Rheoliadau addysg newydd yn peryglu’r miliwn

Mae mudiad iaith wedi rhybuddio y byddai perygl gwirioneddol o fethu targed y miliwn o siaradwyr petai Llywodraeth Cymru yn dilyn awgrym panel i beidio â gosod targedau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion Saesneg.  darllen mwy...

Archif Newyddion

Gellir darllen yr holl archif newyddion yma.