Archif Newyddion

11/04/2019 - 10:48
Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cadarnhau y bydd ei swyddogion yn cynnal ymchwiliad i gŵyn na wnaeth Cyngor Ynys Môn gadw at ofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion wrth benderfynu cau Ysgol Gymunedol Bodffordd. Mae Cymdeithas yr Iaith a Llywodraethwyr a Rhieni'r ysgol wedi cyflwyno cwynion ffurfiol i'r llywodraeth na wnaeth y Cyngor archwilio'r posibiliadau eraill yn gydwybodol nac ystyried effaith cau'r ysgol ar y gymuned.
09/04/2019 - 09:44
Mae'r actores Mali Harries a'r cerddor o'r Super Furry Animals Cian Ciaran ymysg dros 35 o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i sicrhau mai dim ond ysgolion cyfrwng Cymraeg fydd yn cael eu hagor ledled y ddinas yn y dyfodol.
04/04/2019 - 15:07
Mae menyw 68 mlwydd oed o Geredigion yn wynebu cyfnod yn y carchar er mwyn sicrhau pwerau darlledu i Gymru wedi iddi datgan nad yw’n mynd i dalu cosb llys o £220 heddiw (ddydd Mercher, 3ydd Ebrill). 
03/04/2019 - 05:21
Mae mudiad iaith wedi ymateb i benderfyniad cabinet Gwynedd heddiw ar dynged canolfannau iaith y sir. Dywedodd Gwion Emyr, swyddog maes Cymdeithas yr Iaith yn y gogledd:
02/04/2019 - 15:03
Bydd ymgyrchwyr yn lansio cynllun ar gyfer Deddf Addysg Gymraeg yn y Senedd heddiw (dydd Mawrth, 2il Ebrill), gan ddweud ei bod yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y Llywodraeth yn cyrraedd ei tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg.
31/03/2019 - 15:00
Mae arbenigwyr addysg wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ariannu peilot o gymhwyster Cymraeg newydd i bob disgybl fel rhan o'r gwaith o ddatblygu'r cwricwlwm newydd. Bydd Cymraeg Ail Iaith yn cael ei ddisodli gydag un continwwm o ddysgu'r iaith pan ddaw'r cwricwlwm newydd i rym yn 2022. Mae penderfyniad y Llywodraeth yn dilyn argymhellion yr Athro Sioned Davies a gyhoeddwyd yn 2013.
25/03/2019 - 15:53
Mae teulu o ardal Dolgellau wedi gofyn am gyfarfod brys gydag Arweinydd Cyngor Gwynedd er mwyn atal toriadau i ganolfannau iaith y sir.
21/03/2019 - 15:15
Roedd rhieni a phlant wedi ymgynnull y tu allan i swyddfeydd Cyngor Rhondda Cynon Taf heddiw mewn ymgais i atal cau ysgol Gymraeg yn ardal Pontypridd.   Mae’r ymgyrchwyr yn gwrthwynebu cynlluniau Cyngor Rhondda Cynon Taf ar gyfer ad drefnu addysg gynradd yn ardal Pontypridd. Maen nhw’n pryderu na fydd addysg Gymraeg yn opsiwn lleol i lawer o reini i ogledd dref Pontypridd o ganlyniad i gynnig i gau Ysgol Pont Sion Norton.
21/03/2019 - 15:14
Roedd rhieni a phlant wedi ymgynnull y tu allan i swyddfeydd Cyngor Rhondda Cynon Taf heddiw mewn ymgais i atal cau ysgol Gymraeg yn ardal Pontypridd.  
20/03/2019 - 11:16
Mae un o Weinidogion Llywodraeth Cymru o dan y lach am geisio cael gwared ar amod y dylai’r Llyfrgellydd Cenedlaethol newydd fedru’r Gymraeg cyn i’r swydd gael ei hysbysebu ddiwedd y llynedd. Mae 90% o staff y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth yn siarad Cymraeg ac mae’r corff yn gweithio’n fewnol drwy’r iaith.