Croesawu newid cyfeiriad Llywodraeth Cymru ar Fil y Cwricwlwm

  Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gefnu ar eu cynlluniau i wneud Saesneg yn fandadol o 3 oed ymlaen ond yn galw ar y Llywodraeth i fynd ymhellach drwy ollwng Saesneg yn gyfangwbl o Fil y Cwricwlwm a chyflwyno addysg Gymraeg i bawb. 

 

darllen mwy

Argyfwng tai Ceredigion

  Daeth tua hanner cant o ymgyrchwyr ynghyd dros y penwythnos (ddydd Sadwrn, 21 Tachwedd) i dynnu sylw at yr argyfwng tai sydd yn golygu na all pobl brynu cartrefi yn eu cymunedau ac sy’n cyfrannu at yr allfudiad difrifol o... darllen mwy...

Archif Newyddion

Gellir darllen yr holl archif newyddion yma.