Ehangu cynllun i ddiogelu enwau lleoedd Cymraeg

Lansiwyd cynllun Diogelwn yn 2021 er mwyn i berchnogion allu diogelu’r enwau Cymraeg ar eu tai, ond mae e bellach wedi ei ehangu i gynnwys enwau ar dir, a bydd y cynllun ar ei newydd wedd yn cael ei gyflwyno mewn digwyddiad ar... darllen mwy...

Lansio Deddf Addysg

Rydyn ni'n galw ar y Llywodraeth i osod nod statudol mai’r Gymraeg fydd iaith cyfundrefn addysg Cymru erbyn 2050 wrth gyhoeddi ein Deddf Addysg Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Daw’r newyddion wrth i Lywodraeth Cymru... darllen mwy...

Archif Newyddion

Gellir darllen yr holl archif newyddion yma.