Dogfennau a Erthyglau

Dyma'r ddogfen y mae croeso i’ch cyfreithiwr/trawsgludwr ei defnyddio (yn amodol ar y Telerau Defnyddioos ydych yn berchen ar dŷ ag enw Cymraeg yng Nghymru nad ydych yn bwriadu ei werthu ar hyn o bryd ond eisiau gwarchod enw'r tŷ ar gyfer y dyfodol.

Gallwch lawrlwytho rhifyn diweddara'r Tafod yma.

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn Gymraeg o'r dudalen hon.

We are fully confident, if the next government is willing to follow the right steps, that the target of one million Welsh speakers will be achieved, by 2050 at the latest.