Canolfannau Iaith Gwynedd: Picedu’r Cyngor

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymgynnull y tu allan i swyddfeydd Cyngor Gwynedd heddiw  mewn ymgais i atal toriadau i ganolfannau trochi iaith y sir.   Mae’r canolfannau yn trochi plant sy’n dod o’r tu allan i'r... darllen mwy...

Cymraeg - Iaith Hamdden Sir Gâr

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi trefnu ar y cyd gyda Chlwb Rygbi Castell Newydd Emlyn lansiad ymgyrch newydd i wneud y Gymraeg yn brif iaith gweithgareddau hamdden yn Sir Gâr a Cheredigion. darllen mwy...

Archif Newyddion

Gellir darllen yr holl archif newyddion yma.