rydyn ni'n galw am sefydlu Cronfa Datblygu’r Gweithlu Addysg Gymraeg o £10 Miliwn yn flynyddol am y 5 mlynedd nesaf ar gyfer:

Awdurdodau Lleol
Cyllido yn seiliedig ar geisiadau cynllunio gan yr Awdurdod Lleol

Your solicitor/conveyancer is welcome to use the clause below (subject to the Terms of Use) if you are selling a house with a Welsh name (with or without land) in Wales and would like to prevent the buyers and their successors in title from changing the name in the future.

Mae'r cymal ar gael yn Gymraeg yma.

Mae croeso i'ch cyfreithiwr/trawsgludwr ddefnyddio'r cymal isod (yn amodol ar y Telerau Defnyddio) os ydych yn gwerthu  ag enw Cymraeg (naill ai gyda thir neu heb dir) yng Nghymru ac eisiau atal prynwyr a'u holynwyr mewn teitl rhag newid yr enw yn y dyfodol.