Rali Tai: ‘Gallwn ni drawsnewid y gyfundrefn’

‘Mae trawsnewidiad y gyfundrefn dai ar y gorwel’, dyna oedd neges Cymdeithas yr Iaith mewn rali o flaen y Senedd ddydd Sadwrn 13 Tachwedd. Daeth pobl o bob rhan o Gymru i Gaerdydd i alw am weithredu brys er mwyn mynd i’r... darllen mwy...

Rali ar y traeth i ddatgan argyfwng

Ymgasglodd 200 mewn rali ar draeth y Parrog heddiw (23/10) i alw ar y Llywodraeth i drin yr argyfwng tai fel argyfwng go iawn, nid dim ond cynnal ymgynghoriadau a thrafod y broblem. Dywedodd Hedd Ladd-Lewis, un o'r trefnwyr: darllen mwy...

Archif Newyddion

Gellir darllen yr holl archif newyddion yma.