Dogfennau a Erthyglau

Fe wnaethon ni ddiweddaru'n cynigion ar gyfer Deddf Eiddo ym mis Tachwedd 2023, maen nhw i'w gweld yma

Cynigion Deddf Eiddo Cymdeithas yr Iaith 2022

Darllenwch y cynigion yn Saesneg yma | Read the proposals in English here

Pwyswch yma i lawrlwytho'r ymateb llawn fel pdf

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i ymgynghoriad ar ganllaw anstatudol yn ymwneud â chategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

    1. Cyflwyniad

Pwyswch yma i lawr-lwytho pdf

Mae Cymdeithas yr Iaith yn gymdeithas o bobl sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i Strategaeth Ddrafft "Moderneiddio Cymunedau Dysgu A Datblygu'r Gymraeg" Cyngor Ynys Môn