Addysg Gymraeg i Bawb: Cyrraedd y Nod

Addysg Gymraeg i Bawb: Cyrraedd y Nod

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi gwaith ystadegol i ddangos y twf fydd ei angen fesul sir er mwyn cyrraedd y nod bod pob plentyn yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn 2050.

Mae'r gwaith ystadegol i'w weld yma (lawrlwytho fel pdf)

Mae fersiwn Saesneg i'w gweld yma | An English version can be seen here