Archif Newyddion

24/07/2023 - 12:06
Mewn llythyr mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud nad yw cynllun y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd yn Gymraeg yn ddim mwy na geiriau. Cyhoeddwyd Cynllun Pum Mlynedd "Mwy na Geiriau 2022-2027" ar yr ail o Awst 2022, ond hyd yma does dim tystiolaeth o'i weithredu yn ôl y llythyr gan y mudiad iaith, sy'n dweud:
13/07/2023 - 19:40
Mae disgwyl i gannoedd o bobl orymdeithio ar draws Faes yr Eisteddfod Genedlaethol at stondin Llywodraeth Cymru, yn dilyn rali gan Gymdeithas yr Iaith yn galw am Ddeddf Eiddo.
29/06/2023 - 12:59
Wedi i aelodau o Gymdeithas yr Iaith godi posteri yn datgan "Deddf Eiddo - Dyma'r Cyfle" ar swyddfeydd y Llywodraeth yn Aberystwyth, Caerdydd a Chyffordd Llandudno dywedodd Jeff Smith, Cadeirydd grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith:
28/06/2023 - 10:56
Mae Cymwysterau Cymru wedi creu cymhwyster TGAU newydd "Gwneud-i-Gymru" sydd y parhau i ddysgu Cymraeg ail iaith. Byddai rhaglen fyddai wedi ei gwneud i Gymru go iawn yn sicrhau'r sgiliau Cymraeg gorau posib i bawb. Yn ôl Toni Schiavone, Is-gadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith:
27/06/2023 - 22:11
Rydyn ni'n cefnogi adroddiad Siarter Cartrefi Cymru a gaiff ei lansio yn y Senedd heddiw. Mae'r argymhelliad cyntaf - "Rheoli'r Farchnad Tai yng Nghymru" yn cyd-fynd yn union gydag ymgyrch Cymdeithas yr Iaith dros Ddeddf Eiddo. Dywedodd Jeff Smith Cadeirydd grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith:
20/06/2023 - 17:50
Mae Cyngor Ynys Môn yn parhau i geisio rhagdybio o blaid cau ysgolion pentre - mae Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol y cyngor wedi cymeradwyo Adroddiad Ymgynghori ar y "Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu’r Gymraeg". Er bod y Cod Trefniadaeth Ysgolion yn gosod rhagdyb o blaid cadw ysgolion gwledig ar agor ac er gwaetha ymatebion yn pwysleisio'r angen i ystyried camau heblaw cau ysgolion gwledig, prin bod yr adroddiad yn cynnig unrhyw newidiadau i'r Strategaeth, sy'n dyfodol bygwth ysgolion.
19/06/2023 - 16:04
Mae Adran Addysg Cyngor Ynys Môn yn ceisio rhagdybio o blaid cau ysgolion pentre wrth i Bwyllgor Sgriwtini Corfforaethol y cyngor drafod Adroddiad Ymgynghori ar y "Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu’r Gymraeg". Er bod y Côd Trefniadaeth Ysgolion yn gosod rhagdyb o blaid cadw ysgolion gwledig ar agor ac er gwaetha ymatebion yn pwysleisio'r angen i ystyried camau heblaw cynnal ysgolion gwledig prin bod newidiadau i'r Strategaeth.
14/06/2023 - 13:42
Fel rhan o ymateb i bapur gwyn y Llywodraeth ar Ddeddf Addysg Gymraeg rydyn ni wedi cyflwyno 240 o negeseuon gan blant a phobl ifanc yn galw am addysg cyfrwng Cymraeg i bawb. Dywedodd Mabli Siriol Jones, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith
13/06/2023 - 13:58
Rydyn ni'n cymeradwyo bwriad Cyngor Gwynedd i gyflwyno Gorchymyn Erthygl 4 o fis Medi 2024, fydd yn galluogi'r cyngor i fynnu cais cynllunio i newid unrhyw gartref yn llety gwyliau neu ail dŷ. Wrth groesawu'r newyddion dywedodd Jeff Smith, Cadeirydd grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith:
06/06/2023 - 16:28
Rydyn ni wedi'n siomi ddybryd nad yw "Cais am dystiolaeth ar sicrhau llwybr tuag at Dai Digonol" y Llywodraeth yn mynd at wraidd y broblem dai yng Nghymru trwy reoleiddio'r farchnad dai gyda Deddf Eiddo.